Wsparcie, wymiana i naprawa Azja Północna

Lista kontrolna dotycząca najczęstszych problemów

Jeśli używany produkt nie działa, upewnij się, że:

 • zasilanie jest podłączone i świeci dioda LED zasilania,
 • produkt jest podłączony do sieci,
 • w produkcie jest zainstalowane najnowsze oprogramowanie sprzętowe,
 • przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych nie rozwiązuje problemu.

 

Nadal masz problem?

Aby rozwiązać problem, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 • Przeszukaj bazę danych często zadawanych pytań
  Przeszukaj bazę danych często zadawanych pytań.

 • Skontaktuj się z Pomocą techniczną online firmy Axis
  Jeśli urządzenie nadal działa nieprawidłowo, skontaktuj się z Pomocą techniczną online firmy Axis, aby uzyskać pomoc od pracownika działu pomocy technicznej firmy Axis.

 • Dołącz raport serwera
  Jeśli to możliwe, dołącz raport serwera dotyczący produktu.

 • Uzyskaj pomoc od pracownika działu pomocy technicznej firmy Axis
  Uzyskasz pomoc od pracownika pomocy technicznej firmy Axis.

 • Zwróć urządzenie zgodnie z otrzymanymi instrukcjami
  Jeśli urządzenie nadal działa nieprawidłowo, zwróć uszkodzony produkt oznaczony zatwierdzonym numerem sprawy do partnera Axis, który jest autoryzowany do obsługi reklamacji RMA, lub do lokalnego sprzedawcy — zgodnie z instrukcjami przekazanymi w założonej sprawie pomocy technicznej.

 • Zostanie do Ciebie wysłane w pełni działające urządzenie
  Partner Axis autoryzowany do obsługi reklamacji RMA naprawia lub wymienia urządzenie, a następnie zwraca je do klienta. Lokalny sprzedawcy wysyła uszkodzone urządzenie do dystrybutora, a ten wysyła je do firmy Axis w celu naprawy lub regeneracji. Klient otrzymuje w pełni działające urządzenie.

Procedura rozwiązywania problemów

Wsparcie

W razie konieczności uzyskania pomocy związanej z produktem klientom Axis jest zapewniane różnorodne wsparcie. Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów można znaleźć na stronie Często zadawane pytania. Aby zadać zaawansowane pytania, należy się skontaktować z Pomocą techniczną online firmy Axis lub zadzwonić do działu pomocy technicznej firmy Axis.

Wymiana w pierwszych 30 dniach

Jeśli produkt Axis ulegnie uszkodzeniu w ciągu 30 dni od daty zakupu, użytkownik jest uprawniony do uzyskania nowego urządzenia. Aby potwierdzić, że urządzenie jest kwalifikowane do wymiany w pierwszych 30 dniach, należy mieć zawsze założoną sprawę w Pomocy technicznej. Uszkodzone urządzenie zostanie wymienione na nowe przez autoryzowanego partnera Axis.

Wymiana i naprawa w ramach gwarancji*

Jeśli w produkcie Axis zostanie ujawniona wada w okresie gwarancyjnym, jest ona kwalifikowana jako reklamacja typu RMA (Return Material Authorization — upoważnienie do zwrotu materiałów). Upoważnia to użytkownika do naprawy lub wymiany urządzenia. Aby potwierdzić, że urządzenie jest kwalifikowane do reklamacji RMA, należy mieć zawsze założoną sprawę w Pomocy technicznej. Urządzenie zostanie przetestowane i naprawione przez autoryzowanego partnera Axis. Jeśli naprawa nie jest możliwa, urządzenie zostanie zastąpione produktem zregenerowanym.

Naprawa w okresie pogwarancyjnym*

Jeśli uszkodzenie urządzenia nastąpiło po upływie okresu gwarancyjnego, w celu rozwiązania problemu należy się skontaktować z Pomocą techniczną. Decyzja o przyjęciu do naprawy produktów nieobjętych gwarancją zależy wyłącznie od firmy Axis.

* W celu określenia, czy produkt podlega gwarancji, może być konieczne przesłanie dowodu zakupu do pracownika pomocy technicznej, którego przydzielono do obsługi sprawy. Jeśli produkt zostanie uznany za uszkodzony, nastąpi utworzenie reklamacji RMA. Użytkownik otrzyma instrukcje dotyczące sposobu zwrotu produktu z numerem RMA wyraźnie oznaczonym na zewnętrznej stronie opakowania.