Top ten installation challenges

Dziesięć największych wyzwań dla instalacji

Infrastruktura okablowania

Niewłaściwie zainstalowane okablowanie sieciowe może powodować liczne problemy, a nawet z pozoru drobny problem może poważnie odbić się na funkcjonowaniu sieci.Niewielkie zagięcie przewodu może powodować, że kamera będzie reagować z przerwami, a zbyt słabo zaciśnięte złącze może uniemożliwić prawidłowe działanie zasilania przez sieć Ethernet (PoE). 

Uwagi dotyczące okablowania

Istnieją dwa standardy okablowania sieciowego:T568a i T568b.To bardzo ważne, aby NIE ŁĄCZYĆ standardów T568a i T568b w jednym przewodzie!

Kable klasyfikuje się na podstawie szybkości przesyłu danych, którą mogą skutecznie obsłużyć. Specyfikacje opisują także materiał, złącza i liczbę skręceń każdej pary na długości metra.W instalacjach najczęściej stosuje się kategorię CAT 5e.

  • Cat 5e — szerokość pasma 100 MHz
  • Cat 6 — do 250 MHz
  • Cat 6A — do 500 MHz
  • Cat 7 — 600 MHz
  • Cat 7A — zakres częstotliwości do 1000 MHz

Pliki wideo są zwykle bardzo duże, a mimo to muszą być przesyłane w sieci możliwie jak najszybciej. W sieciach gigabitowych można używać dobrej jakości okablowania Cat 5, jednak zaleca się stosowanie przewodów Cat 5e lub Cat 6, nawet jeśli istniejące przełączniki i routery sieciowe obsługują maksymalnie 100 Mb/s. Zapewni to dostępność odpowiedniej infrastruktury okablowania, jeśli w przyszłości klient zechce zwiększyć przepustowość sieci.

Prawidłowe przebiegi kablowe

Używane okablowanie powinno spełniać wymagania urządzeń.Odległość między nadajnikiem a odbiornikiem Ethernet nie może przekraczać 100 m.Podczas instalacji gniazd należy uwzględnić odległość między gniazdem a komputerem.Z doświadczenia wynika, że należy przeznaczyć 90 m na nieprzerwane przebiegi kablowe oraz 10 m na połączenia.
Ze względu na ryzyko zakłóceń okablowania sieciowego NIE należy prowadzić obok przewodów elektrycznych.Ponadto kabli sieciowych nie należy podwieszać na panelach sufitowych (ponieważ może to naruszać prawo budowlane i przepisy przeciwpożarowe).

Jeśli kamera jest instalowana na zewnątrz budynku lub kabel sieciowy jest prowadzony na zewnątrz, należy bezwzględnie stosować skrętkę ekranowaną (STP).Okablowanie STP wymaga uziemienia, ponieważ jego brak może powodować zakłócenia.Jeśli w pobliżu nie występuje ryzyko zakłóceń, można stosować skrętkę nieekranowaną (UTP). 

Ponieważ w przewodach sieciowych zazwyczaj stosuje się druty pełne, przewodów nie należy skręcać ani zginać z zastosowaniem małego promienia gięcia (tj. mniejszego niż czterokrotność średnicy przewodu). Do mocowania kabli nie należy stosować metalowych zszywaczy ani zbyt ciasnych zacisków kablowych.

Trzymanie par razem i ich prawidłowe podłączanie

To bardzo ważne, aby na każdym końcu kabla pozostało nie więcej niż 6 mm nieskręconych przewodów. Nieprzestrzeganie tej zasady może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie sieci.Należy zadbać o prawidłowe podłączenie wtyczki i użyć właściwej zaciskarki do przewodów dla wybranego typu złącza.

Warunki otoczenia

Warunki otoczenia wpływają na wybór okablowania i złączy, ale decydują również o tym, czy kamerę należy zainstalować w obudowie, aby chronić ją przed działaniem kwasów, trudnych warunków pogodowych, bądź ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur.Zobacz także Wyzwanie 5. Czynniki środowiskowe.

Certyfikacja instalacji

W sieciach ze skrętki miedzianej certyfikat dla przewodów miedzianych uzyskuje się w drodze szeregów testów zgodnych z normami ustanowionymi przez Stowarzyszenie Branży Telekomunikacyjnej (TIA) lub Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Testy są przeprowadzane za pomocą certyfikowanego narzędzia testowego, które udziela informacji o powodzeniu lub niepowodzeniu.

Ilustracja 1. Prawidłowo zainstalowana i zbudowana obudowa z kolorystycznymi oznaczeniami przewodów wygląda profesjonalne i świadczy o przestrzeganiu określonych standardów.

Stany przejściowe napięcia