Wsparcie dla produktów AXIS P1405-E Network Camera

Axis IP Camera P1405-E has HDTV 1080p/2 megapixel resolution at full frame rate
Trzyletnia gwarancja Axis 3-rok gwarancja
!
Należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów.
Zalecane produkty zamienne: AXIS P1455-LE
Pełną specyfikację można znaleźć w arkuszu danych zalecanego produktu zamiennego, korzystając z powyższych łączy.