Wsparcie dla produktów
AXIS M3114-VE Network Camera

AXIS M3114-VE IP Camera has a flat, discreet design. The camera is viewed from its front.

Koniec wsparcia produktu

Zastąpiliśmy ten produkt niniejszym: AXIS M3215-LVE
Specyfikacja zalecanych produktów zamiennych znajduje się w arkuszach danych technicznych.
Wsparcie sprzętowe i usługa RMA wygasły dnia 2019-05-31. Aby uzyskać informacje na temat zasad wsparcia po dacie wygaśnięcia, przejdź do dokumentu Ogólna polityka wsparcia po terminie wygaśnięcia. Konserwacja systemu operacyjnego AXIS OS wygasła dnia 2019-05-31. For information regarding AXIS OS maintenance, go to AXIS OS Portal.
Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów. Po wygaśnięciu okresu konserwacji systemu operacyjnego AXIS OS nie będą wydawane żadne dalsze aktualizacje. Oprogramowanie sprzętowe wszystkich produktów można znaleźć na stronie Lista AXIS OS.
uwaga
Należy pamiętać, że w przypadku produktów, które nie są już aktualizowane, tj. po upływie okresu konserwacji systemu operacyjnego AXIS OS, oprogramowanie nie jest już wspierane i może zawierać znane błędy i luki w zabezpieczeniach.