Cealingcam in hallway
Edukacja

Szkoła stawia na bezpieczeństwo jako priorytet dzięki rozwiązaniu ocenionym na szóstkę z plusem.

Firma: Washington Community High School
Lokalizacja: Waszyngton, stan Illinois, United States
Potrzeby użytkowników: Bezpieczeństwo osobiste
Waszyngton, stan Illinois, United States, 

Szkoła Washington Community High School dzięki systemowi dozoru Axis oszczędza czas i nakłady na reagowanie na fałszywe alarmy.

Misja

Położona w Waszyngtonie, stan Illinois, Washington Community High School (WCHS) obsługuje cały okręg Central Illinois School District 308. Wraz z rozwojem szkoły jej potrzeby w zakresie bezpieczeństwa również wzrosły do tego stopnia, że istniejący system dozoru nie stanowił już rozwiązania jej problemów. System był trudny w obsłudze i między innymi generował dużą liczbę fałszywych alarmów. Przestarzałe, łączone ze sobą kamery analogowe wielu producentów nie obejmowały całego terenu, co mogło narazić WCHS na potencjalną odpowiedzialność. Po przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa szkoła zdecydowała się na rozbudowę do systemu dozoru wizyjnego IP z użyciem sprzętu jednego producenta, który zapewni lepszą jakość, pokrycie i łatwość użytkowania.

Rozwiązanie

We współpracy z The Kern Group z Peorii szkoła WCHS wybrała system wideo firmy Axis Communications. Począwszy od 72 kamer zamontowanych wewnątrz i na zewnątrz szkoły oraz dwóch sieciowych rejestratorów wideo po produkty pomocnicze, takie jak oświetlacze IR (podczerwieni) i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, system jest w 100% rozwiązaniem firmy Axis, umożliwiającym szkole korzystanie z zalet, jakie niesie wdrożenie wszechstronnego rozwiązania od jednego dostawcy. Kamery zostały rozmieszczone na rozrastającym się kampusie szkolnym i wokół niego, z możliwością rejestracji wideo przez całą dobę.

Wynik

Rozwiązanie Axis przyniosło natychmiastowe korzyści pod względem jakości i łatwości obsługi. Zamiast spędzać godzinę na przeglądaniu analogowego obrazu wideo, aby znaleźć odpowiedni materiał z pięciu minut, szkolny ochroniarz może szybko znaleźć incydenty na wideo i zobaczyć dokładnie, co się stało, co pozwala mu natychmiast interweniować. Nowy system jest również niezwykle przyjazny dla użytkownika, umożliwiając nowym osobom szybkie rozpoczęcie pracy.

Jeśli chodzi o jakość i możliwości kontroli, już od pierwszego dnia po instalacji mogliśmy stwierdzić, że nowy i stary system to jak niebo i ziemia. Od razu wiedziałem, że podjęliśmy właściwą decyzję.
Ron Ehlers
Administrator sieci, Washington Community High School.

Stawienie czoła wyzwaniom związanym z ochroną w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów, pracowników i gości

Położona dziesięć kilometrów na wschód od Peorii w mieście Washington, stan Illinois, Washington Community High School (WCHS) jest także jedyną szkołą w okręgu Illinois School District 308. Populacja 1384 uczniów składa się z klas 9–12 o zbliżonej liczebności. Szkoła oferuje zróżnicowany program nauczania, a ostatnio rozszerzyła swój zasięg, planując dodatkowe projekty, aby dostosować się do rosnącej liczby uczniów. Wraz z tym wzrostem pojawiają się potencjalne problemy z bezpieczeństwem, które obejmują między innymi rzucanie przez uczniów przedmiotami w stołówce, przekazywanie sobie nieznanych przedmiotów i korzystanie z e-papierosów na korytarzach.

Jako posiadacz patchworkowego systemu dozoru składającego się z przestarzałych kamer analogowych i rejestratorów wielu producentów szkoła WCHS odkryła, że to rozwiązanie nie jest w stanie sprostać obecnym i przyszłym potrzebom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Dodatkowym utrudnieniem był poziom trudności w zlokalizowaniu nagranego materiału wideo w momencie wystąpienia incydentu. Z tego powodu szef szkolnej ochrony, Troi Westbrook, musiał angażować się w czasochłonny proces, co powodowało opóźnienie dochodzenia. Po znalezieniu materiału również nie było gwarancji, że niskiej jakości analogowy obraz wideo pozwoli określić, kto brał udział w zdarzeniu, ani dostrzec inne szczegóły, które pomogą rozstrzygnąć sprawę.

