Top ten installation challenges

Dziesięć największych wyzwań dla instalacji

Zaawansowane funkcje obrazowania

Podczas instalowania zaawansowanych kamer sieciowych warto zadbać o wykorzystanie wszystkich dostępnych funkcji obrazowania. 

Tryb pracy dzień/noc

Wszystkie rodzaje kamer sieciowych — stałopozycyjne i inne — mogą udostępniać tryb pracy dzień/noc.Kamera z takim trybem jest przeznaczona do instalacji zewnętrznych lub wewnętrznych ze słabym oświetleniem.
Kamera z trybem pracy dzień/noc w ciągu dnia przekazuje obraz kolorowy.Gdy poziom oświetlenia spadnie poniżej określonej wartości, kamera zaczyna korzystać z promieniowania w bliskiej podczerwieni. W tym celu automatycznie przełącza się w tryb nocny, w którym generuje wysokiej jakości obraz czarno-biały.

Promieniowanie w bliskiej podczerwieni (700–1000 nm) nie mieści się w zakresie rejestrowanym przez ludzkie oko, ale wykrywają je przetworniki obrazu większości kamer.W warunkach dobrego oświetlenia kamera z trybem pracy dzień/noc za pomocą specjalnego filtru odcinającego blokuje promieniowanie IR, aby nie zniekształcało ono innych kolorów na obrazie.W trybie nocnym filtr odcinający promieniowanie IR jest usuwany, dzięki czemu kamera może osiągnąć światłoczułość na poziomie 0,001 luksa, a nawet mniej.

Ilustracja 5. Wykres przedstawiający, jak przetwornik obrazu reaguje na światło widzialne i promieniowanie w bliskiej podczerwieni.Promieniowanie w bliskiej podczerwieni mieści się w zakresie 700–1000 nm.

Ilustracja 6. Po lewej schemat przedstawiający filtr odcinający promieniowanie IR w kamerze sieciowej z trybem pracy dzień/noc.W środku ustawienie filtru odcinającego promieniowanie IR w normalnym świetle / świetle dziennym.Po prawej filtr odcinający promieniowanie IR usunięty w ciemności. 

Kamery z trybem dzień/noc są przydatne w miejscach, w których stosowanie oświetlenia sztucznego jest ograniczone.Obejmują one nadzór wizyjny w słabym oświetleniu, nadzór tajny i inne zastosowania wymagające dyskrecji, np. w nadzorze ruchu drogowego, gdzie jasne światła mogłyby przeszkadzać kierowcom w nocy.

Szeroki zakres tonalny

O scenie zawierającej bardzo kontrastowe oświetlenie, tj. bardzo jasne i bardzo ciemne obszary, mówi się, że występuje w niej szeroki zakres tonalny. Często występuje on w scenach z oświetleniem tylnym, np. gdy ktoś stoi na tle okna, przez które do pomieszczenia wpada silne światło słoneczne.W przypadku wielu innych kamer dałoby to obraz, na którym obiekty znajdujące się w ciemnych obszarach byłyby ledwie widoczne.Problem szerokiego zakresu tonalnego rozwiązuje się przez zastosowanie takich technik jak różne poziomy naświetlenia różnych obiektów znajdujących się w tej samej scenie. Zapewnia to widoczność obiektów znajdujących się w zarówno jasnych, jak i ciemnych partiach obrazów.

Szeroki zakres tonalny zazwyczaj występuje w następujących scenach:

  • Drzwi wejściowe ze światłem dziennym na zewnątrz i ciemnym wnętrzem pomieszczenia
  • Pojazdy wjeżdżające na zadaszony parking lub do tunelu przy świetle dziennym na zewnątrz i niskim poziomie oświetlenia wewnątrz
  • Pojazdy z jasnymi reflektorami jadące bezpośrednio w kierunku kamery
  • Miejsca charakteryzujące się dużą ilością światła odbitego, np. budynki biurowe z wieloma oknami lub centra handlowe

Ilustracja 7. Na pierwszych dwóch obrazach widać, że szeroki zakres tonalny w monitorowanej scenie powoduje prześwietlenie lub niedoświetlenie niektórych partii obrazu. Na obrazie po prawej stronie zastosowano funkcję szerokiego zakresu tonalnego w wersji Dynamic Capture, dzięki czemu uzyskano zrównoważony obraz z dobrą widocznością wszystkich obszarów.

Lightfinder

Opracowana przez Axis rewolucyjna technologia Lightfinder jest efektem starannego dobrania odpowiednich obiektywów i przetworników obrazu, a także przetwarzania danych dostarczanych przez współpracujące ze sobą przetwornik i obiektyw.Dzięki tej technologii kamery sieciowe charakteryzują się wyjątkowymi parametrami pracy w słabym oświetleniu.

Technologia Lightfinder sprawia, że kamera jest bardzo czuła na światło i „widzi” nawet w bardzo słabym oświetleniu — potrafi utrzymać ostrość w świetle dziennym i promieniowaniu podczerwonym.

Technologia Lightfinder szczególnie dobrze sprawdza się w trudnych warunkach nadzoru wizyjnego, takich jak place budów, parkingi, ogrodzenia i lokalizacje miejskie.W przeciwieństwie do tradycyjnych kamer z trybem pracy dzień/noc, które w ciemnościach przełączają się na obraz czarno-biały, kamera z technologią Lightfinder zachowuje kolory nawet w bardzo ciemnych warunkach, co może być czynnikiem decydującym o skutecznej identyfikacji osób, pojazdów i zdarzeń. Dzięki bardzo dużej czułości kamery na świtało często nie są wymagane promienniki podczerwieni, co obniża koszty instalacji.

Ilustracja 8. Porównanie zwykłej kamery sieciowej i kamery AXIS Q1602 w scenie ze słabym światłem (0,3 luksa). 

Rozmieszczenie kamer