Łączny koszt posiadania (TCO) i zwrot z inwestycji (ROI)

Więcej informacji dla podejmowania lepszych decyzji biznesowych

Zbudowanie oszczędnego systemu sieciowego dozoru wizyjnego stanowi prawdziwe wyzwanie. Trzeba wziąć pod uwagę wiele różnych kosztów, a ocena oszczędności i zalet danego rozwiązania może być trudna.

Model Total Cost of Ownership (TCO) może pomóc zebrać łączne koszty związane z użytkowaniem systemu sieciowego dozoru wizyjnego podczas całego czasu eksploatacji. Model TCO to ponadto niezbędny element właściwego oszacowania wartości (tzw. ROI — zwrotu z inwestycji) systemu.

Model TCO, wykorzystywany już w wielu branżach jako narzędzie biznesowe, pomaga integratorom i klientom:

  • zrozumieć sposób dystrybucji kosztów w czasie

  • zminimalizować ryzyko powstania nieprzewidzianych kosztów

  • oszacować wartość systemu

  • objaśnić model podczas rozmów z interesariuszami

  • oceniać oferty przetargowe

Do tej pory powstało niewiele badań dotyczących modeli TCO lub przykładów ROI.

Maksymalizacja ROI systemu

To studiom przypadku Axis przedstawia połączone podejście do TCO i ROI. Metodę TCO i ROI zastosowano następnie do oceny rzeczywistych przypadków dotyczących dozoru miejskiego, handlu i hotelarstwa — w przypadku jednego z projektów wykazano ROI wynoszący 2700% w całym cyklu eksploatacji systemu.

Objaśnienie modelu TCO

Kompleksowy model TCO przygotowano w oparciu o duży system dozoru; obejmuje on koszty zarządzania projektem, eksploatacji, konserwacji i złomowania, a także o wiele więcej — wszystko przedstawione na czytelnych wykresach.

Maksymalizacja ROI

Dowiedz się, jak obliczać wartość systemu i poznaj przypadki zastosowania TCO i ROI.

Model TCO

Dowiedz się, jak kompleksowa analiza TCO może pomóc Ci podejmować lepsze decyzje biznesowe dotyczące projektów z dziedziny dozoru.