Steward on train
Security guard talking to trespasser
Maintenance worker with W101 camera
Nurse with AXIS TW1201 Body worn camera

Skoncentruj się na klientach

Spraw, aby ludzie czuli się bezpieczniej i lepiej zachowywali się w Twoim sklepie. Nasze nasobne rozwiązania pomagają ograniczyć nieprzyjemne incydenty, oszustwa i skargi. Pomagają również pracownikom ochrony w lepszej pracy, zapobieganiu, ochronie i gromadzeniu dowodów. Pomagają poprawić obsługę klienta, obsługują potwierdzenia odbioru zamówień, dostaw na miejsce oraz zamówienia internetowe. Nagrania z naszych urządzeń nasobnych mogą również odgrywać użyteczną rolę w programach szkoleniowych personelu, aby poprawić wydajność w pracy.

Bezpieczne tereny przemysłowe i krytyczna infrastruktura

Popraw bezpieczeństwo pracowników i chroń swoje zespoły bezpieczeństwa. Nasze rozwiązania nasobne zapewniają dodatkową ochronę osobistą, odstraszają przed agresywnym zachowaniem wobec pracowników ochrony i dokumentują wszelkie incydenty lub zdarzenia, które mogą wystąpić. Zapewniają również przestrzeganie prze pracowników procedur BHP. Dzięki nagraniom audio i wideo o wysokiej rozdzielczości i z bliska udokumentowany materiał może zostać wykorzystany jako dowód lub cenne narzędzie w programie szkolenia zawodowego.
 

Security guard welcoming visitor

Chroń budynki komercyjne 

Chroń personel, najemców, gości i mienie. Nasze nasobne rozwiązania wideo zapobiegają destrukcyjnym zachowaniom i dokumentują incydenty w miejscach publicznych. Oferują również dodatkowy poziom ochrony dla pracowników bezpieczeństwa podczas patroli.
 

Correctional officer with AXIS W101 body worn camera

Niezawodny dozór więzienny

Zabezpiecz integralność przeszukiwania cel i interakcji z zatrzymanymi. Wykorzystanie wideo do udokumentowania przestrzegania procedur i zachowania minimalizuje spory i pozytywnie wpływa na działania zarówno służb, jak i zatrzymanych. Zapewnia również cenny materiał do szkolenia wzięty z życia.
 

Security guard carrying money

Monitoruj przepływ gotówki

Kamery nasobne firmy Axis pomagają służbom czuć się bezpieczniej w pracy — sam widok kamery może powstrzymać agresję, zanim do niej dojdzie. A jeśli zdarzy się jakiś incydent, kamery nasobne Axis dostarczają cennych dowodów, które są uznawane w sądzie.

Chroń miasta

Zaprojektowane z myślą o Twoich funkcjonariuszach, nasze kamery nasobne są lekkie, wytrzymałe i łatwe w użyciu, a ponadto mają baterie, które wystarczają na długie dni w pracy. Zapewniają poczucie bezpieczeństwa— pracownikom i społeczeństwu — zapobiegają agresji i niepożądanym zrachowaniom oraz przyczyniają się do poprawnej i profesjonalnej pracy funkcjonariuszy. Dostarczają również dowodów z punktu widzenia funkcjonariusza, które są ważne w sądzie. Co więcej, nagrania mogą służyć do szkolenia nowych funkcjonariuszy w zakresie właściwych reakcji na sytuacje z życia codziennego.
 

Przyjemne korzystanie z komunikacji miejskiej

Stwórz bezpieczne i przyjazne środowisko transportu publicznego. Nasze rozwiązania nasobne chronią Twój personel, kierowców i pasażerów, odstraszając od zakłócania porządku i agresywnych zachowań. Pomagają również zmniejszyć zaśmiecanie i akty wandalizmu, zapewniając czyste i dobrze utrzymane środowisko transportu publicznego. Oprócz bezpieczeństwa nasobne rozwiązania wideo pomagają przedsiębiorstwom transportu publicznego zapewnić wysokie standardy profesjonalności załogi i zachowania kierowcy, a także odpowiedzialności dzięki nagraniom wideo w wysokiej rozdzielczości przedstawiającym ich pracę.
 

Niepozostawiający wątpliwości widok końcówki realizacji dostawy 

Chroń siebie i swoich kierowców przed fałszywymi roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie ładunku. Nasze nasobne rozwiązania wideo zapewniają niepodważalny zapis każdej dostawy – kto ją przyjął, gdzie została dostarczona, oraz pełny widok stanu przesyłki w zakresie 360°. Dodatkowo poprawiają bezpieczeństwo pracowników i zapewniają zgodność z przepisami.

Wysoka jakość opieki medycznej

Chroń pacjentów i personel przed agresją i nadużyciami. Nasze nasobne rozwiązania wideo sprawiają, że ludzie czują się bezpieczniej i zachowują się lepiej. Są również przydatnym narzędziem szkoleniowym pokazującym personelowi w nagraniach umiejętności medyczne i sposoby koordynacji zespołu, dzięki czemu jest on lepiej przygotowany do stawienia czoła rzeczywistym sytuacjom kryzysowym.
 

Odwiedź stronę https://www.axis.com/pl-pl/products/wearables, aby uzyskać więcej informacji o produktach nasobnych.