Analiza wideo

Scentralizowane a rozproszone funkcje analizy

Pierwsze funkcje analizy wideo, używane jeszcze w systemach analogowych, były scentralizowane. W tych instalacjach obraz był przesyłany do cyfrowego rejestratora wideo, w którym odbywała się analiza. Oznaczało to konieczność przesyłania całego materiału wizyjnego, który często przez wiele godzin nie zawierał niczego interesującego, oraz generowało ogromne obciążenie sieci i zapotrzebowanie na pamięć masową. Ponadto proces ten wymagał użycia dodatkowych i kosztownych serwerów do przetwarzania tej ogromnej ilości danych.

Funkcje analizy wideo najnowszej generacji — zwane rozproszonymi lub brzegowymi — przekazują przetwarzanie obrazu do miejsca, w którym jest to najbardziej sensowne, czyli do kamery lub wideoenkodera. Wykonywanie analiz na brzegu sieci eliminuje zapotrzebowanie na dodatkowe serwery, a czynności analityczne są wykonywane na nieskompresowanym sygnale wideo, co znacznie zwiększa ekonomiczność i elastyczność architektury.

Ilustracja 3: System prawdziwie rozproszony z funkcjami inteligentnymi umieszczonymi na brzegu (czyli w kamerach sieciowych i wideoenkoderach) zapewnia największą skalowalność i ekonomiczność systemu.

Oferta Axis w obszarze analizy wideo