Gate waiting area viewing airplanes outside.
Transport

Inwestycja na lata.

Organizacja: Międzynarodowy port lotniczy RIOgaleão – Tom Jobim
Lokalizacja: Rio de Janeiro, Brazylia
Potrzeby klienta: Wydajność operacyjna, Bezpieczeństwo publiczne, Wykrywanie incydentów
Rio de Janeiro, Brazylia, 

Główne lotnisko w Rio de Janeiro wykorzystuje system dozoru wizyjnego, który może wspierać długoterminowe usprawnienia operacyjne.

Misja

Rio de Janeiro to największa miejscowość turystyczna w Ameryce Łacińskiej i na całej półkuli południowej. Głównym portem lotniczym, na który przybywają turyści – niezależnie od tego, czy pochodzą z Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu czy obu Ameryk – jest RIOgaleão. Koncesjonariusz, który przejął zarządzanie lotniskiem w 2014 roku, poszukiwał systemu dozoru wizyjnego, który poradziłby sobie z pierwszym poważnym wyzwaniem – igrzyskami olimpijskimi w roku 2016 – i zapewnił długoterminowe wsparcie działalności lotniska, za które będzie odpowiadać do wygaśnięcia koncesji w 2039 roku.

Rozwiązanie

Integrator Ziva Tecnologia e Soluções zaproponował projekt systemu dozoru wizyjnego, który z czasem można przekształcić w inteligentne narzędzie wspierające zarządzanie lotniskiem. Bezpieczeństwo we wrażliwych obszarach lotniska zostało zwiększone dzięki zamontowaniu kamer IP Axis. Umożliwiło to dostarczanie wysokiej jakości obrazów ze wszystkich obszarów ruchu pieszego, obszarów bagażowych, kontroli rentgenowskiej oraz strefy kontenerów i pasa startowego.

Lotnisko o łącznej powierzchni 280 000 m2 – co odpowiada 39 powierzchniom boiska piłkarskiego na stadionie Maracanã w Rio de Janeiro – zostało wyposażone w ponad 820 kamer sieciowych Axis, w tym pięć modeli z linii P, a także AXIS Q1615-E z linii Q. Kamery zarządzane są przez oprogramowanie SecurOS Enterprise firmy Intelligent Security Systems (ISS), partnera Axis.

Wynik

Dzięki tym obrazom można szybciej reagować nie tylko w kwestiach związanych z bezpieczeństwem na lotnisku, ale także sprawiać, że pobyt pasażerów na RIOgaleão jest satysfakcjonującym przeżyciem: od hali odlotów aż do samej odprawy. Każdy wybrany model spełniał wymogi każdego sektora portu lotniczego, który pod względem powierzchni jest największym, a pod względem ruchu – drugim w kraju. Nowy system zapewnił wysoki poziom wydajności: port lotniczy uzyskał najwyższą ocenę za punktualność w Ameryce Łacińskiej i został uznany za czwarte najlepsze lotnisko w Ameryce Południowej.

Circular parking garage viewed from outside with trees and roads in front.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Pierwsza część projektu skupiała się na wrażliwych obszarach, takich jak obszary ruchu pieszego, kontroli bagażu, kontroli rentgenowskiej, główne korytarze dla pasażerów i obszary zintegrowane z systemem kontroli dostępu, czyli kolejnym kluczowym aspektem planu bezpieczeństwa. Pozostałe obszary, objęte dozorem ze starszych kamer pozostałych po poprzednim zarządcy, zaczęto modernizować w kolejnej fazie projektu.

Personel lotniska wykorzystuje obrazy do identyfikacji podejrzanych i monitorowania ruchu w obrębie Rio Galeão oraz w okolicy. W razie potrzeby obrazy mogą również pomóc innym agencjom ds. bezpieczeństwa, takim jak policja federalna, wojsko lub saperzy.

