Top ten installation challenges

Dziesięć największych wyzwań dla instalacji

Wybór kamery

Wybór właściwej kamery jest bardzo istotny dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.Należy wziąć pod uwagę wiele czynników: pokrycie i kąt widzenia, wymagania robocze (detekcja/rozpoznawanie/identyfikacja), ograniczenia środowiskowe itp.Jeśli kamera ma pracować w trudnych warunkach, w miejscu bardzo słabo oświetlonym lub w środowisku charakteryzującym się wysokim stopniem kontrastu, należy to również uwzględnić.

 

Wskazówka ułatwiająca wybór kamery sieciowej:

1.Określenie celu nadzoru: widok ogólny lub szczegółowy

Obrazy ogólne przedstawiają ogólny widok obserwowanej sceny lub ruchu osób.Obrazy szczegółowe są ważne w przypadku identyfikacji osób lub obiektów (np. rozpoznawania twarzy lub tablic rejestracyjnych, monitorowania punktów sprzedaży itp.).Od celu nadzoru zależy pole widzenia, umiejscowienie kamery oraz typ użytej kamery i obiektywu.

2.Nadzór jawny lub tajny

Odpowiedź na to pytanie pomoże w wybraniu kamer, obudów i uchwytów montażowych, dzięki którym instalacja będzie dyskretna lub bardziej widoczna.

3.Pole pokrycia

W danej lokalizacji należy określić liczbę interesujących obszarów, ile z nich powinno być obserwowanych oraz czy obszary te znajdują się stosunkowo blisko siebie.Od parametrów tych będą zależeć typy i liczba wymaganych kamer.

Pokrycie określonego obszaru można zapewnić przy użyciu wielu kamer stałopozycyjnych lub zaledwie kilku kamer PTZ.Kamera PTZ zawiera funkcję zoomu optycznego, która zapewnia bardzo szczegółowy obraz i umożliwia monitorowanie rozległego obszaru.Jednak mimo że kamerę PTZ dzięki funkcji 360-stopniowego obrotu można skierować na dowolny punkt obszaru, w danej chwili przekazuje ona widok tylko jednego fragmentu obserwowanej sceny. Natomiast kamera stałopozycyjna w każdej chwili zapewnia pełne pokrycie obserwowanego obszaru.Aby w pełni wykorzystać możliwości kamery PTZ, operator powinien na bieżąco monitorować strumień wideo lub należy skonfigurować automatyczną trasę strażnika.

Axis udostępnia również kamery panoramiczne z 360-stopniowym polem widzenia, które idealnie nadają się do zastosowań wymagających pokrycia dużego obszaru w jednym widoku.Kamery te mogą być używane do wykrywania aktywności na rozległym obszarze i monitorowania przepływu osób, np. w sklepie detalicznym.

Kolejnym atutem sieciowych systemów wizyjnych z perspektywy nadzoru jest możliwość przekroczenia tradycyjnych ograniczeń związanych z rozdzielczościami PAL/NTSC i występującymi w nich szybkościami klatek oraz uzyskanie obrazu wideo o wysokiej rozdzielczości i wyjątkowym poziomie szczegółowości.Kamery o różnych rozdzielczościach mają różne zastosowania i atuty.Jeśli np. istnieją dwa niewielkie obszary zainteresowania położone blisko siebie, do ich obserwacji można zastosować jedną kamerę megapikselową lub HDTV z obiektywem szerokokątnym zamiast dwóch kamer o rozdzielczości niemegapikselowej.

4.Światłoczułość i wymagania dotyczące oświetlenia

W zastosowaniach zewnętrznych potrzebne są kamery wyposażone w obiektyw z automatyczną przysłoną, np. DC-iris lub P-iris.Można również rozważyć użycie kamer z trybem pracy dzień/noc ze względu na ich znakomitą światłoczułość.Czy potrzebne będą dodatkowe lampy ze światłem białym, a może promienniki podczerwieni?Należy pamiętać, że ponieważ nie ma branżowego standardu pomiaru światłoczułości, podawanych w luksach wartości natężenia światła dla różnych marek kamer sieciowych nie można ze sobą bezpośrednio porównywać. 

5.Jakość obrazu

Jakość obrazu jest jedną z najważniejszych cech kamery, a jednocześnie trudną do wyrażenia ilościowego i zmierzenia.Najlepszym sposobem określenia jakości obrazu jest zainstalowanie różnych kamer i porównanie otrzymywanego z nich obrazu wideo.Jeżeli priorytetem jest wyraźne rejestrowanie poruszających się obiektów, kamera musi udostępniać technologię skanowania progresywnego.

6.Rozdzielczość

W zastosowaniach wymagających szczegółowego obrazu najlepszym wyborem mogą być kamery o rozdzielczości megapikselowej lub HDTV.

7.Kompresja

W sieciowych produktach wizyjnych Axis najczęściej stosowany jest standard kompresji wideo H.264, a także technologia Zipstream, czyli opracowana przez Axis wydajniejsza implementacja tego standardu.Pozwala ona znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć masową.Ponadto sieciowe produkty wizyjne Axis obsługują standard Motion JPEG.

