Top ten installation challenges

Dziesięć największych wyzwań dla instalacji

Stany przejściowe napięcia

Zgodnie z rozpowszechnionym przekonaniem stany przejściowe napięcia są powodowane przez pioruny. Tymczasem najczęstszym źródłem tego rodzaju zakłóceń jest lokalna sieć elektryczna.

Kamery sieciowe Axis przeznaczone do instalacji na zewnątrz budynków są konstrukcyjnie zabezpieczone przed przepięciami i stanami przejściowymi. Obejmuje to m.in. zastosowanie skrętki ekranowanej (STP) między urządzeniem zasilającym a kamerą, co zapewnia ścieżkę uziemienia przepięcia elektrycznego.

Testy wykazały, że połączenie kamer Axis, okablowania sieciowego STP i prawidłowo uziemionego urządzenia zasilającego* jest zgodne z branżowymi standardami odporności, np. na przepięcia elektryczne. Każda inna metoda instalacji powoduje unieważnienie gwarancji i naraża urządzenie na niebezpieczeństwo.

Zawsze należy używać kabla sieciowego STP między kamerą a urządzeniem zasilającym oraz zapewnić prawidłowe uziemienie tego urządzenia.

Więcej informacji: Najlepsze praktyki dotyczące zewnętrznej instalacji kamer Axis

*Termin „urządzenie zasilające” oznacza dowolne urządzenie podłączone do przeciwległego końca przewodu, np. zasilacz midspan lub endspan, przełącznik sieciowy lub iniektor zasilania.

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)