Dostęp dla pojazdów

Łatwy, efektywny kosztowo sposób na poprawę bezpieczeństwa na parkingu

Zautomatyzowane systemy dostępu pojazdów to niezwykle ważna i bardzo widoczna część każdego systemu zabezpieczeń obwodowych. Te zautomatyzowane systemy zarządzają dostępem autoryzowanych pojazdów do parkingów, jednocześnie odmawiając dostępu pojazdom nieautoryzowanym. Umożliwia to nie tylko wydajniejsze zarządzanie parkingiem, ale także poprawia bezpieczeństwo, ponieważ szlabany stanowią doskonały wizualny, psychologiczny i fizyczny element odstraszający.

Skuteczne systemy zapewniają lepsze poczucie bezpieczeństwa członkom personelu, najemcom i autoryzowanym użytkownikom dzięki łatwemu i bezpiecznemu dostępowi do miejsc parkingowych. Do tego zadania nie trzeba również zatrudniać strażników, co zmniejsza koszty zarządzania.

Przegląd systemów dostępu pojazdów

Nasze systemy dostępu pojazdów wyposażone są w aplikację analityczną do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych — AXIS License Plate Verifier (ALPR) — wbudowaną w specjalnie zaprojektowane kamery Axis. Systemy te służą do nadzorowania dostępu do terenów poza drogami, takich jak parkingi, i można je stosować w dwóch scenariuszach:

 • Wjazd i wyjazd pojazdów: niewielki system kamer służy do obsługi wszystkich etapów: rejestracja obrazu pojazdu, zarządzanie listą pojazdów, decyzje dotyczące zezwolenia na dostęp oraz kontrola szlabanów.
 • Kontrola dostępu pojazdów: umożliwia dostęp lub zabrania dostępu na podstawie takich czynników, jak dzień tygodnia, pora dnia, miejsce itp. oraz obejmuje zintegrowany sprzęt i oprogramowanie do kontroli dostępu.

Najważniejsze funkcje naszych systemów do kontroli dostępu pojazdów
 

 • System ALPR zarządza wszystkimi etapami podejmowania decyzji: rejestracja obrazu pojazdu, zarządzanie listą pojazdów, decyzje dotyczące zezwolenia na dostęp oraz kontrola szlabanów.
 • System zarządza dostępem automatycznie, sprawdzając, czy tablice rejestracyjne znajdują się na liście maksymalnie 1000 autoryzowanych i 1000 nieautoryzowanych pojazdów.
 • Łatwa instalacja, konfiguracja i wdrożenie: niezależny system dostępny przez interfejs WWW.
 • Przetestowany, zweryfikowany i zatwierdzony przez Axis: specjalnie zaprojektowana kamera z wbudowanym oprogramowaniem do analizy.
 • Historia maksymalnie 1000 lub 100 000 zdarzeń z miniaturami.

Najważniejsze informacje: system kontroli dostępu pojazdów
 

 • Służy do zarządzania dostępem pojazdów w oparciu o weryfikację tablic rejestracyjnych i dodatkowych czynników, takich jak dzień tygodnia, pora dnia, różne typy poświadczeń itp.
 • Łatwa w zarządzaniu lista autoryzowanych i nieautoryzowanych pojazdów.
 • Historia 30 000 zdarzeń z miniaturami obrazów.
 • Możliwość rejestracji maksymalnie 400 poświadczeń, w tym różnych typów poświadczeń.
 • Łatwa instalacja, konfiguracja i wdrożenie: niezależny system dostępny przez interfejs WWW.
 • Przetestowany, zweryfikowany i zatwierdzony przez Axis: specjalnie zaprojektowana kamera z wbudowanym oprogramowaniem do analizy.

Poznaj nasze systemy dostępu pojazdów

Więcej informacji o rozwiązaniach
 

 

Zastosowania

Parkingi dla pracowników:

 • budynki biurowe i kompleksy przemysłowe,
 • szpitale,
 • placówki edukacyjne,
 • place budowy.

Parkingi dla floty i obszary zarządzania obiektami:

 • autobusy,
 • platformy logistyczne,
 • tereny budowy,

parkingi prywatne i osiedlowe.

Parkingi płatne:

 • centra handlowe,
 • obiekty hotelarskie,
 • parkingi miejskie,
 • magazyny,
 • parkingi przy obiektach sportowych/widowiskowych,
 • dyspozytornie taksówek.

 

AXIS License Plate Verifier sprzedawany jest w wybranych krajach.

Aby uzyskać licencje próbną, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Axis w obsługiwanych krajach.