– Uzyskanie materiału wideo było trudne i wyłączało mnie z innych czynności, ponieważ w wielu przypadkach musiałem przeglądać materiał wideo w czasie rzeczywistym – mówi Westbrook. To było największe utrudnienie w przypadku starego systemu, kiedy trzeba było spędzić godzinę, by znaleźć pięciominutowy materiał wideo, często w poszukiwaniu bardzo drobnych szczegółów. W obliczu różnorodnych problemów związanych z bezpieczeństwem i ochroną słaba jakość obrazu w połączeniu z brakiem pokrycia niektórych kluczowych obszarach sprawiła, że szkoła była narażona na potencjalną odpowiedzialność za incydenty.

Bezpieczeństwo jako priorytet

Biorąc pod uwagę wady swojego starego systemu i rosnące znaczenie bezpieczeństwa szkolnego, WCHS przeprowadziła audyt bezpieczeństwa, który zaowocował decyzją o rozbudowie do systemu opartego na protokole IP, który zapewniłby jakość, pokrycie i łatwość użytkowania potrzebne do zabezpieczenia szkoły. – W dzisiejszym świecie musimy postawić na bezpieczeństwo jako jeden z naszych priorytetów, więc przeprowadziliśmy audyt, aby przyjrzeć się temu, czym dysponujemy w przypadku naszego obecnego systemu i określić, gdzie możemy coś ulepszyć” – mówi Joseph Sander, zastępca kuratora okręgu szkolnego 308.

School exterior

Już przed audytem było jasne, że głównym problemem jest niska jakość obrazu wideo, a także brak przyjazności dla użytkownika i fakt, że system składał się z urządzeń wielu producentów, zaś wszystkie one wiązały się z problemami trudnymi rozwiązania dla szkoły w odpowiednim czasie. – Jako właściciel systemu musimy być w stanie podejmować decyzje i wprowadzać zmiany bez czekania, aż wykonawca przyjdzie i coś naprawi albo przeprogramuje – powiedział Sander. – W sytuacjach, jakim musi sprostać ochrona, czas to luksus, którego nie mamy w nadmiarze. Musimy być zawsze gotowi, a stary system nam tego nie umożliwiał.

Identyfikacja rozwiązania

Szkoła WCHS zawarła umowę z firmą The Kern Group z Peorii, która przeprowadziła własną analizę zagrożeń w celu określenia potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, w tym punktów dostępu, z uwzględnieniem historii szkoły i rodzajów incydentów, z jakimi miała do czynienia w przeszłości. W oparciu o te informacje firma Kern zidentyfikowała kompleksowe rozwiązania firmy Axis Communications jako najlepszy wybór dla szkoły.

Man in front on screen showing Axis Site Designer

Opierając się na wynikach oceny zagrożeń Kern Group zastosowała AXIS Site Designer, aby określić, jakie kamery zostaną zamontowane w poszczególnych lokalizacjach, by uzyskać maksymalne pokrycie. – Aplikacja AXIS Site Designer doskonale się sprawdziła. Przedstawiliśmy szkole rysunki CAD w sposób łatwy do zrozumienia, z różnymi ikonami i kolorami przedstawiającymi poszczególne kamery, pokazując, gdzie zostaną one zamontowane – mówi Greg Kern, certyfikowany specjalista Axis i partner zarządzający The Kern Group.

Pierwszą czynnością w wieloetapowym procesie była aktualizacja rozwiązania systemu dozoru wizyjnego w WCHS. Dostrzegając wady złożonego z różnych elementów systemu szkoły, firma Kern zaleciła zbudowanie nowego systemu przy użyciu wyłącznie produktów Axis, od kamer, rejestratorów i oprogramowania do zarządzania materiałem wizyjnym, AXIS Camera Station, po obudowy i inne.

Ponieważ budżety szkolne są często napięte, firma Kern chciała uspokoić decydentów w kwestii inwestycji w nowy system. Współpracując z firmą Axis firma ta przedstawiła dowód słuszności koncepcji, demonstrując różne kamery, by pokazać kadrze zarządzającej i radzie szkolnej WCHS obraz wideo z kamer dokładnie takiego rodzaju, jak zostaną zamontowane w szkole. – Niezwykle pomocne było to, że przedstawiciele firmy Axis nawiązali z nami kontakt i odwiedzili szkołę, aby przedstawić nam rzeczywistą prezentację tego, jak będzie wyglądać materiał wideo na żywo. To był dla nas bardzo przydatny sposób, który pozwolił nam zobaczyć, co tak naprawdę kupujemy – powiedział Sander.

