Axis Communications people walking sunset city

Prywatność a dozór wizyjny

W wielu krajach świata (zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej) istnieją przepisy i regulacje lokalne/regionalne oraz przepisy związków zawodowych dotyczące prywatności związanej z dozorem wizyjnym. Jeśli musisz stosować dozór wizyjny, ale jednocześnie chronić prywatność, dysponujemy szerokim wachlarzem rozwiązań, które pomogą rozwiązać ten problem.

Opcje dostępne w Axis obejmują używanie statycznych lub dynamicznych masek prywatności w połączeniu z kamerami optycznymi lub użycie kamer termowizyjnych z obrazowaniem termicznym. Rozwiązania te pomagają wdrożyć dozór wizyjny bez naruszania prywatności. W dalszej części omówiono również radar, który jest rozwiązaniem nieopartym na obrazowaniu, a który zapewnia detekcję oraz alarmy.

Statyczne maski prywatności

Statyczne maski prywatności to doskonale rozwiązanie do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w sytuacjach, w których w polu widzenia kamery znajduje się obszar, który nie może być monitorowany, taki jak sąsiadująca posiadłość.

Statyczne maski prywatności powodują stałe zasłonięcie wybranego widoku. Ponieważ maska znajduje się na wszystkich strumieniach wideo przesyłanych z kamery (na żywo lub w zapisach), nie można jej usunąć, co gwarantuje prywatność.

Maskowanie prywatności od dawna dostępne jest w produktach sieciowych Axis do dozoru wizyjnego, a nowych kamerach stałopozycyjnych dostępne jest nie tylko jako nałożenie nieprzezroczystego prostokątnego obszaru, ale także pikselacja wybranego obszaru lub maski o kształcie wielokąta, zapewniające większą elastyczność.

W przypadku kamer PTZ blokowanie niektórych obszarów jest szczególnie ważne, ponieważ są one w stanie przybliżać obraz z dużej odległości i mają ogromne pole widzenia. W kamerach PTZ statyczne maski prywatności powiązane są z układem współrzędnych kamery, zapewniając utrzymanie maskowania w tym samym obszarze sceny, nawet po zmianie pola widzenia przez panoramowanie, pochylenie lub zoom.

Maski dynamiczne

Dynamiczne maski prywatności to opcja, która pozwala chronić prywatność, anonimizując tożsamość osób, a jednocześnie umożliwiają one monitorowanie zdarzeń lub ruchu na danym obszarze.

Dynamiczne maski prywatności to maskowanie zmian pikseli – czyli wszystkiego, co się porusza – w czasie rzeczywistym i w widoku podglądu na żywo, a nie przy stałej scenie w tle.

Rozwiązanie do maskowania dynamicznego firmy Axis, AXIS Live Privacy Shield, doskonale nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń, gdzie dostępne jest dobre, stabilne oświetlenie. Ta aplikacja analityczna dostępna jest w wybranych kamerach stałopozycyjnych Axis i umożliwia maskowanie obrazów na żywo lub zapisów, tak więc maski nie można usunąć po wygenerowaniu obrazu wideo.

W aplikacji AXIS Live Privacy Shield dostępne jest również generowanie oddzielnego, niezamaskowanego strumienia w razie potrzeby. Odbywa się to poprzez przesyłanie strumieniowo oddzielnego wirtualnego obszaru obserwacji bez masek dynamicznych. Dzięki temu użytkownik może obejrzeć obraz wideo z dynamicznym maskowaniem lub, w razie wystąpienia incydentu, uzyskać dostęp do strumienia bez masek, co jest przydatne do celów postepowania wyjaśniającego. Wiele aplikacji do zarządzania materiałem wizyjnym, takich jak AXIS Camera Station, obsługuje prawa dostępu do różnych obszarów obserwacji kamery, tak więc można ograniczyć dostęp do obrazu wideo bez masek tylko do upoważnionych użytkowników.

Domyślnie aplikacja AXIS Live Privacy Shield stosuje maskowanie dynamiczne w całym polu widzenia kamery, można jednak zdefiniować obszary wykluczenia, w których maskowanie nie jest potrzebne – na przykład do monitorowania obiektów poruszających się na przenośniku.

AXIS Live Privacy Shield to ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające monitorowania miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń i zapewniające prywatność. Jest to idealne rozwiązanie do zastosowania tam, gdzie chodzi głównie o monitorowania działań i ruchu, a nie identyfikowanie osób. W zakładzie produkcyjnym lub centrum logistycznym najważniejsze jest monitorowanie płynności procesu, a nie pracujących tam osób. W obiektach handlu detalicznego lub placówkach opieki zdrowotnej ważniejsze może być, czy dany obszar posprzątano o konkretnej godzinie – a nie, kto to zrobił. Z kolei w siłowni lub centrum sportowym ważne jest monitorowanie zajętości, tak aby klienci mogli zdecydować, czy chcą przyjść w dogodniejszym momencie – bez identyfikowania osób na obrazie wideo.

Obrazy termowizyjne

Można również użyć kamer termowizyjnych, które umożliwiają monitorowanie działań i ruchu przy jednoczesnej anonimizacji osób. Technologia ta wykorzystuje różnice temperatury żywych obiektów i przedmiotów do utworzenia obrazu sceny. Rejestrowane są tylko ruchome lub nieruchome kształty, dzięki czemu na obrazie wideo nie są widoczne szczegóły umożliwiające identyfikację osób.

Kamer termowizyjnych można używać wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również tam, gdzie nie ma oświetlenia, dzięki czemu nie tylko gwarantują one prywatność, ale także mogą wykrywać ruch lub działania w wymagającym środowisku. Kamery te doskonale nadają się do stosowania w wielu sytuacjach, od ochrony obwodowej po monitorowanie pacjentów w placówkach opieki zdrowotnej. W placówkach opieki zdrowotnej można na przykład użyć kamery termowizyjnej z aplikacją do wizyjnej detekcji ruchu, aby poinformować personel, że pacjent spadł z łóżka. Korzystanie z kamer termowizyjnych pozwala na wykrywanie sytuacji alarmowych i reagowanie bez naruszania prywatności zarejestrowanych osób.

Radar

Radar w połączeniu z inteligentnymi algorytmami to rozwiązanie służące do wykrywania ruchu i wyzwalania alarmów bez zbierania danych umożliwiających ustalenie tożsamości. AXIS D2050-VE Network Radar Detector to urządzenie doskonale nadające się do zamontowania na zewnątrz i które może pracować przez całą dobę, w każdych warunkach pogodowych. Dostarcza ono takich informacji, jak dokładne położenie, prędkość i kąt poruszania się obiektu. Ponieważ radar nie reaguje na poruszające się cienie, snopy światła, małe zwierzęta lub owady, oznacza to mniejszą liczbę fałszywych alarmów i dokładniejszą detekcję. Sieciowy detektor radarowy można również skoordynować z kamerą PTZ i zintegrować z systemem do zarządzania materiałem wizyjnym, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

Video redaction

Before sharing video material, you may need to mask individuals and areas in the video that are not of interest to an investigation in order to comply with regulations that protect the privacy of bystanders. The video redaction function in AXIS Camera Station video management software allows you do this in an easy and intuitive way. You can, for example, mask only selected moving objects or mask all still and moving objects except persons of interest.

Data protection

While data protection is not dealt with here, how video surveillance data is handled is also an important aspect of ensuring privacy protection. See Cybersecurity to learn more about it.