Bezpieczeństwo produktów

Informacje ogólne

Axis stosuje najlepsze branżowe praktyki do zarządzania bezpieczeństwem naszych produktów, tak aby minimalizować ryzyko narażenia klientów na niedogodności związane ze słabymi punktami. Axis nie gwarantuje produktów i usług wolnych od słabych punktów, które mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia złośliwych ataków.

Informacje kontaktowe

W przypadku zidentyfikowania słabego punktu dotyczącego bezpieczeństwa produktów lub usług Axis należy niezwłocznie zgłosić nam problem. Wczesna identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa jest niezbędna do wyeliminowania potencjalnych problemów. 

Zachęcamy użytkowników końcowych, partnerów, sprzedawców, grupy branżowe i niezależnych badaczy, którym udało się zidentyfikować potencjalne zagrożenia, do kontaktu z nami pod adresem product-security@axis.com

Uwaga: adres product-security@axis.com służy wyłącznie do prowadzenia korespondencji dotyczącej ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa produktów. Pytania i prośby natury ogólnej należy przesyłać na adres: Wsparcie techniczne: www.axis.com/support 

Kwestie ogólne: www.axis.com/contact-us

News update

2020-03-19 An internal software security audit discovered a flaw in the protection for device tampering (known as Secure Boot) in AXIS Q3527-LVE and AXIS A8207-VE MkII. Read the Axis Security Advisory for more information

2019-09-23 A researcher has discovered that ONVIF devices exposing WS Discovery (port 3207) to Internet are susceptible to be exploited for a Distributed Denial-Of-Service (DDOS) attack.  Read Axis Security Advisory for more information.

 

Subscribe to Axis Security Advisory Notification email to receive notifications if a critical vulnerability would occur in Axis products and solutions. Click here to subscribe.

 

 

Zasubskrybuj, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo!

Bądź na bieżąco z lukami zabezpieczeń w produktach i rozwiązaniach Axis.

Cyberbezpieczeństwo

Skupiamy się na bezpieczeństwie cyfrowym i robimy co w naszej mocy, aby zmniejszyć ewentualne zagrożenia.