Funkcje analizy i inne aplikacje

AXIS Camera Application Platform

AXIS Camera Application Platform (ACAP) to otwarta platforma obsługiwana przez większość kamer Axis. Platforma umożliwia dodawanie różnych aplikacji, np. analitycznych, stosownie do potrzeb biznesowych i wymogów bezpieczeństwa.

galerii aplikacji Axis można znaleźć aplikacje ACAP opracowane przez firmę Axis oraz jej partnerów. Aplikacje te — gotowe do instalacji bezpośrednio w produktach Axis — umożliwiają analizę przekazywanego na żywo lub zarejestrowanego uprzednio obrazu. Do takich zastosowań należą detekcja przecięcia linii, zliczanie osób, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych — i wiele, wiele innych.

Analiza Axis

Aplikacje Axis do analizy materiału wideo umożliwiają prowadzenie proaktywnego dozoru, pomagając pracownikom ochrony w wykrywaniu i zapobieganiu przestępczości. Aplikacje służą na przykład do wykrywania osób wchodzących na teren lub zachowujących się podejrzanie oraz automatycznego powiadamiania ochrony lub odtwarzania komunikatu przez głośniki. Aplikacje „edge-based” są skalowalne i umożliwiają ograniczenie wykorzystania przepustowości i zasobów pamięci dzięki rejestracji i przesyłaniu tylko materiałów wideo wymagających zainteresowania.

Oprócz aplikacji służących do zapewniania ochrony, firma Axis oferuje również aplikacje dla handlu, dostarczające cennych statystyk, na podstawie których można planować działania, a także narzędzia wspomagające firmy w poprawie wyników sprzedaży, zapobieganiu stratom i zwiększaniu zysków.

Aplikacje analityczne dla biznesu

AXIS Store Optimization Suite

Dowiedz się, jak dane uzyskane dzięki analizie na potrzeby handlu optymalizują zarządzanie planowaniem personelu, poprawiają zadowolenie klientów, a także wspierają działania marketingowe i merchandising.

Aplikacje z dziedziny bezpieczeństwa

AXIS Perimeter Defender

Skalowalna ochrona obwodowa, duża precyzja detekcji oraz wiele scenariuszy detekcji na potrzeby dużych, wymagających instalacji.

AXIS Motion Guard

Aplikacja wykrywa ruch i wyzwala alarm wtedy, gdy we wcześniej zdefiniowanych obszarach w polu widzenia kamery poruszy się jakiś obiekt. Aplikacja zapewnia elastyczną konfigurację i ma funkcje umożliwiające ograniczenie fałszywych alarmów. 

AXIS Fence Guard

Aplikacja służy do konfiguracji wirtualnych ogrodzeń w polu widzenia kamery, aby chronić obszar przed intruzami. Aplikacja wyzwala alarm po wykryciu obiektu poruszającego się obiektu, który przekracza zdefiniowaną przez użytkownika wirtualną linię. 

AXIS Video Motion Detection

Darmowa aplikacja, która wykrywa ruchome obiekty na zdefiniowanym obszarze, umożliwiając automatyczne wyzwalanie zdarzeń.

AXIS Cross Line Detection

Aplikacja wykrywa automatycznie poruszające się obiekty, które przecinają wirtualną linię, i wyzwala zdarzenie.

AXIS Digital Autotracking

Bezpłatna aplikacja, dzięki której stałopozycyjne kamery megapikselowe mogą automatycznie wykrywać, powiększać i śledzić ruchome obiekty przy użyciu cyfrowych funkcji PTZ.

AXIS Radar Autotracking for PTZ

Darmowa aplikacja do sieciowych detektorów radarowych, umożliwiająca śledzenie obiektów przez kamery PTZ.