Milan city landscape in sunset
Miasta

Firmy Safety21 i Axis: partnerzy na rzecz bezpieczniejszego Mediolanu.

Firma: Metropolia Mediolan
Lokalizacja: Mediolan, Włochy
Potrzeby użytkowników: Zarządzanie ruchem, Wydajność operacyjna, Bezpieczeństwo publiczne
Mediolan, Włochy, 

Inteligentne rozwiązanie wykorzystujące kamery IP o polu widzenia 360° z wbudowaną funkcją analizy i aktywnego dozoru miejskiego

Misja

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest jednym z głównych celów Mediolanu. Jak wiadomo, wypadki są jedną z głównych przyczyn gwałtownej śmierci, a piesi są głównymi ich ofiarami, dlatego ich, jako pierwszych, należy chronić. W tym kontekście zatwierdzenie odpowiednich przepisów i wprowadzenie skutecznych systemów wykrywania wykroczeń drogowych jest warunkiem koniecznym do realizacji polityki zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W związku z tym Mediolan promował zintegrowany projekt bezpieczeństwa drogowego w celu zmniejszenia liczby wypadków i ochrony osób na nie narażonych, ze średnioterminowym celem stopniowego zmniejszania do zera liczby zgonów i mandatów związanych z wypadkami drogowymi.

Rozwiązanie

W celu umożliwienia realizacji tego zintegrowanego projektu bezpieczeństwa w ruchu drogowym firma Safety21 — lider w dziedzinie usług technologicznych dla organów publicznych i policji — zasugerowała rozwiązanie ochrony wykorzystujące technologię firmy Axis kamer IP z wbudowaną aplikacją analityczną i kamer o polu widzenia 360°. Wszystko to było możliwe dzięki szerokiej gamie jej zaawansowanych platform i innowacyjnych systemów outsourcingowych służących poprawie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ryzyko inwestycyjne i biznesowe związane z tym projektem ponosił podmiot prywatny. Natomiast zwrot finansowy zapewniły środki pieniężne wynikające z działalności związanej z jego zarządzaniem i udostępnianiem.

Pole camera from below

Wynik

W wyniku współpracy pomiędzy firmami Axis i Safety21 Mediolan zyskał szansę poprawienia bezpieczeństwa na drogach i przestrzegania na nich przepisów dzięki rozwiązaniom do zarządzania opartym na wykorzystaniu technologii wizyjnej. Metropolia, dzięki swoim partnerom, jest teraz w stanie monitorować główne drogi łączące miasta na swoim terenie, zbierając informacje w czasie rzeczywistym, a tym samym upraszczając proces decyzyjny.

Rozwiązania firmy Axis pozwalają nam nie tylko zbierać dane i informacje w szerokim zakresie sytuacji — od wykrywania przestępstw środowiskowych lub określonych zdarzeń, takich jak naruszenia przepisów lub wypadki w pobliżu przejść dla pieszych — ale także umożliwiają interakcję z naszym ekosystemem Titan®, aby ułatwić pracę operatorom.
Gianluca Longo
Dyrektor naczelny Grupy Safety21.

System informatyczny oparty jest na ekosystemie Titan®, autorskiej platformie firmy Safety21, która oprócz gromadzenia danych zapewnia przesyłanie powiadomień o alarmach na pulpit osoby kierującej lokalną policją. Dzięki temu operatorzy otrzymują natychmiastowe powiadomienie w przypadku popełnienia przestępstwa lub wystąpienia anomalii w systemie wykrywania, a w razie wypadku mogą sprawdzić nagrania i podjąć odpowiednie działania. Titan® jest certyfikowanym rozwiązaniem włoskiej agencji Agid (Agenzia per l'Italia Digitale) i pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem związanym z mandatami, od zarządzania IoT, wykrywania naruszeń przepisów, przejścia przez wszystkie procedury administracyjne, aż do poboru — zwykłego i przymusowego — niezapłaconych mandatów we Włoszech i za granicą. 

Zawsze jesteśmy dumni z możliwości uczestniczenia w tego typu działaniach przyczyniających się do tworzenia inteligentnych miast przyszłości, dostarczając efektywne rozwiązania, które ponadto można integrować z systemami wszystkich naszych partnerów.
Andrea Sorri
Dyrektor działu w Axis Communications zajmującego się rozwijaniem inteligentnych miast

Dlaczego firma Axis spełniła potrzeby Mediolanu

„Zaproponowane przez nas rozwiązanie systemu dozoru wizyjnego z kamerami IP zostało opracowane i zaprojektowane tak, aby zaspokoić przede wszystkim podstawowe wymagania klienta dotyczące bezpieczeństwa, a także zredukować do zera wykroczenia przeciwko środowisku. Jest to całościowy projekt złożony z otwartego i elastycznego systemu, odpowiedni dla różnych przypadków użytkowania i rozwiązywania konkretnych problemów miasta. Może być łatwo rozwijany w przyszłości i wyposażony w dodatkowe funkcje w przypadku pojawienia się nowych potrzeb związanych z bezpieczeństwem i edukacją obywateli w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego” – powiedziała Andrea Sorri, dyrektor działu w Axis Communications zajmującego się rozwijaniem inteligentnych miast.

Niezbędne było wdrożenie zintegrowanego systemu dozoru wizyjnego w celu stworzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa drogowego dla Mediolanu, w szczególności dla zatok, przejść dla pieszych, wykrywania naruszeń sygnalizacji świetlnej oraz monitorowania przestrzegania ograniczeń prędkości.

Infographic of pedestrian safety solution

W tym przypadku zastosowano system dozoru wizyjnego z inteligentną analizą obrazu, który jest w stanie wykrywać pojazdy i ludzi oraz ich zachowania, aby zapewnić bezpieczeństwo w zatokach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych, przejścia zostały wyposażone w system dozoru wizyjnego składający się z kamer o polu widzenia 360° i fotokomórek. Ponadto zainstalowano detektory do natychmiastowego rejestrowania przekroczeń prędkości przez kamerę z nieinwazyjnym czujnikiem laserowym. Kamery i czujniki laserowe są używane do kontrolowania, czy przestrzegane są ograniczenia prędkości. W wyniku tych rozwiązań monitorowanie i wykrywanie ruchu odbywa się za pośrednictwem zintegrowanego systemu. „To inteligentne rozwiązanie, które natychmiast doprowadziło do drastycznego obniżenia mandatów i wypadków” — mówi Gianluca Longo, dyrektor generalny Safety21 Group.

Wdrożenie tego złożonego i całkowicie zintegrowanego rozwiązania firmy Axis przyniosło kilka korzyści, poprawiając efektywność systemu ochrony. Dzięki profesjonalizmowi partnera Safety21 oraz współpracy z firmą Axis, możliwe było zaprojektowanie rozwiązania, który w pełni odpowiadał konkretnym potrzebom klienta: prostego, inteligentnego rozwiązania dozoru wizyjnego, które zapewni miastu Mediolan większe bezpieczeństwo i lepsze zarządzanie.

Produkty i rozwiązania

Woman looking out over a city

Inteligentne miasta

Popraw jakość życia w mieście dzięki skalowalnym rozwiązaniom z zakresu kamer i IoT, które dotyczą kwestii bezpieczeństwa publicznego, mobilności i monitorowania środowiska.
Więcej informacji

Kamery sieciowe

Najlepsze produkty do sieciowego dozoru wizyjnego: innowacja, jakość, możliwości
Więcej informacji