AXIS Camera Application Platform

Twórz aplikacje na urządzenia Axis

AXIS Camera Application Platform 

ACAP (AXIS Camera Application Platform) umożliwia dostęp do szerokiego rynku aplikacji zapewniających bezpieczeństwo i efektywność. ACAP, obsługiwana na większości urządzeń Axis, jest platformą otwartą. Umożliwia projektowanie otwartych i skalowalnych aplikacji, jednocześnie minimalizując wymagania dotyczące pamięci i przepustowości.

Ciesz się wspaniałymi możliwościami

Na platformie ACAP możesz integrować (i rozwijać) aplikacje i wtyczki służące do różnych zastosowań. Mogą to być aplikacje zabezpieczające, optymalizujące, do kontroli ruchu, tworzenia filmów poklatkowych czy do przesyłania strumieniowego. Aplikacje niestandardowe działają na większości z naszych wysokiej jakości urządzeń. ACAP to ugruntowana i sprawdzona platforma, na której możesz polegać i która pomoże ci osiągnąć wspaniałe wyniki.

Projektuj doskonałe systemy

Kiedy używasz ACAP, masz również dostęp do długiej listy przetestowanych, dobrze udokumentowanych interfejsów aplikacji (API). Te interfejsy API są zoptymalizowane pod kątem urządzeń Axis i pozwalają w pełni wykorzystać możliwości sprzętu i oprogramowania Axis. Wraz z zestawami programistycznymi (SDK) opartymi na komponentach open source ułatwiają one współdziałanie, skalowalność i prostą migrację aplikacji na urządzenia Axis. Ponadto Twoje aplikacje będą mogły uruchamiać się i przetwarzać wideo bezpośrednio na urządzeniach Axis, co eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych serwerów do przetwarzania oraz zmniejsza pamięć masową, przepustowość, koszty i złożoność systemu.

 

Tworzysz aplikacje na urządzenia Axis?

 

Uzyskaj szerokie wsparcie

Platforma ACAP jest wspierana przez ogólnoświatową sieć ekspertów dostępnych bezpośrednio lub online, którzy pomagają w maksymalnym wykorzystaniu możliwości aplikacji. Otrzymasz też dostęp do narzędzi upraszczających wdrażanie aplikacji i dopasowywanie ich funkcji. Możesz na przykład tworzyć licencje bez inwestowania w specjalne systemy ochrony praw autorskich i administracji. Możesz określić najlepszą kombinację urządzeń i systemów zarządzania wideo. Dostępna jest również wypożyczalnia, w której możesz uzyskać szybki dostęp online do dowolnego produktu Axis. I na koniec, w regionach organizowane są specjalne dni dla partnerów umożliwiające nawiązanie kontaktów z innymi programistami pracującymi na platformie ACAP i uzyskać pomoc w zakresie szkoleń z obsługi, uruchamiania, wprowadzania na rynek i marketingu produktów Axis.*

* Niektóre narzędzia lub usługi są dostępne tylko dla partnerów rozwijających aplikacje firmy Axis.

Pomoc techniczna i dokumentacja

Application gallery

In the application gallery, you´ll find ACAP applications developed by Axis partners. These applications are ready to be embedded in Axis products.

Application gallery