8.Audio

Wiele kamer sieciowych Axis obsługuje funkcje audio — mają wbudowany mikrofon i/lub wejście na mikrofon zewnętrzny, a także głośnik lub wyjście liniowe do podłączania głośników zewnętrznych.

9.Zarządzanie zdarzeniami i inteligentne wideo

Funkcje zarządzania zdarzeniami często konfiguruje się za pomocą oprogramowania do zarządzania materiałem wizyjnym. Ich obsługę zapewniają porty wejścia/wyjścia i funkcje inteligentnego wideo dostępne w kamerze sieciowej lub wideoenkoderze.Nagrywanie wideo na podstawie zdarzeń wyzwalających, które pochodzą z portów wejściowych kamery lub funkcji inteligentnego wideo, umożliwia oszczędniejsze korzystanie z przepustowości i pamięci masowej.Ponadto w takim przypadku operatorzy mogą nadzorować większą liczbę kamer, ponieważ kamery wykonujące nagrania na podstawie wyzwalaczy nie wymagają ciągłej obserwacji do momentu wystąpienia alarmu lub zdarzenia.

10.Funkcje sieciowe

W tym obszarze należy rozważyć takie funkcje jak PoE, szyfracja HTTPS do szyfrowania strumieni wideo przesyłanych przez sieć, filtrowanie adresów IP na potrzeby udzielania lub odmawiania dostępu, IEEE 802.1X w celu kontrolowania dostępu do sieci, IPv6 i funkcje łączności bezprzewodowej.

11. Otwarty interfejs i aplikacje

Sieciowe urządzenie wizyjne z otwartym interfejsem zapewnia lepsze możliwości integracji z innymi systemami.Istotne jest również, aby urządzenie miało wsparcie w postaci szerokiej gamy aplikacji i oprogramowania zarządzającego, które umożliwia łatwą instalację i aktualizację urządzeń sieciowych.Do produktów Axis dostępne jest zarówno własne oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym oraz szeroka gama rozwiązań programowych tworzonych przez ponad 550 partnerów programistycznych.

Oprócz samej kamery kolejnym ważnym czynnikiem jest wybór producenta sieciowych urządzeń wizyjnych. W kontekście nowych i zmieniających się potrzeb producent ten powinien być postrzegany jako długoterminowy partner.Dlatego ważny jest wybór producenta, który oferuje pełną gamę sieciowych produktów wizyjnych i przeznaczonych do nich akcesoriów, które zaspokoją obecne i przyszłe potrzeby.Producent powinien także zapewniać innowacyjne rozwiązania, wsparcie, aktualizacje i długofalowe plany rozwoju produktu.

Po wybraniu konkretnej kamery warto kupić i przetestować jedną sztukę, zanim zdecydujemy się na zakupienie większej ilości.

Określenie pola pokrycia

Przy wyborze kamer należy określić wymagane pole widzenia.Pole widzenia jest wyznaczane przez ogniskową obiektywu i rozmiar przetwornika obrazu. Obie te dane można znaleźć w karcie danych kamery.

Ogniskową obiektywu definiuje się jako odległość między soczewką wejściową lub określonym punktem w obiektywie o złożonej konstrukcji, a miejscem, w którym wszystkie promienie światła zbiegają się w jeden punkt (zazwyczaj jest to przetwornik obrazu kamery).Im dłuższa ogniskowa obiektywu, tym węższe pole widzenia.

W zależności od pola widzenia rozróżnia się trzy rodzaje obiektywów:

  • Obiektyw standardowy: charakteryzuje się takim samym polem widzenia jak ludzkie oko.
  • Teleobiektyw: węższe pole widzenia, które zazwyczaj zapewnia więcej szczegółów niż ludzkie oko.Teleobiektywy stosuje się, kiedy nadzorowany obiekt jest mały lub znajduje się daleko od kamery.Teleobiektyw najczęściej zbiera mniej światła niż obiektyw standardowy.
  • Obiektyw szerokokątny: szersze pole widzenia i mniejsza ilość szczegółów niż w przypadku obiektywu standardowego.Obiektyw szerokokątny zwykle zapewnia dużą głębię ostrości i dobrze pracuje w słabym oświetleniu.Czasem obiektywy szerokokątne charakteryzują się zniekształceniami geometrycznymi, np. efektem „rybiego oka”.

Ilustracja 4. Różne pola widzenia: obiektyw szerokokątny (po lewej), obiektyw standardowy (w środku), teleobiektyw (po prawej).

Zawsze zaleca się zapisanie zdjęcia z kamery, które pozwala sprawdzić, czy pole pokrycia jest prawidłowe, a głębia ostrości spełnia wymogi danego zastosowania. Ponieważ głębia ostrości zmienia się wraz ze światłem zastanym, taką weryfikację należy przeprowadzić o różnych porach dnia.

Aby pomóc w procesie wyboru Axis Communications oferuje Narzędzie do wyboru produktów.

Zaawansowane funkcje obrazowania