Axis license plate camera poised to view 25th street in Ogden
Miasta

Inteligentne kamery podpowiadają mądrzejsze decyzje strategiczne.

Firma: Miasto Ogden
Lokalizacja: Ogden, stan Utah, Stany Zjednoczone
Potrzeby użytkowników: Bezpieczeństwo publiczne, Wykrywanie incydentów, Zdalne monitorowanie, Ochrona mienia i aktywów
Ogden, stan Utah, Stany Zjednoczone, 

Miasto Ogden i jego departament policji używają kamer Axis do proaktywnej walki z przestępczością, identyfikowania gorących punktów i ujawniania trendów, które pomagają zoptymalizować wykorzystanie zasobów i utrzymać bezpieczeństwo w mieście.

Misja

Historycznie rzecz biorąc, miasto Ogden w stanie Utah zmagało się z niechlubną reputacją miasta o wysokiej przestępczości. Choć czasami brakowało personelu, departament policji był zdeterminowany, aby zmienić ten wizerunek. W tym celu potrzebował narzędzi, które pomogłyby w bardziej strategicznym i efektywnym sposobie rozmieszczania funkcjonariuszy. Szukali zaufanego partnera w zakresie technologii tworzenia systemu dozoru, który mógłby pomóc im zrealizować wizję bezpieczniejszych, lepiej chronionych ulic miejskich, parków, budynków komunalnych i infrastruktury krytycznej. Każde proponowane rozwiązanie nie tylko musiało zapewnić lepsze rozeznanie sytuacyjne i wysokiej jakości dowody kryminalistyczne, ale także łatwo integrować się z istniejącą technologią bezpieczeństwa miasta.

Rozwiązanie

Firma Digital Systems Installation (DSI), partner Axis, rozszerzył istniejącą w mieście sieć dozoru o kamery sieciowe Axis. Kamery przesyłają dane do centrum analiz taktycznych obszaru ATAC (Area Tactical Analysis Center), gdzie analitycy przeglądają i przetwarzają materiał filmowy z kamer. Kamery Axis, oparte na otwartej platformie, integrują się ze starszym systemem zarządzania materiałem wideo i kamerami w mieście, oszczędzając kosztów przenoszenia nagrań i wymiany oryginalnej inwestycji. Projekt otwartej platformy jest również zgodny z przyszłościową filozofią miasta, ponieważ kamery mogą integrować się z rozwiązaniami sieciowego audio, analizą materiału wideo i audio innych firm oraz przyszłymi technologiami.

Wynik

Wideo w czasie rzeczywistym i dane o trendach rejestrowane przez kamery i analizy Axis pomagają departamentowi policji w bardziej strategicznym rozmieszczeniu sił policji bez naruszania integralności bezpieczeństwa społeczeństwa. Analitycy z centrum ATAC monitorują kamery i przesyłają migawki ze zdarzeń do reagujących służb, informując ich zanim dotrą na miejsce zdarzenia o tym, z czym będą musieli się tam zmierzyć, na przykład z uzbrojonym napastnikiem. W miejscach bez stałej załogi, takich jak urządzenia do uzdatniania wody, personel może zdalnie monitorować kamery Axis, aby określić, czy alarm został wywołany przez intruza o złych zamiarach czy ciekawskiego jelenia przeskakującego ogrodzenie.

