Train at crowded platform
Transport publiczny

Bezpieczniejsza podróż z kamerami sieciowymi Axis

Firma: SL – Storstockholms Lokaltrafik
Lokalizacja: Sztokholm, Sweden
Potrzeby użytkowników: Bezpieczeństwo publiczne, Wrażenia pasażerów
Sztokholm, Sweden, 

Zmniejszenie przestępczości na stacjach metra w centrum miasta o 25%.

Misja

Storstockholms Lokaltrafik (SL), zakład komunikacji miejskiej w Sztokholmie, musiał zaktualizować istniejący system kamer dozoru. SL chciał utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa pasażerów i personelu, zwalczać przestępstwa, takie jak kradzieże, rabunki i wandalizm, oraz mieć kamery, które wspierają personel w codziennych operacjach oraz w razie nagłych przypadków. SL chciał również upewnić się, że system dozoru wizyjnego będzie w stanie dostarczyć dobrej jakości materiał do badania wypadków, przeprowadzać lepsze analizy w celu zapobiegania wypadkom i lepiej pomagać policji dzięki zdjęciom służącym do prowadzenia dochodzeń.

Rozwiązanie

SL ma największą instalację kamer bezpieczeństwa w Europie Północnej, liczącą 22 000 kamer. Aktualizacja obejmuje wymianę około 4000 kamer sieciowych, z których spora część pochodzi z serii AXIS P32 i AXIS P33, wraz z oprogramowaniem XProtect® firmy Milestone Systems. Kamery są niezawodne, trwałe, łatwe w montażu i niestraszne im trudne warunki oświetleniowe. Dzięki zaawansowanej technologii kamer Axis i polityce otwartego interfejsu API można było zmniejszyć wymagania dotyczące przepustowości systemu i zapewnić rozwiązanie, które było zarówno nowatorskie, jak i przyszłościowe.

Wynik

System zwiększył bezpieczeństwo zarówno podróżnych, jak i pracowników SL. SL ma kamery dozoru na wszystkich stacjach metra. Według raportu badawczego Uniwersytetu Sztokholmskiego* szacuje się, że przestępczość na stacjach metra w centrum Sztokholmu, które są wyposażone w kamery, zmniejszyła się o 25%. W szczególności zmniejszyła się liczba kradzieży kieszonkowych i rabunków. Kamery chronią przed aktami wandalizmu i malowaniem graffiti, a także pomagają pracownikom SL w takich zadaniach, jak monitorowanie ruchu w codziennych operacjach i podczas ewakuacji.

Monitors on subway platform

Kompleksowe rozwiązanie dla złożonych warunków oświetleniowych

Storstockholms Lokaltrafik (SL) codziennie przewozi około 790 000 pasażerów. Podróżni mogą skorzystać z oznakowania na peronach, aby dowiedzieć się, gdzie należy zadzwonić, aby zgłosić incydent i podejrzenie popełnienia przestępstwa. Połączenia odbierane są w centrum bezpieczeństwa SL (Trygghetscentral), części kompleksowego rozwiązania ochrony SL, które pomaga bezpiecznie podróżować środkami transportu publicznego.

Dzięki ponad 22 000 kamer sieciowych w autobusach, metrze, pociągach podmiejskich, pociągach lokalnych, tramwajach, na peronach i innych częściach stacji, SL ma największą instalację kamer bezpieczeństwa w Europie Północnej. SL musi zaktualizować swój system dozoru. Głównym wyzwaniem są skomplikowane warunki oświetleniowe:

  • oprócz dużych różnic między dniem a nocą, oświetlenie zmienia się znacząco w zależności od pory roku;
  • oświetlenie jest bardzo zróżnicowane w zależności od tego, gdzie znajduje się słońce; zimą, kiedy słońce jest nisko, promienie mogą padać bezpośrednio na obiektyw;
  • podłoga na peronach może odbijać światło;
  • obraz może zawierać zarówno jasne, jak i ciemne i zacienione obszary;
  • częstym problemem jest podświetlenie.

Innym wyzwaniem jest to, że kamery są narażone na sabotaż, brud, drgania i ekstremalne wahania temperatury. Kamery muszą dawać się łatwo czyścić i wytrzymać działanie myjki wysokociśnieniowej. Kolejnym wyzwaniem jest ilość generowanych informacji. Ze względu na dużą liczbę kamer w sieci generowana jest ogromna ilość danych, które wymagają przetwarzania i przechowywania. Dalsze wyzwania dotyczą infrastruktury i przepustowości. Trudno jest również sterować wszystkimi kamerami jednocześnie. Oznacza to, że sterowanie i zarządzanie kamerami musi odbywać się z centralnej lokalizacji.