Ostatecznie firma Kern zamontowała 72 kamery sieciowe Axis w budynku i na kampusie szkolnym, w tym urządzenia AXIS Q3708-PVE Network Camera, które zastąpiły analogowe kamery obwodowe, oraz kamery AXIS Q3709-PVE do dozoru parkingów. Pokrycie wnętrza pozwoliło na uwzględnienie korytarzy, obszarów wspólnych, drzwi obwodowych i szkolnej sali gimnastycznej. Do rejestracji firma Kern wybrała dwa rejestratory AXIS S1048 Mk II Recorder. Zamiast ponosić wydatki związane z montażem nowego oświetlenia na słupach, firma Kern zdecydowała się na użycie oświetlaczy AXIS T90D30 IR-LED Illuminator do wspomagania rejestracji obrazu w nocy.

Camera and illuminators on outdoor wall

Uznając, że żadna kamera nie pasuje do wszystkich zastosowań, firma Kern wybrała modele kamer dla określonych lokalizacji, w których miały one zostać zamontowane, w oparciu o ich indywidualne zestawy funkcji. Firma wybrała również akcesoria marki Axis, w tym wsporniki montażowe, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i okablowanie, aby jeszcze lepiej dostosować każdą kamerę i zapewnić optymalną wydajność. – Znacznie łatwiej jest współpracować z jednym producentem w przypadku jak największej liczby produktów. Gdy mamy do czynienia z jednym producentem wszystkich elementów, cały proces przebiega sprawniej – mówi Scott Kern, dyrektor zarządzający Kern Group.

Poprawa skuteczności i ochrony

Gotowy system umożliwia Westbrookowi odbieranie alertów i obrazów na telefonie, gdy tylko ktoś wejdzie do obszaru o ograniczonym dostępie w określonym czasie. Wcześniej nie było możliwości zweryfikowania tych zdarzeń generowanych przez system wykrywania wtargnięć, co prowadziło do dużej liczby fałszywych alarmów, generowanych przez dotychczasowy system szkoły. – Liczba fałszywych alarmów w naszym okręgu szkolnym sprawiła, że przestaliśmy na nie reagować, a zobojętnienie nie jest mile widzianym zjawiskiem w przypadku ochrony i bezpieczeństwa – stwierdził Sander. – Od chwili uruchomienia systemu Axis nie mieliśmy żadnych związanych z tym problemów.

Servers

Kolejnym ulepszeniem była dla Westbrooka możliwość uzyskania szybszego dostępu do materiału wideo za pomocą oprogramowania do zarządzania materiałem wizyjnym AXIS Camera Station i urządzenia AXIS S9002 Desktop Terminal, co pozwoliło mu poświęcić więcej czasu na dozorowanie szkoły pod kątem potencjalnych problemów. – Działa znacznie lepiej niż poprzedni system i pozwolił mi zaoszczędzić mi dużo czasu, prawdopodobnie kilka godzin – mówi Westbrook. – Ponadto jakości nie da się porównać z poprzednim systemem. Widzę na większe odległości ze znacznie większą liczbą szczegółów, nie ma więc wątpliwości, co do tego, co widzę na materiale wideo.

Desktop terminal

Spoglądając w przyszłość

W związku z kolejną planowaną ekspansją szkoła WCHS będzie również unowocześniać swoje systemy kontroli dostępu, które obecnie opierają się na technologiach już niewspieranych przez producenta. Opierając się na doświadczeniach z firmą Axis, szkoła planuje wdrożyć rozwiązania fizycznej kontroli dostępu, aby zapewnić równomierną integrację między dwoma systemami.

Produkty i rozwiązania

Q3708-PVE to kamera IP z widokiem ogólnym 180° w trudnych warunkach oświetleniowych.

AXIS Q3708-PVE Network Camera

Widok ogólny w zakresie 180° w trudnych warunkach oświetlenia

Więcej informacji
AXIS Q3709-PVE IP Camera zamontowana na ścianie od lewej

AXIS Q3709-PVE Network Camera

Wiele przetworników, multimegapikselowa matryca – widok ogólny 180°. W jednej kamerze

Więcej informacji
AXIS M3027-PVE is a fixed mini dome in white color and compact design with 360°/180° panoramic views.

AXIS M3027-PVE Network Camera

Ten produkt został wycofany z rynku i zastąpiony innym. Znajdź produkt zastępczy na stronie wsparcia produktu.

Więcej informacji
Axis IP Camera P3225-LV has OptimizedIR illumination and Axis’ Zipstream technology

AXIS P3225-LV Network Camera

Ten produkt został wycofany z rynku i zastąpiony innym. Znajdź produkt zastępczy na stronie wsparcia produktu.

Więcej informacji

Firmy naszych partnerów

Kern Group Security Solutions

Odwiedź witrynę internetową