AXIS Camera Application Platform (ACAP)

Otwarta platforma aplikacji stwarza wyjątkowe możliwości zaspokojenia określonych potrzeb użytkowników końcowych, umożliwiając pobieranie aplikacji innych firm i instalowanie ich w kamerach i wideoenkoderach sieciowych Axis.

Czym jest AXIS Camera Application Platform (ACAP)?

 

AXIS Camera Application Platform (ACAP) to otwarta platforma aplikacji umożliwiająca opracowywanie aplikacji do pobrania i zainstalowania w produktach sieciowych Axis. Pomimo swojej nazwy, jest ona dostępna dla wielu typów produktów Axis, nie tylko kamer.

ACAP umożliwia tworzenie aplikacji do wielu zastosowań:

 • Bezpieczeństwo, które usprawnia systemy dozoru i ułatwia prowadzenie postępowań przygotowawczych.

 • Aplikacje do analiz biznesowych, zwiększające wydajność.

 • wtyczki funkcji produktów, które zapewniają dodatkowe opcje produktom Axis.

Jakie są korzyści?

Dzięki uruchamianiu aplikacji na krawędzi systemu, czyli w produkcie Axis, możesz poprawić jego wydajność i skalowalność.

 • Mniejsze zużycie zasobów sieciowych i pamięci masowej w znacznym stopniu.
   
 • Niższe koszty i złożoność systemu – do przetwarzania materiału wideo nie trzeba instalować osobnych serwerów i można w pełni wykorzystać moce kamery.
   
 • Projektowanie skalowanych instalacji – mniejsze zużycie przepustowości i zapotrzebowanie na zasoby pamięci masowej i mniejsza liczba serwerów sprawiają, że do systemu można łatwo dodawać kolejne kamery i aplikacje ACAP.
   
 • Proste wdrażanie i dostosowywanie projektów klientów – dzięki połączeniu odpowiednich kamer i aplikacji ACAP można łatwo zintegrować systemy do zarządzania materiałem wizyjnym, tworząc zindywidualizowane rozwiązania.

Interested in developing software for integration with Axis products and technologies?

Inwestycja na przyszłość

 

Axis ma długoterminowy plan rozwoju platformy ACAP, skoncentrowany na łatwości integracji, wdrażania i dystrybucji. Plan ten wspierany jest ciągłym rozwojem coraz wydajniejszego sprzętu, co umożliwia tworzenie nowych aplikacji.

Pomoc techniczna i dokumentacja

Klucz licencyjny

Przejdź tutaj, aby aktywować licencję lub uzyskać bezpłatną licencję próbną.

 

Klucz licencyjny – rejestracja

Galeria aplikacji

W galerii aplikacji można znaleźć aplikacje ACAP opracowane przez partnerów firmy Axis. Te aplikacje można osadzać bezpośrednio w produktach Axis.

Galeria aplikacji