Wsparcie dla produktów
AXIS Camera Station S9101 Desktop Terminal

Informacje o wsparciu produktu

Zastąpiliśmy ten produkt niniejszym: AXIS S9301
Specyfikacja zalecanych produktów zamiennych znajduje się w arkuszach danych technicznych.
Wsparcie sprzętowe i usługa RMA oferujemy do dnia 2025-07-06. Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów. Aby uzyskać informacje na temat zasad wsparcia po dacie wygaśnięcia, przejdź do dokumentu Ogólna polityka wsparcia po terminie wygaśnięcia.
uwaga
Należy pamiętać, że produkty wysłane przez firmę Axis do pierwotnego nabywcy po dacie wygaśnięcia mogą podlegać ograniczeniom gwarancji na sprzęt. Patrz Zasady ograniczonej 5-letniej gwarancji firmy Axis na sprzęt, to stay updated on warranty coverage when you buy products after their final order date.