Czy jest to nasza, tętniąca życiem dzielnica biznesowa, nasze piękne parki, duży projekt budowlany, czy inny ważny obiekt — jest dużo pracy do wykonania przy stosunkowo niewielkich siłach policyjnych. Firma Axis daje nam rozeznanie w sytuacji, którego potrzebujemy, aby móc bardziej strategicznie rozmieszczać zasoby, którymi dysponujemy, bez naruszania bezpieczeństwa społeczności miasta.
Eric Young
Szef departamentu policji miasta Ogden
Sign over road that welcomes you to Ogden

Zmiana narracji obrazu

Miasto Ogden w stanie Utah, liczy 90 000 mieszkańców, znajduje się u zbiegu rzek Weber i Ogden, zaledwie 10 mil na wschód od Wielkiego Jeziora Słonego i 40 mil na północ od Salt Lake City. Dzięki doskonałej lokalizacji dla entuzjastów rekreacji na świeżym powietrzu — narciarstwo, spływy kajakowe, kolarstwo górskie — miasto stało się bardzo atrakcyjne zarówno dla turystów, jak i nowych firm. Obecny rozwój gospodarczy był w dużej mierze spowodowany wysiłkiem departamentu policji miasta Ogden w celu ograniczenia przestępczości na ulicach i w parkach.

„Podobnie jak większość departamentów policji w Stanach Zjednoczonych mamy niedobory kadrowe i trudno nam zatrudnić wykwalifikowanych kandydatów do obsadzenia naszych wolnych stanowisk” — mówi Eric Young, szef departamentu policji w Ogden. „Dlatego zwróciliśmy się ku technologii, aby pomóc naszym oficerom pracować mądrze i bardziej strategicznie z zasobami, które mamy do dyspozycji”.

Ta decyzja bardzo się opłaciła. W ciągu ostatnich czterech lat w Ogden zmniejszono liczbę przypadków brutalnych przestępstw o ponad 30%. Udało się ograniczyć uciążliwe problemy z bezdomnymi w parkach miejskich i dzielnicy biznesowej w centrum miasta oraz przekształcić Ogden z miasta o wysokiej przestępczości w tętniącą życiem, bezpieczną społeczność, doświadczającą fenomenalnego wzrostu gospodarczego.

Cameras positioned on pole in Ogden park

Wybór partnera technologicznego myślącego w kategoriach przyszłości

Miasto Ogden zdecydowało się korzystać z kamer Axis nie tylko ze względu na ich jakość obrazu, ale także ze względu na sposób ich projektowania. „Firma Axis zaprojektowała cały system kamer w oparciu o otwartą architekturę zapewniającą kompatybilność z urządzeniami innych firm” — mówi Curtis Fielding z Digital Systems Installation. „Dzięki temu miasto może dodawać nowe technologie i w razie potrzeby oprogramowanie, nie będąc ograniczonym systemem, który hamuje wzrost i innowacje”.

Otwartość projektu odegrała również zasadniczą rolę w integracji kamer Axis z istniejącym miejskim systemem zarządzania materiałem wideo i starszymi kamerami. „Wspaniałą rzeczą w kamerach Axis jest to, że nie musieliśmy zmieniać całego naszego systemu kamer ani zmieniać żadnego z podstawowych elementów, co byłoby zbyt drogie” — mówi Andy Lefgren, dyrektor działu IT w mieście Ogden.

Camera on pole monitors park in Ogden

Obecnie w całym mieście rozmieszczono 90 kamer Axis z szerokiej oferty tej firmy. Większość z nich jest wykorzystywana w sposób widoczny do monitorowania parków publicznych, dzielnic biznesowych, infrastruktury krytycznej i miejsc o wysokim poziomie przestępczości. Siły specjalne policji używają bardziej dyskretnych modeli Axis do tajnych operacji i nadzoru. Dyrektor Lefgren mówi, że miasto jest tak zadowolone z efektywności tych kamer, że gdy starsze kamery osiągną swój kres, zostaną zastąpione bardziej zaawansowanymi modelami Axis.

Zwalczanie obszarów o wysokiej przestępczości

„Ostatnio mieliśmy znaczny wzrost bezdomności” — mówi Chief Young. „A to wpływa na mniejsze zadowolenie społeczeństwa z korzystania z niektórych naszych parków”.

