Gwarancja Axis

Spokój ducha

  • Bezpieczne i bezproblemowe korzystanie z produktów
  • Lepsza kontrola kosztów
  • Doskonały serwis gwarancyjny

Wyjątkowy światowy serwis

Axis dysponuje najszerszą na rynku ofertą kamer sieciowych, wideoenkoderów, systemów fizycznej kontroli dostępu, oprogramowania i akcesoriów. Axis ma na celu zapewnianie produktów wysokiej jakości, bezproblemowego korzystania z nich oraz lepszej kontroli nad łącznymi kosztami, dlatego też oferujemy wyjątkowy ogólnoświatowy serwis, dzięki któremu można odnaleźć odpowiedzi na pytania i rozwiązać problemy dotyczące instalacji i wykorzystywania naszych produktów.

Ograniczona gwarancja na sprzęt

Firma Axis oferuje standardową* trzyletnią ograniczoną gwarancję na sprzęt. Gwarancja obejmuje wady projektowe, konstrukcyjne i materiałowe ujawnione w toku zwykłego użytkowania w ciągu trzech lat od zakupu. Objęte gwarancją produkty będą wymieniane lub naprawiane na koszt producenta.

Gwarancja dla przemalowanych produktów

Przed przemalowaniem kamery Axis należy zadać sobie pytanie: „Czy spowoduje to unieważnienie gwarancji?” Odpowiedź brzmi: „Tak i nie!”

Przemalowanie kamery Axis często wiąże się z jej rozmontowaniem i ponownym zmontowaniem po przemalowaniu. W zależności od modelu może to być zadanie wymagające ostrożności i powinno być ono wykonane przez specjalistę.

Pełna treść dokumentu gwarancyjnego, zawierająca zasady dotyczące malowania. Aby upewnić się, że przemalowanie kamery nie spowoduje unieważnienia gwarancji, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Axis lub działem pomocy technicznej.

* Możliwe wyjątki. Lista produktów objętych aktualizacją gwarancji znajduje się pod adresem Produkty objęte aktualizacją gwarancji w roku 2016

Jeszcze większy spokój ducha

Rozszerzona gwarancja AXIS to usługa przeznaczona dla produktów służących do sieciowego dozoru wizyjnego.