Aviation - Airplane at Copenhagen airport

Lotnictwo

Maksimum bezpieczeństwa i najwyższa sprawność działania

Kilka lotnisk wybrało sieciowe rozwiązania wizyjne Axis, które spełniają ich wysokie wymagania w zakresie nadzoru. Dzięki najszerszej gamie kamer IP na rynku Axis umożliwia ekonomiczne monitorowanie obszarów wewnątrz i na zewnątrz budynków, takich jak:

 • Wejścia i wyjścia
 • Punkty kontroli bezpieczeństwa i paszportowej
 • Punkty odpraw
 • Strefy handlowe i parkingi
 • Obrzeża lotniska
 • Strefy z ładunkiem
 • Pasy startowe i drogi kołowania

 

Obraz o rozdzielczości 4K Ultra HD

Wyjątkowe zalety

Axis oferuje przyszłościowe i elastyczne rozwiązania nadzoru, które można rozbudowywać zależnie od potrzeb. Ponadto rozwiązania te zawierają wiele funkcji, które umożliwiają zwiększenie ogólnej sprawności działania. Są to między innymi:

 • Automatyczne wysyłanie alarmów w przypadku czyjegoś wejścia na obszar zastrzeżony — niezależnie od pory doby
 • Wysokiej jakości obraz wideo HDTV ułatwiający prowadzenie dochodzeń i identyfikacji
 • Wbudowane funkcje analizy danych, np. zliczanie osób, detekcja ruchu i nie tylko
 • Sieciowy dostęp do przekazywanego na żywo i nagranego obrazu wideo — możliwość oglądania obrazu przez wiele upoważnionych osób jednocześnie

 

Wideoenkodery Axis — sposób na ekonomiczne przejście z systemów analogowych na technologię IP

Atuty technologii cyfrowej

Dla wielu lotnisk wybór wideoenkoderów Axis był pierwszym krokiem w przechodzeniu na systemy nadzoru wizyjnego oparte na protokole IP. Pozwoliło to wykorzystać posiadane kamery analogowe CCTV, a jednocześnie czerpać korzyści związane z technologią sieciowych systemów wizyjnych.

Customer stories