Funkcje analizy i inne aplikacje

AXIS Camera Application Platform

AXIS Camera Application Platform (ACAP) to otwarta platforma obsługiwana przez większość kamer Axis. Platforma umożliwia dodawanie różnych aplikacji, np. analitycznych, stosownie do potrzeb biznesowych i wymogów bezpieczeństwa.

galerii aplikacji Axis można znaleźć aplikacje ACAP opracowane przez firmę Axis oraz jej partnerów. Aplikacje te — gotowe do instalacji bezpośrednio w produktach Axis — umożliwiają analizę przekazywanego na żywo lub zarejestrowanego uprzednio obrazu. Do takich zastosowań należą detekcja przecięcia linii, zliczanie osób, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych — i wiele, wiele innych.

Analiza Axis

Aplikacje Axis do analizy materiału wideo umożliwiają prowadzenie proaktywnego dozoru, pomagając pracownikom ochrony w wykrywaniu i zapobieganiu przestępczości. Aplikacje służą na przykład do wykrywania osób wchodzących na teren lub zachowujących się podejrzanie oraz automatycznego powiadamiania ochrony lub odtwarzania komunikatu przez głośniki. Aplikacje „edge-based” są skalowalne i umożliwiają ograniczenie wykorzystania przepustowości i zasobów pamięci dzięki rejestracji i przesyłaniu tylko materiałów wideo wymagających zainteresowania.

Oprócz aplikacji służących do zapewniania ochrony, firma Axis oferuje również aplikacje dla handlu detalicznego, dostarczające cenne statystyki, na podstawie których można planować działania, a także narzędzia wspomagające firmy w poprawie wyników sprzedaży, zapobieganiu stratom i zwiększaniu zysków.

Aplikacje analityczne dla biznesu

AXIS Store Optimization Suite

Dowiedz się, jak dane uzyskane dzięki analizie na potrzeby handlu optymalizują zarządzanie planowaniem personelu, poprawiają zadowolenia klientów, a także wspierają działania marketingowe i merchandising.

Aplikacje z dziedziny bezpieczeństwa

AXIS Perimeter Defender

Wykrywaj ludzi i pojazdy naruszające prywatność. Ta aplikacja do analizy obrazu wideo oferuje wysoką rzetelność detekcji, pomaga minimalizować wystąpienia fałszywych alarmów i obsługuje automatyczne śledzenie PTZ — nadaje się więc idealnie do stosowania w skalowalnych systemach ochrony obwodowej w lokalizacjach wymagających szczególnie wysokiego poziomu zabezpieczeń.

AXIS Guard Suite

Prosty i skuteczny sposób na poprawę ochrony obiektów dzięki analizie ruchu, wtargnięć lub podejrzanych zachowań. AXIS Guard Suite to aplikacja do analizy idealna do stosowania w obiektach: handlowych, bankach, biurach, szkołach i budynkach przemysłowych.

AXIS Video Motion Detection

Darmowa aplikacja, która wykrywa ruchome obiekty na zdefiniowanym obszarze, umożliwiając automatyczne wyzwalanie zdarzeń.

AXIS License Plate Verifier

Nieskomplikowana i ekonomiczna aplikacja do analizy, usprawniająca zarządzanie dostępem pojazdów.

AXIS Radar Autotracking for PTZ

Darmowa aplikacja do sieciowych detektorów radarowych, umożliwiająca śledzenie obiektów przez kamery PTZ.