Top ten installation challenges

Dziesięć największych wyzwań dla instalacji

Dokumentacja

Podczas instalowania kamery należy pamiętać o właściwym udokumentowaniu instalacji.Jest to niezbędne z perspektywy użytkownika, który powinien dysponować wszystkimi informacjami na potrzeby modernizacji. Dokumentacja zawiera również ważne informacje z zakresu bezpieczeństwa, np. umiejscowienia kabli.Prawidłowo wykonana dokumentacja może również zmniejszyć liczbę telefonów od klienta.

Wszystkie fizyczne aspekty instalacji należy udokumentować podczas jej przeprowadzania.Dokumentacja powinna zawierać następujące informacje (nie jest to lista wyczerpująca):

  • Fizyczny układ sieci przedstawiający wszystkie lokalizacje przewodów oraz schemat numeracji kabli i portów
  • Adresy IP kamer i serwera
  • Plan kondygnacji przedstawiający lokalizacje kamer
  • Lista ustawień parametrów kamer

Niezbędną dokumentację można następnie przekazać klientowi, umożliwiając mu zweryfikowanie zawartych w niej informacji i lepsze wykorzystanie szkolenia prowadzonego przed uruchomieniem systemu.

Szkolenie użytkowników