Aviation - Airplane at Copenhagen airport

Lotnictwo

Maksymalizacja bezpieczeństwa, zwiększenie efektywności

Kilka lotnisk wybrało rozwiązania z zakresu sieciowych systemów wizyjnych firmy Axis, które spełniają ich wysokie wymagania dozoru. Dzięki największej gamie kamer IP firma Axis umożliwia ekonomiczne monitorowanie obszarów wewnątrz i na zewnątrz budynków, takich jak:

 • Wejścia i wyjścia
 • Kontrola bezpieczeństwa i paszportów
 • Strefy odpraw
 • Strefy handlowe i parkingi
 • Obrzeża portów lotniczych
 • Strefy cargo
 • Pasy startowe i drogi kołowania

Ochrona obrzeży lotnisk za pomocą inteligentnego dozoru wizyjnego

Lotniska muszą ograniczać ryzyko wtargnięcia niepożądanych osób, stosując odpowiednie rozwiązania, na przykład systemy fizyczne w połączeniu z patrolami strażników i ewentualnie wprowadzając dodatkowo systemy elektroniczne. Metody stosowane do ochrony zastrzeżonych stref operacyjnych na lotniskach muszą uwzględniać:

 • wymagania związane z działaniem lotniska
 • topografię
 • warunki klimatyczne
 • ograniczenia wynikające z ochrony środowiska.

Celem tego dokumentu jest objaśnienie aktualnych możliwości ochrony lotnisk i technologii wykorzystywanej w rozwiązaniach.

Wideo jakości 4K Ultra HD

Specjalne korzyści

Otrzymujesz gotowy na przyszłość i elastyczny system dozoru, który można rozbudowywać zgodnie z potrzebami. Dodatkowe korzyści wynikają z szerokiej oferty funkcji wpływających na poprawę ogólnej efektywności. Są to na przykład:

 • Automatyczne powiadomienia o wejściu na teren zastrzeżony – w dzień lub w nocy
 • Filmy wideo HDTV wysokiej jakości ułatwiające identyfikację i prowadzenie dochodzeń
 • Wbudowana inteligencja umożliwiająca między innymi zliczanie osób i detekcję ruchu
 • Dostęp sieciowy do filmów wideo na żywo i zarejestrowanych, co umożliwia oglądanie wideo przez wiele uprawnionych osób jednocześnie

Wideoenkodery firmy Axis – ekonomiczna migracja z rozwiązań analogowych do IP

Korzyści z zastosowania technologii cyfrowej

Dla wielu lotnisk wybór wideoenkoderów firmy Axis był pierwszym krokiem w stronę przejścia do świata dozoru wizyjnego opartego na protokole IP.

Umożliwiło to wykorzystanie inwestycji poczynionych na rzecz analogowych kamer CCTV i jednocześnie czerpanie wielu korzyści z technologii sieciowych systemów wideo.