Za pomocą oprogramowania ISS monitorowane są wszystkie obszary: od parkingów, poprzez strefy załadunku i rozładunku, drogi dojazdowe do lotniska, terminal cargo, strefę Głównego Urzędu Ceł, po strefy odprawy, karuzele bagażowe czy płytę lotniska i strefy dla personelu, gdzie dodatkowo zastosowano różne urządzenia służące do kontroli dostępu.

Według Alexandre Nastro, krajowego menadżera ISS w Brazylii, na RIOgaleão w 100% objęto dozorem wszystkie wrażliwe obszary, a firma podejmuje działania w celu umożliwienia wykorzystywania uzyskanych obrazów do podejmowania decyzji i usprawniania obsługi.

Doświadczenie uzyskane dzięki olimpiadzie

W sierpniu 2016 r. Rio de Janeiro było gospodarzem największego wydarzenia sportowego na świecie. W tym miesiącu miasto odwiedziło 450 000 turystów z zagranicy. Znaczna część tych osób przewinęła się przez lotnisko RIOgaleão. W najbardziej ruchliwy dzień na lotnisku pojawiło się co najmniej 85 000 pasażerów.

Okres ten był pierwszym dużym testem nowego systemu dozoru wizyjnego wdrożonego na lotnisku. Po wypróbowaniu systemu w celach zapewniania bezpieczeństwa zarządcy lotniska zaczęli badać jego możliwości do innych zastosowań.

4K na pasie startowym

Obrazy są również wykorzystywane w celu poprawy zadowolenia pasażerów z obsługi. – Kamer używamy do prostych zadań – jak w przypadku pasażera, który zgubił bilet parkingowy. Udało nam się wyśledzić drogę pasażera przez lotnisko, miejsca, obok których przechodził, i wskazać, gdzie zgubił bilet – komentuje koordynator centrum danych, Bernardo Hoelz.

Gate waiting area, gate sign and colorful chairs.

Ten proces usprawniania działań, który pomógł w znalezieniu biletu parkingowego, jest podobny do procesu przyjętego ze względów bezpieczeństwa: operatorzy w dyżurce wykrywają tłum tworzący się wewnątrz terminala i dzięki tym obrazom mogą szybciej poprosić pracowników o wsparcie. – Obrazy są wykorzystywane w wielu obszarach lotniska, nie tylko do celów zachowania bezpieczeństwa – mówi Antônio Nóbrega, kierownik ds. infrastruktury IT i telekomunikacyjnej.

Jednym z tych obszarów jest kontrola ruchu. Obecnie kamery Axis monitorują starty samolotów za pomocą czterech kamer 4K, które przesyłają obraz do wieży kontrolnej odpowiedzialnej za zarządzanie 26 liniami lotniczymi obsługującymi lotnisko: 5 krajowymi i 21 międzynarodowymi. Bardzo wysoka rozdzielczość umożliwia nawet odczytanie oznakowania samolotu.

Słabe oświetlenie? Żaden problem.

System monitoruje pasażerów jeszcze przed wejściem na teren lotniska. Kamery sieciowe AXIS P1365-E Network Camera z technologią Axis Lightfinder, która zapewnia kolorowe obrazy nawet w ciemności lub przy bardzo słabym oświetleniu, zamontowano we wszystkich ciągach pieszych oraz w innych obszarach o słabym oświetleniu, takich jak obszar kontenerów RIOgaleão, który jest jednym z najbardziej ruchliwych terminali towarowych w kraju.

Airport exit from inside with focus on lightning.

Po przetestowaniu technologii na lotnisku i uzyskaniu obiecujących wyników pod względem jakości obrazu, kamery AXIS P1365-E zamontowano we wszystkich ciągach pieszych oraz w innych obszarach o słabym oświetleniu, takich jak obszar kontenerów RIOgaleão, który jest jednym z najbardziej ruchliwych terminali towarowych w kraju.

