Większa wydajność i zaawansowane rozwiązania

W niebezpiecznych, czy zagrożonych wybuchem obszarach obowiązują surowe wymagania dotyczące sposobu ochrony sprzętu elektrycznego. W różnych strefach i działach dopuszczalne są różne techniki ochrony przeciwwybuchowej. Zoptymalizowane pod tym kątem kamery Axis z ochroną przeciwwybuchową to technologia, która oferuje znacznie więcej niż tylko system dozoru, zapewniając dodatkową wartość dla firmy, nie tylko optymalizując bezpieczeństwo, ale także wydajność produkcji. 

Oil Refinery in sunlight

E-book dotyczący obszarów niebezpiecznych

Dowiedz się więcej o tym, jak nasze kamery z ochroną przeciwwybuchową mogą stanowić wartość dodaną dla Twojej działalności.

illustration, hazardous areas

Optymalizacja bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej

Kamery z ochroną przeciwwybuchową firmy Axis umożliwiają przypisywanie pojedynczych lub wielu operacji bezpieczeństwa do poszczególnych kamer. Kamera, która monitoruje ogólny stan miejsca, może również obsługiwać procedury bezpieczeństwa i ochrony, które już stosujesz. Dzięki możliwości tej wielozadaniowej pracy masz większą elastyczność użycia mniejszej liczby kamer i bardziej opłacalną inwestycję. 

  • Zdrowie i bezpieczeństwo — dodaj element bezpieczeństwa minimalizujący niepotrzebne narażenie ludzi w niebezpiecznych obszarach
  • Efektywność operacyjna — zwiększenie wydajności, sprawności i dostępności czasu pracy

Obszary zainteresowania

Oil worker offshore

Zdrowie i bezpieczeństwo — mniejsze narażenie ludzi

Nasze rozwiązania zapewniają szereg opcji pomagających Twoim pracownikom i podwykonawcom zachować bezpieczeństwo. Możesz ich użyć do monitorowania pracy pracowników w czasie rzeczywistym z centralnego miejsca lub korzystać z szeregu zautomatyzowanych funkcji bezpieczeństwa inteligentnej analizy. Nasze kamery zabezpieczone przed wybuchem zapewniają dodatkowy wgląd w sytuację i większe bezpieczeństwo personelu. Mogą być skutecznym sposobem na zminimalizowanie niepotrzebnego narażenia ludzi w niebezpiecznych obszarach. Pomogą również w utrzymaniu bezpieczniejszych warunków pracy i procesów, dodając kolejną ochronę do istniejących systemów bezpieczeństwa.

illustration, hazardous areas

Przykłady zastosowań

1. Zapobiegaj pożarom przez wczesne wykrywanie dymu i ognia dzięki wbudowanej funkcji analizy w kamerze

2. Używaj środków ochrony indywidualnej i alertów bezpieczeństwa

3. Monitoruj przestrzenie zamknięte i obszary o ograniczonym dostępie, aby zminimalizować narażenie pracowników na sytuacje wysokiego ryzyka

Man screening the production line

Efektywność operacyjna — utrzymanie maksymalnej sprawności

Zakłócenia produkcji i przestoje w zakładzie produkcyjnym powodują koszty, niezależnie od przyczyny. Integracja rozwiązań firmy Axis dotyczących ochrony przed wybuchem z architekturą systemu dostępu zapewnia dodatkowy poziom przejrzystości, który pomaga dokładnie zrozumieć, co dzieje się podczas pracy. Dzięki większej liczbie danych i lepszemu ich gromadzeniu technologie firmy Axis i partnerów mogą pomóc w planowaniu konserwacji i ostrzeganiu o wykryciu anomalii i innych zakłóceń. Pozwala to na optymalizację efektywności operacyjnej i przyczynia się do maksymalizacji czasu sprawności krytycznych urządzeń i procesów.

illustration, hazardous areas

Przykłady zastosowań

1. Monitoruj spalanie, zapewniając nadzór nad usuwaniem gazów odlotowych i bieżące wskazanie ogólnej efektywności produkcji

2. Uzyskaj większe zrozumienie i świadomość zdarzeń, tworząc zaawansowaną sieć czujników w oparciu o dane 

3. Monitoruj przegrzewanie się rurociągów i sprzętu oraz zmiany temperatury, zapewniając konserwację zapobiegawczą

4. Korzystaj z wizualnej weryfikacji alertów o incydentach, aby uniknąć przestojów lub niepotrzebnego zaangażowania personelu serwisowego

XP40-Q1785 and P1468-XLE, viewed from their left angle

Kamery na każde potrzeby
Bogate portfolio firmy Axis obejmuje nie tylko kamery do Strefy/Działu 1, ale także kamery specjalnie zaprojektowane i certyfikowane do Strefy/Działu 2. Wszystkie zostały rygorystycznie przetestowane i zatwierdzone do użytku w obszarach niebezpiecznych, w których panują trudne warunki przemysłowe.

man and woman who are wearing hardhats and safety vests, looking at a tablet together

Rozwiązania do stref bezpiecznych

Wtargnięcie, przerwanie pracy, urazy. Są to główne zagrożenia dla produktywności, rentowności i bezpieczeństwa pracowników w każdej działalności przemysłowej, od produkcji do procesów i dostaw infrastruktury o znaczeniu krytycznym. W obszarach bezpiecznych, niesklasyfikowanych jako niebezpieczne, inteligentne rozwiązania firmy Axis znajdują zastosowanie we wszystkich tych obszarach, kompleksowo i ekonomicznie. Nasze produkty — w tym podłączone kamery termowizyjne i optyczne, urządzenia radarowe, urządzenia kontroli dostępu i sprzęt audio — można łączyć z innowacyjnym oprogramowaniem analitycznym, aby zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność przy operacjach.