Funkcje analizy i inne aplikacje

AXIS Camera Application Platform

AXIS Camera Application Platform (ACAP) to otwarta platforma obsługiwana przez większość kamer Axis. Platforma umożliwia dodawanie różnych aplikacji, np. analitycznych, stosownie do potrzeb biznesowych i wymogów bezpieczeństwa.

galerii aplikacji Axis można znaleźć aplikacje ACAP opracowane przez firmę Axis oraz jej partnerów. Aplikacje te — gotowe do instalacji bezpośrednio w produktach Axis — umożliwiają analizę przekazywanego na żywo lub zarejestrowanego uprzednio obrazu. Do takich zastosowań należą detekcja przecięcia linii, zliczanie osób, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych — i wiele, wiele innych.

Aplikacje Axis do analizy

Aplikacje Axis do analizy materiału wideo umożliwiają prowadzenie proaktywnego dozoru, pomagając pracownikom ochrony w wykrywaniu i zapobieganiu przestępczości. Aplikacje służą na przykład do wykrywania osób wchodzących na teren lub zachowujących się podejrzanie oraz automatycznego powiadamiania ochrony lub odtwarzania komunikatu przez głośniki. Aplikacje „edge-based” są skalowalne i umożliwiają ograniczenie wykorzystania przepustowości i zasobów pamięci dzięki rejestracji i przesyłaniu tylko materiałów wideo wymagających zainteresowania.

Oprócz aplikacji służących do zapewniania ochrony, firma Axis oferuje również aplikacje dla handlu detalicznego, dostarczające cenne statystyki, na podstawie których można planować działania, a także narzędzia wspomagające firmy w poprawie wyników sprzedaży, zapobieganiu stratom i zwiększaniu zysków.

Aplikacje analityczne dla biznesu

AXIS Store Optimization Suite

Dowiedz się, jak dane uzyskane dzięki analizie na potrzeby handlu optymalizują zarządzanie personelem, poprawiają zadowolenie klientów, a także wspierają działania marketingowe i merchandisingowe.

Aplikacje z dziedziny bezpieczeństwa

AXIS Perimeter Defender

Wykrywaj ludzi i pojazdy naruszające prywatność. Ta aplikacja do analizy obrazu wideo oferuje wysoką rzetelność detekcji, pomaga minimalizować wystąpienia fałszywych alarmów i obsługuje automatyczne śledzenie PTZ — nadaje się więc idealnie do stosowania w skalowalnych systemach ochrony obwodowej w lokalizacjach wymagających szczególnie wysokiego poziomu zabezpieczeń.

AXIS Guard Suite

Prosty i skuteczny sposób na poprawę ochrony obiektów dzięki analizie ruchu, wtargnięć lub podejrzanych zachowań. AXIS Guard Suite to aplikacja do analizy idealna do stosowania w obiektach: handlowych, bankach, biurach, szkołach i budynkach przemysłowych.

AXIS Radar Autotracking for PTZ

Darmowa aplikacja do sieciowych detektorów radarowych, umożliwiająca śledzenie obiektów przez kamery PTZ.

AXIS Video Motion Detection

Darmowa aplikacja, która wykrywa ruchome obiekty na zdefiniowanym obszarze, umożliwiając automatyczne wyzwalanie zdarzeń.

AXIS License Plate Verifier

Nieskomplikowana i ekonomiczna aplikacja do analizy, usprawniająca zarządzanie dostępem pojazdów.

AXIS Live Privacy Shield

Skuteczna ochrona prywatności podczas monitoringu.

AXIS Parking Violation Detection

The street-smart way to smoother traffic and safer cities.