Top ten installation challenges

Dziesięć największych wyzwań dla instalacji

Szkolenie użytkowników

Szkolenie użytkownika końcowego jest jednym z najważniejszych zadań niezbędnych do zakończenia instalacji.Ma ono na celu nie tylko zaprezentowanie użytkownikom nowych urządzeń, ale również skonsolidowanie nowych procesów i procedur wprowadzonych w trakcie instalacji.

Szkolenie przydaje się nie tylko użytkownikom, ale również integratorowi i pozwala zmniejszyć liczbę zapytań zgłaszanych po instalacji.Dzięki niemu użytkownicy mogą podejmować lepsze decyzje i optymalnie korzystać z zainstalowanego systemu.

Podczas szkolenia użytkowników potrzebna jest dokumentacja pochodząca od producenta urządzeń oraz techników integracyjnych.Użytkownikom należy przedstawić wszelkie aspekty systemu.Różne grupy użytkowników mogą wymagać różnych poziomów szkolenia, od prostego sterowania i konfiguracji kamer PTZ po rejestrowanie i odtwarzanie obrazu w systemie do zarządzania materiałem wizyjnym. 

Ilustracja 16. Szkolenie niesie korzyści nie tylko użytkownikom, ale także integratorom systemów przez obniżenie kosztów po instalacji.

Podsumowanie