Seria kamer AXIS Q29 z alarmem temperaturowym

Do zdalnego monitorowania temperatury

  • Alarm temperaturowy
  • Palety izotermiczne
  • Punktowy odczyt temperatury
  • Inteligentny system wideo o wysokiej wydajności

Informacja o temperaturze w każdej chwili

Kamery Axis z alarmem temperaturowym umożliwiają zdalne monitorowanie temperatury oraz ustawianie alarmów temperaturowych. Dzięki nim można poznać temperaturę o dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Kamery te idealnie nadają się do zdalnego monitorowania obiektów infrastruktury energetycznej, miejsc o wysokim ryzyku pożarowym lub procesów przemysłowych obejmujących materiały samozapłonowe. Kamery te idealnie nadają się do zdalnego monitorowania obiektów infrastruktury energetycznej, miejsc o wysokim ryzyku pożarowym lub procesów przemysłowych obejmujących materiały samozapłonowe. Wykrywają temperaturę obiektów od -40°C do 550°C.

Kamery AXIS Q2901-E i AXIS Q2901-E PT Mount umożliwiają skonfigurowanie wielu stref alarmowych, które powodują wysłanie alarmu, gdy temperatura przekroczy skonfigurowaną wartość progową lub spadnie poniżej tej wartości. Aby ułatwić pracę operatorowi, kamery udostępniają graficzne narzędzia pomocnicze, np. palety izotermiczne i funkcję punktowego odczytu temperatury. Pozwala to szybko przewidywać awarie dzięki sygnalizowaniu miejsc problemów, zanim staną się one widoczne dla oka lub zanim przestaną działać maszyny.


AXIS Q2901-E

AXIS Q2901-E PT Mount
Rozmiar czujnika obrazu 336x256 336x256
Dwukierunkowa komunikacja audio
Wejścia/wyjścia alarmowe 2/2 -
Zasilanie przez sieć Ethernet
RS-422