Wsparcie dla produktów
90 W Midspan for AXIS Q62

Informacje o wsparciu produktu

Zastąpiliśmy ten produkt niniejszym: AXIS TU8004 90 W Midspan
Specyfikacja zalecanych produktów zamiennych znajduje się w arkuszach danych technicznych.
Wsparcie sprzętowe i usługa RMA oferujemy do dnia 2029-04-13. Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów. Aby uzyskać informacje na temat zasad wsparcia po dacie wygaśnięcia, przejdź do dokumentu Ogólna polityka wsparcia po terminie wygaśnięcia.