License plate recognition

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

Kamery z funkcja rozpoznawania tablic rejestracyjnych są w stanie automatycznie odczytywać tablice rejestracyjne mijających je pojazdów.

Wydajność, bezpieczeństwo i wyższy poziom usług

Wiarygodne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ang. license plate recognition, LPR) zawsze było dość kosztowne i przydawało się w niewielu sytuacjach.

Ogromny postęp technologiczny w dziedzinie kamer IP umożliwia obecnie wykorzystywanie LPR w większej liczbie zastosowań. W zależności od tego, jakie funkcje ma ono spełniać, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych może pomóc zwiększyć wydajność, poziom usług lub bezpieczeństwo.

Automatyczne rozpoznawanie tablic i podejmowanie działań

Nasze rozwiązania do rozpoznawania tablic rejestracyjnych wykorzystują kamery Axis i oprogramowanie partnerskie, które można uruchomić na serwerze lub bezpośrednio w kamerze. Oprogramowanie to rejestruje obraz tablicy rejestracyjnej w czasie rzeczywistym, porównuje dane z danymi na wstępnie zdefiniowanej liście, a następnie wyzwala odpowiednie działania, takie jak otwarcie bramy, dodanie kosztu lub uruchomienie alarmu.

W zależności od oświetlenia obszaru może być konieczne zakupienie kamer z wbudowanym oświetleniem w podczerwieni lub montaż dodatkowych źródeł światła.

Serwis wdraża system przedpłat w oparciu o rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.

Szeroka gama zastosowań

Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych ma wiele zastosowań, takich jak: 

  • zarządzanie parkingami (usprawnienie lub automatyzacja płatności, wjazdu i wyjazdu);
  • usprawnienie przepływu ruchu przy bramkach na drogach płatnych;
  • zarządzanie ruchem na lotniskach (dostęp wyłącznie autoryzowanych pojazdów do pasów ruchu dla taksówek/pojazdów komunikacji publicznej);
  • kontrola dostępu (otwieranie bramy wyłącznie autoryzowanym pojazdom i automatyczna rejestracja wszystkich pojazdów wjeżdżających na teren obiektu);
  • powiadomienia dotyczące pojazdów (automatyczne powiadamianie o pojawieniu się pojazdu z listy).