Kamery muszą zapewniać dobry ogląd dużych obszarów i rejestrować szczegóły na potrzeby dochodzenia. Muszą być w stanie uchwycić i odtworzyć zbliżenia ludzi poruszających się szybko (np. biegiem), nawet gdy poruszają się oni między obszarami przypisanymi do różnych kamer. Niezawodność operacyjna to kolejny kluczowy wymóg. – Wszystko musi działać przez całą dobę – mówi Kicki Roos, dyrektor administracyjny ds. IT w Trafikförvaltningen Storstockholms Lokaltrafik. – Kamery muszą być również łatwe w montażu, skalowalne, oparte na otwartym standardzie, przyszłościowe i przystosowane do najnowszych technologii.

Empty subway station platform

Inteligentne rozwiązanie dozoru spełniające wysokie wymagania

Obszary objęte dozorem to kasy biletowe, schody ruchome, skrzyżowania oraz wnętrza autobusów, wagonów metra, wagonów tramwajowych, wagonów pociągów lokalnych i podmiejskich. Kamery obserwują również perony – ławki, miejsca, w których podróżni stoją i czekają, krawędzie peronów i tunele. Wszystkie zamontowane na stałe kamery na stacjach metra i pociągów podmiejskich są połączone z centrum bezpieczeństwa SL (Trygghetscentral), w którym pracują operatorzy monitorujący materiał wideo w czasie rzeczywistym przez całą dobę.

Zamontowane kamery to przede wszystkim kamery sieciowe z serii AXIS P32 i AXIS P33, które współpracują z oprogramowaniem XProtect® Corporate firmy Milestone Systems, zaprojektowanym specjalnie na potrzeby dużych instalacji. Są one płynnie i efektywnie zintegrowane z istniejącym systemem bezpieczeństwa i innymi elementami infrastruktury IT. Kamery maja wysoką światłoczułość, oferują jakość HDTV i zapewniają szeroki zakres dynamiki, co oznacza, że mogą rejestrować ostre obrazy nawet przy znacznych wahaniach oświetlenia. Kamery sieciowe dostarczają również zapisy z bardzo wysoką liczbą poklatkowością.

Aby sprostać wyzwaniu związanemu z przepustowością, kamery są wyposażone w technologię Axis Zipstream, która zmniejsza wymagania dotyczące przepustowości i pamięci masowej o co najmniej 50%. Technologia Zipstream jest w pełni zgodna ze standardem H.264, szerokim zakresem dynamiki (WDR Forensic Capture) oraz technologią Axis Lightfinder. Technologia Zipstream jest dostępna w nowej generacji kamer sieciowych Axis. Inteligentne rozwiązanie do dozoru firmy Axis umożliwia wykorzystywanie różnych analiz i inteligentnych aplikacji, takich jak rozpoznawanie wzorców ruchu i analizowanie agresywnych zachowań. Codziennie zgłaszanych jest około 200 incydentów.

Empty seats in subway train

Mniej przestępstw i bezpieczniejsza podróż

Liczba przestępstw gwałtownie spadła od czasu wprowadzenia kamer. Raport z badań Uniwersytetu Sztokholmskiego pokazuje, że przestępczość na stacjach metra w centrum miasta spadła o około 25%. Dotyczy to zwłaszcza kradzieży kieszonkowych i rabunków. Według badania „Wpływ kamer dozoru na przestępczość: dowody ze sztokholmskiego metra”, podróżujący środkami transportu publicznego czują się bezpieczniej. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z kamer Axis. Zapewniają dobrą jakość obrazu, są trwałe, niezawodne i łatwe w obsłudze. Kamery stanowią ogromne wsparciem w naszych wysiłkach na rzecz zwalczania przestępczości i wandalizmu.
Arne Grundberg
Dyrektor administracyjny w Trafikförvaltningen w Storstockholms Lokaltrafik.

Instalacja jest na bieżąco aktualizowana o najnowsze technologie i innowacje. Kamery zapewniają pracownikom SL wsparcie w ich codziennej pracy w zakresie kontroli ruchu i różnego rodzaju akcji ratowniczych. Podczas ewakuacji kamery zapewniają wizualne wsparcie komunikatów i instrukcji wydawanych przez system nagłośnienia. Policjantom łatwiej też jest zebrać dowody w postaci obrazów z kamer.

*Wpływ kamer dozoru na przestępczość: dowody ze sztokholmskiego metra, Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Sztokholmskiego, 6 kwietnia 2015 r.

Produkty i rozwiązania

woman backpack smiling outside train station

Transport publiczny

Sieciowa technologia wideo, która chroni pasażerów, personel, tabor i infrastrukturę, zapewniając jednocześnie nieocenione dane do analiz biznesowych.
Więcej informacji

Stałopozycyjne kamery kopułkowe

Dyskretny dozór w każdym środowisku
Więcej informacji

Kamery pokładowe

Dozór w trasie
Więcej informacji

Firmy naszych partnerów

Milestone Systems

Odwiedź witrynę internetową