Cameras monitor traffic in and out of restroom

Pomimo rutynowych patroli w tym rejonie, policja nie miała pojęcia o liczbie negatywnych zjawisk, które miały miejsce, dopóki nie umieszczono tam kamer Axis. „Myśleliśmy, że mamy do czynienia z przestępstwami przeciwko środowisku, takimi jak śmiecenie i załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach publicznych” — wyjaśnia Chief Young. „Ale dzięki kamerom Axis działającym cały czas byliśmy w stanie zobaczyć, że transakcje narkotykowe i inne naruszenia miały miejsce i były niezauważane”.

Opierając się na metadanych zebranych z kamer, analitycy ATAC byli w stanie wykryć pewne trendy i doradzić policji, gdy aktywność w konkretnych miejscach była najbardziej rażąca. 

„Na podstawie tego, czego dowiedzieliśmy się z wideo i analizy trendów, byliśmy w stanie opracować lepszą strategię eliminowania problemów w tych obszarach” — stwierdza Chief Young.

To połączenie proaktywnego systemu dozoru i analizy danych zostało również zastosowane w innych problematycznych obszarach miasta, takich jak ruchliwa dzielnica biznesowa znana jako korytarz 25. Ulicy. „Prowadzimy wiele obserwacji w tym obszarze, umieszczając kamery Axis w dobrze widocznym świetle niebieskim jako środek odstraszający przed przestępczością” — mówi Chief Young. „Możliwość zobaczenia, co się dzieje, szczególnie na ulicach po zamknięciu barów, pomogła nam bardziej proaktywnie planować patrole i reagować na naruszenia”.

W wyniku tej strategii nastąpiła znaczna redukcja wezwań do interwencji w jednym szczególnie kłopotliwym miejscu, które negatywnie wpływało na sąsiednie firmy.

Dla Davida Welottha, kierownika centrum ATAC, ogromne korzyści ma tworzenie synergii w czasie rzeczywistym między policją na ulicy a analitykami w ATAC. „Zamiast komunikować funkcjonariuszom przez radio o zdarzeniach, mogą po prostu wysyłać migawki z dowolnych kamer znajdujących się na miejscu zdarzenia” — wyjaśnia Weloth.

Może to być zdjęcie podejrzanego, ofiary, pojazdu odjeżdżającego z miejsca zdarzenia, a nawet osób postronnych, które były świadkami zdarzenia. Dostarczanie funkcjonariuszom takich ważnych wizualizacji znacznie pomaga im dotrzeć do sedna sprawy, gdy znajdą się na miejscu incydentu.

„Równie ważne jest” — mówi dalej Weloth — „to, że analitycy nadal oglądają te transmisje na żywo, doradzając funkcjonariuszom dzięki dodatkowym uwagom do zdarzenia. Może to być ostrzeżenie, że napastnik zbliża się od tyłu z kijem bejsbolowym lub nożem, lub kierunek uciekającego pojazdu.

Wykorzystanie zróżnicowanej oferty kamer Axis

Podobnie jak w przypadku większości miast, również w Ogden różne miejsca stanowią różne wyzwania dla dozoru. Dlatego korzysta się z szerokiej oferty kamer Axis — od kopułkowych kamer stałopozycyjnych o ekstremalnej czułości na słabe oświetlenie po modele z szybkim przechwytywaniem oraz wbudowanymi mikrofonami i głośnikami.

Na przykład na dużych obszarach, takich jak parki publiczne i urządzenia do uzdatniania wody, zdecydowano się na wdrożenie kamer typu bullet i kopułkowych Axis serii P i Q, które zapewniają wyraźny obraz bez względu na warunki oświetleniowe. Aby powstrzymać przestępczość w dzielnicy biznesowej, umieszczono wielogłowicowe kamery panoramiczne Axis serii P z 360-stopniowym polem widzenia na dobrze widocznych niebieskich słupach świetlnych.

