AXIS A9910 I/O Relay Expansion Module

Rozszerzaj porty We/Wy z większą elastycznością
  • 8 portów We/wy z wejściami nadzorowanymi
  • 4 przekaźnik typu C, mokry lub suchy
  • 4 porty czujników Modbus
  • Obsługa do 128 we./wy. i 64 przekaźników przy jednym połączeniu IP