Analiza wideo

Co to jest analiza wideo?

Systemy nadzoru wizyjnego generują ogromne ilości materiału wideo. Jednak ze względu na brak czasu lub niezbędnych zasobów większości tego materiału nikt nigdy nie ogląda ani nie analizuje. W rezultacie niektóre incydenty pozostają niezauważone, a podejrzanego zachowania nie wykrywa się odpowiednio wcześnie, by zapobiec niepożądanym zdarzeniom. Tego rodzaju problemy odegrały ważną rolę w rozwoju mechanizmów analizy wideo.

Funkcje analizy wideo są realizowane przez aplikacje, które automatycznie generują opisy rejestrowanego obrazu (tzw. „metadane”). W ten sposób można tworzyć listy osób, pojazdów i innych obiektów wykrytych na obrazie, a także opisywać ich wygląd i ruchy. Następnie informacji tych można użyć do wykonywania określonych czynności, np. podejmowania decyzji, czy należy wysłać pracowników ochrony lub rozpocząć nagrywanie.

Ilustracja 1. Przykład analizy wideo
Przekroczenie wirtualnej linii (określonej w aplikacji analitycznej w kamerze sieciowej) powoduje wygenerowanie metadanych dotyczących tego zdarzenia i wysłanie powiadomienia do komputera.

Dlaczego warto używać funkcji analizy wideo?