Te same kamery panoramiczne, wraz z szybkimi kamerami AXIS Q61 z funkcją obrotu, pochylenia i zbliżenia z funkcją IR zoptymalizowaną pod kątem dalekiego zasięgu, są instalowane w mobilnych przyczepach, które policjanci mogą łatwo transportować w różne miejsca w razie potrzeby. Aby chronić główny budynek miejski w mieście, dział IT konfiguruje wysoce proaktywny system wczesnego ostrzegania, który integruje kamery Axis kopułkowe i bullet serii P z zaawansowanymi funkcjami analizy i innymi urządzeniami zabezpieczającymi.

Wizje przyszłej integracji technologii

„Kamery Axis to świetne urządzenia do gromadzenia danych” — mówi Andy Lefgren. „Naszym zadaniem jest inteligentne zarządzanie tymi danymi. Z pomocą analityki przechodzimy teraz od decyzji opartych na intuicji do decyzji opartych na danych, a co ważniejsze, prawidłowych danych”.

Idąc dalej, Lefgren już bada możliwości zintegrowania kamer Axis z sieciową analizą materiału audio i wideo, przyciskami alarmowymi i alarmami przeciwpożarowymi w budynkach komunalnych w celu ulepszenia protokołów chronienia się i procedur awaryjnych. Miasto rozważa również integrację sieci audio jako środka odstraszającego w miejscach takich jak parki i stacje uzdatniania wody, gdzie byłyby zaprogramowane do nadawania ostrzeżeń w celu wystraszania intruzów.

Jeśli idzie o zapewnienie bezpieczeństwa miasta, policja w Ogden w pełni wykorzystuje wszystko, co ma do zaoferowania technologia Axis — od proaktywnego monitorowania i alertów w czasie rzeczywistym po dowody kryminalistyczne w celu wsparcia dochodzeń mających na celu postawienie przestępców przed wymiarem sprawiedliwości. Ponadto bogactwo metadanych generowanych przez kamery zapewnia pole działania analitykom z ATAC do badania trendów i gorących punktów, które departament policji może wykorzystać do aktualizacji swoich strategii zwalczania przestępczości i uczynienia Ogden bezpieczniejszym miejscem do życia, pracy i zabawy.

Ogden, Utah pilots license plate camera

In a bid to better protect the city and become more proactive in their crime fighting efforts, they sought to test the use of cameras that could capture license plate details from vehicles entering and leaving the vicinity. This led to a pilot program using Rekors Systems’ License Plate Recognition (LPR) software on the AXIS Q1700-LE License Plate Camera.

Produkty i rozwiązania

Woman looking out over a city

Inteligentne miasta

Popraw jakość życia w mieście dzięki skalowalnym rozwiązaniom z zakresu kamer i IoT, które dotyczą kwestii bezpieczeństwa publicznego, mobilności i monitorowania środowiska.
Więcej informacji
Kamera IP AXIS P3719-PLE zamontowana na suficie, widok z przodu.

AXIS P3719-PLE Network Camera

Wielokierunkowa kamera 15 MP z oświetleniem w podczerwieni, zapewniająca widok 360°

Więcej informacji
Axis IP Camera P3227-LVE ma zdalne ustawianie zoomu i ostrości

AXIS P3227-LVE Network Camera

Zoptymalizowana kamera kopułkowa do montażu na zewnątrz, dostarczająca obraz w rozdzielczości 5 MP w każdych

Więcej informacji
AXIS Q6135-LE PTZ Camera z przodu

AXIS Q6135-LE PTZ Network Camera

Szybka kamera PTZ ze oświetleniem w podczerwieni OptimizedIR o dużym zasięgu

Więcej informacji
 Axis IP Camera Q3518-LVE ma funkcje Forensic WDR, Lightfinder i OptimizedIR

AXIS Q3518-LVE Network Camera

Stałopozycyjna zewnętrzna kamera kopułkowa zapewniająca jakość 4K

Więcej informacji

Firmy naszych partnerów

Digital Systems Installation

Odwiedź witrynę internetową