– Do zakupu kamer do zamontowania w miejscach o słabym oświetleniu skłoniła nas technologia Axis Lightfinder. Przeprowadzono testy i używamy jej już w niektórych obszarach – mówi Hoelz.

Ekonomiczne przechowywanie

Na lotnisku RIOgaleão wszystko jest ogromne, łącznie z ilością danych przesyłanych przez sieć. Z tego powodu, zdaniem Bernardo Hoelza, na pozytywną ocenę projektu Axis wpłynęła technologia Axis Zipstream, która przyczyniła się do obniżenia całkowitych kosztów realizacji projektu.

– Technologia Zipstream była jednym z punktów, w których firma Axis została oceniony najwyżej ze względu na dużą liczbę kamer, które musieliśmy kupić, z możliwością zastosowania efektywnej kosztowo pamięci masowej – mówi koordynator centrum danych.

Technologia Axis Zipstream umożliwia rejestrację scen z interesującymi szczegółami w pełnej jakości i rozdzielczości obrazu, podczas gdy inne obszary zostają odfiltrowane w celu zmniejszenia przepustowości i wykorzystania zasobów pamięci masowej o co najmniej 50%.

Ważne szczegóły kryminalistyczne, takie jak twarze, tatuaże lub tablice rejestracyjne pojazdów, są izolowane i zachowywane, podczas gdy nieistotne obszary, takie jak białe ściany, nasypy i roślinność, są usuwane, aby zapewnić więcej miejsca w pamięci masowej, przyczyniając się do obniżenia kosztów.

W ramach projektu zakupiliśmy wyłącznie kamery Axis. W projekcie wzięliśmy pod uwagę najlepsze technologie firmy, a technologia Axis Zipstream była jednym z punktów, w których firma Axis została oceniona najlepiej.
Bernardo Hoelz, koordynator centrum danych RIOgaleão.

Przyszłościowe rozwiązanie

Szacuje się, że do 2039 r. z lotniska będzie korzystać ponad 80 mln pasażerów. Oznacza to, że kolejnym ważnym czynnikiem była skalowalność projektu i możliwość rozbudowy w przyszłości. Inwestycja wszak została dokonana z myślą o długofalowym użytkowaniu.

Jednym z przykładów takiego możliwego rozwoju jest pomiar liczby pojazdów i czasu ich pozostawania w określonych obszarach, takich jak strefa załadunku/rozładunku, oraz wykonanie analizy w celu przewidzenia, kiedy może dojść do zatoru – dzięki wygenerowanym ostrzeżeniom pracownicy odpowiedzialni za ruch mogą aktywnie zareagować na zdarzenie.

Gate waiting area, grey seats and poles.

Innym przykładem jest integracja systemów automatyki z uzyskanymi obrazami, pozwalająca systemowi zarządzania materiałem wizyjnym na interakcję z systemami klimatyzacji, windami, schodami ruchomymi i oświetleniem, tak by aktywować je na żądanie w zależności od liczby i ruchu pasażerów wewnątrz lotniska. W obszarach o ograniczonym dostępie można również zastosować rozpoznawanie twarzy i inne technologie analityczne.

Dzięki nowym kamerom na lotnisku stworzono środowisko sprzyjające wdrożeniu technologii analizy wideo. – W ramach tego projektu budujemy podstawy do dalszego zapoznawania się z zasobami, ale najpierw musieliśmy uruchomić to środowisko i przyjrzeć się, jak możemy odnieść największe korzyści z instalacji aplikacji do analizy wideo – podsumowuje Antônio Nóbrega.

Produkty i rozwiązania

Woman boarding airplane with sunlight in the background

Lotnictwo

Chroń pasażerów i popraw ich wrażenia z podróży dzięki technologiom sieciowym, które zapobiegają zagrożeniom i optymalizują usługi lotniskowe.
Więcej informacji

Kamery kompaktowe

Odstraszanie intruzów w każdych warunkach
Więcej informacji

Nasi partnerzy

Ziva Tecnologia e Soluções

Odwiedź witrynę