Gwarancja Axis

Spokój ducha

  • Bezpieczne i bezproblemowe korzystanie z produktów
  • Lepsza kontrola kosztów
  • Doskonały serwis gwarancyjny

Wyjątkowy światowy serwis

Axis dysponuje najszerszą na rynku ofertą kamer sieciowych, wideoenkoderów, systemów fizycznej kontroli dostępu, oprogramowania i akcesoriów. Axis ma na celu zapewnianie produktów wysokiej jakości, bezproblemowego korzystania z nich oraz lepszej kontroli nad łącznymi kosztami, dlatego też oferujemy wyjątkowy ogólnoświatowy serwis, dzięki któremu można odnaleźć odpowiedzi na pytania i rozwiązać problemy dotyczące instalacji i wykorzystywania naszych produktów.

Ograniczona gwarancja na sprzęt

Firma Axis oferuje standardową* trzyletnią ograniczoną gwarancję na sprzęt. Gwarancja obejmuje wady projektowe, konstrukcyjne i materiałowe ujawnione w toku zwykłego użytkowania w ciągu trzech lat od zakupu. Objęte gwarancją produkty będą wymieniane lub naprawiane na koszt producenta.

General policy guidelines for Discontinued Products

Axis offers global support and RMA service for Discontinued Products until 5 years after the Final Order Date. After this time the product is referred to as End of Support and Axis will only offer online support and no longer provide support through Helpdesk, Chat or phone. Full information can be found on General policy guidelines for Discontinued Products.

Gwarancja dla przemalowanych produktów

Przed przemalowaniem kamery Axis należy zadać sobie pytanie: „Czy spowoduje to unieważnienie gwarancji?” Odpowiedź brzmi: „Tak i nie!”

Przemalowanie kamery Axis często wiąże się z jej rozmontowaniem i ponownym zmontowaniem po przemalowaniu. W zależności od modelu może to być zadanie wymagające ostrożności i powinno być ono wykonane przez specjalistę.

Pełna treść dokumentu gwarancyjnego, zawierająca zasady dotyczące malowania. Aby upewnić się, że przemalowanie kamery nie spowoduje unieważnienia gwarancji, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Axis lub działem pomocy technicznej.

* Możliwe wyjątki. Lista produktów objętych aktualizacją gwarancji znajduje się pod adresem Produkty objęte aktualizacją gwarancji w roku 2016

Jeszcze większy spokój ducha

Rozszerzona gwarancja AXIS to usługa przeznaczona dla produktów służących do sieciowego dozoru wizyjnego.