Samouczki

Rozpoczynanie pracy z aplikacją AXIS Camera Companion na komputerze

Utwórz konto AXIS
Pobierz aplikację AXIS Camera Companion na komputer
Utwórz lokalizację z kamerami podłączonymi do sieciowej pamięci masowej (NAS)
Utwórz lokalizację z kamerami wykorzystującymi karty SD

Rozpoczynanie pracy z mobilną aplikacją Axis do oglądania obrazu dla systemu Android

Zaloguj się do lokalizacji, używając konta Axis
Podgląd na żywo: użyj zoomu, obracaj kamerę, wykonuj zrzuty
Nagrania: Przeglądaj i odtwarzaj nagrania
Nagrania: Zapisz wybrane klipy z nagrań

Rozpoczynanie pracy z mobilną aplikacją Axis do oglądania obrazu dla systemu iOS

Zaloguj się do lokalizacji, używając konta Axis
Podgląd na żywo: użyj zoomu, obracaj kamerę, wykonuj zrzuty
Nagrania: Przeglądaj i odtwarzaj nagrania
Nagrania: Zapisz wybrane klipy z nagrań