AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk III

Oprogramowanie do zarządzania materiałem audio jest fabrycznie zainstalowane na urządzeniu z systemem Windows 10
  • Centralne sterowanie
  • Zarządzanie strefami
  • Harmonogramy
  • Monitorowanie stanu systemu
  • Konfiguracja w czasie rzeczywistym