Analiza wideo

Dlaczego warto używać funkcji analizy wideo?

Funkcje analizy wideo zapewniają szereg korzyści:

  • Niższe koszty — zmniejszenie ilości materiału wizyjnego przesyłanego przez sieć zmniejsza obciążenie sieci i zapotrzebowanie na pamięć masową.
  • Oszczędność czasu — monitorowanie i przeszukiwanie nagranego obrazu jest łatwiejsze, dzięki czemu operatorzy mogą obsługiwać więcej kamer.
  • Większa skuteczność — automatyczne monitorowanie obrazu pod kątem incydentów umożliwia skuteczniejsze zapobieganie przestępczości, a nie zwykłe reagowanie po zdarzeniach.
  • Zalety biznesowe — dzięki zintegrowaniu danych wideo z innymi systemami (np. służącymi do zliczania osób przy użyciu kamer zainstalowanych przy wejściu do sklepu) system nadzoru może być źródłem cennej wiedzy i nowych rozwiązań w innych obszarach funkcjonalnych.
Money

Aplikacje biznesowe, np. do zliczania osób, dzięki wykorzystaniu danych wideo usprawniają działalność firm.

Scentralizowane a rozproszone funkcje analizy