Top ten installation challenges

Dziesięć największych wyzwań dla instalacji

Podsumowanie

  • Niewłaściwie zainstalowane okablowanie sieciowe może być przyczyną licznych problemów w sieci. 
  • Ochrona przed stanami przejściowymi napięcia i zakłóceniami
  • Funkcja PoE upraszcza instalację, obniża koszty i umożliwia stosowanie zasilaczy zapasowych
  • Wybór właściwego poziomu ochrony instalacji przed czynnikami środowiskowymi
  • Ustalenie wymaganego pokrycia sceny i wybór odpowiedniej kamery
  • Kamery z trybem pracy dzień/noc mogą korzystać z oprogramowania podczerwonego (zastanego lub pochodzącego z osobnego promiennika), aby zapewnić obraz w bardzo słabym oświetleniu
  • Dzięki technologii Lightfinder kamera zapewnia kolorowy obraz w bardzo słabym oświetleniu
  • Funkcja szerokiego zakresu tonalnego może być używana w bardzo kontrastowych scenach
  • Właściwe umiejscowienie kamery jest niezbędne do uzyskiwania użytecznego obrazu
  • Szkolenie użytkowników i dokumentacja instalacji zapewniają cenną wiedzę ułatwiającą optymalne korzystanie z systemu