Hyatt Atlanta Regency Exterior Entrance
Hotele i restauracje

Meldowanie gości w sieci z Axis.

Firma: Hyatt Hotels
Lokalizacja: Na świecie
Potrzeby użytkowników: Zarządzanie dostępem, Monitorowanie procesów, Bezpieczeństwo osobiste
Na świecie, 

Sieć Hyatt Hotels unowocześnia swoje środki bezpieczeństwa za pomocą kamer IP i akcesoriów.

Misja

Chcąc przejść na sieciowe systemy dozoru wizyjnego w ponad 675 posiadanych obiektach na całym świecie, sieć hoteli Hyatt poszukiwała rozwiązania, które można wykorzystać we wszystkich obiektach funkcjonujących pod 12 unikalnymi markami hotelowymi, różniących się rozmiarem oraz wymogami w zakresie dozoru. Firma potrzebowała rozwiązania, które będzie na tyle dyskretne, aby nie burzyć przyjaznej atmosfery obiektów, a jednocześnie zapewni ochronę gościom oraz personelowi hotelu.

Rozwiązanie

We współpracy z firmami Axis i Milestone sieć Hyatt zdefiniowała wytyczne dla każdego z obiektów, aby podnieść w nich standardy dozoru wizyjnego. Firma Hyatt nakreśliła spójny system oparty na połączeniu kamer stacjonarnych i panoramicznych, który może być obsługiwany przez zaawansowany system zarządzania dozorem wizyjnym, z uwzględnieniem dodatkowych technologii, takich jak kontrola dostępu czy sprzęt audio.

Wynik

Po przejściu na system wizyjny IP od razu zauważono znaczną poprawę jakości nagrań wideo i elastyczności pod względem możliwości przeglądania nagrań z wielu punktów dostępu. Hotele natychmiast dostrzegły korzyści w postaci uproszczonego rozsyłania plików wideo w razie potrzeby oraz możliwości łatwej, zdalnej konfiguracji kamer. Firma Hyatt przekonała się, że sprzęt działa na wysokim poziomie we wszystkich zastosowaniach, w których go wdrożono.

Wdrożenie rozwiązań firmy Axis w obiektach Hyatt postrzegamy jako wielki sukces. Bezpieczeństwo i ochrona gości oraz personelu zawsze będą priorytetem, jednak przewidujemy również rozszerzenie zakresu wykorzystania systemu wizyjnego poza kwestie bezpieczeństwa. Systemy te najprawdopodobniej staną się kompleksowymi platformami Business Intelligence.
Mark Sanna
Wiceprezes i szef działu globalnego bezpieczeństwa w Hyatt Hotels.
Hyatt Baltimore Innerharbor Evening Skyline

Działalność na skalę światową

Sieć Hyatt Hotels, globalna potęga w branży hotelarskiej od ponad czterech dekad, obsługuje ponad 675 obiektów na całym świecie pod 12 unikalnymi markami. Wraz z rozwojem rynków firmy w ramach jej międzynarodowej ekspansji zespół ds. bezpieczeństwa Hyatt stale tworzy podstawy do wdrażania środków bezpieczeństwa w każdym z około 300 obiektów na terenie Ameryki Północnej.

Pod marką Hyatt, której oferta obejmuje zarówno niedrogie obiekty Hyatt Place, jak i luksusowe apartamenty w hotelach Hyatt Regency i Park Hyatt, funkcjonują hotele różniące się nie tylko poziomem kosztów, ale także wielkością czy udogodnieniami. Dzięki temu zróżnicowaniu władze korporacji Hyatt opracowały podstawy dozoru wizyjnego i połączenia wszystkich obiektów w systemy sieciowe.

Meldowanie w sieci

Co prawda każde z nieruchomości samodzielnie odpowiada za zakup infrastruktury związanej z bezpieczeństwem, jednak firma Hyatt wyznaczyła i stale dopracowuje parametry i wytyczne, których mają przestrzegać hotele należące do sieci. Przejście na systemy IP rozpoczęło się kilka lat temu, ale początkowo program był realizowany w ograniczonym zakresie, ponieważ hotele przystąpiły do modernizacji swojej technologii. Obecnie, gdy wybrano platformę Milestone jako obowiązkowy system VMS i przyjęto firmę Axis jako preferowanego producenta kamer, następuje szybki wzrost i zarejestrowano już ponad 30 000 kanałów wideo.

Hyatt Baltimore interior with glass ceiling

Gdy systemy zaczęły się rozwijać i firma Hyatt udostępniła webinaria dla inżynierów regionalnych, dostrzeżono wszystkie korzyści wynikające z wdrożenia sieciowego systemu dozoru wizyjnego. „W systemach dozoru wizyjnego opartych na protokole IP funkcje trasowania kanałów i zarządzania dozorem z poziomu centralnego systemu są bardzo zaawansowane” — zauważył Wade Pinnell, kierownik ds. zakontraktowanych wdrożeń sprzętu z oprogramowaniem wirtualnym i doradztwa w tym zakresie. Przeszkolenie pracowników ochrony w zakresie podstaw nowego układu systemu w niecały dzień oraz wykorzystanie oprogramowania AXIS Camera Management do zdalnej pomocy przy konfiguracji kamer i ustawień sieciowych z miejsca zyskały uznanie zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Pierwsza faza przejścia w obiektach na rozwiązania sieciowe rozpoczęła się od podstawowej konwersji, czyli gwałtownego przyspieszenia dotychczasowych systemów analogowych za pomocą enkoderów sygnału wideo firmy Axis. Jednodniowe instalacje, które w pierwszej kolejności obejmowały enkodery AXIS P7216 Video Encoder, pozwoliły szybko wciągnąć 16-kanałowe rejestratory DVR do świata IP. W jednym przypadku, w kasynie prowadzonym przez firmę Hyatt, urządzenie AXIS Q7436 Video Encoder Blade zamontowano w obudowie AXIS Q7920 Video Encoder Chassis, zyskując tym samym możliwość obsługi ponad 80 kanałów wideo za pomocą jednego urządzenia.

Hyatt Sanantonio lobby

Przejście na sieciowy system dozoru wizyjnego usprawniło również pracę pracowników ochrony, umożliwiając im bardziej efektywną organizację pomieszczeń dozoru wizyjnego i dostęp do mobilnych nagrań wideo. Dostępność nie tylko służy kwestiom bezpieczeństwa, ale także przynosi wiele dodatkowych korzyści. Kierownicy mogą śledzić obraz transmitowany przez kamery, nadzorując na przykład obszar recepcji, co może być przydatne przy zarządzaniu czasem oczekiwania lub do opracowywania sposobów poprawy jakości relacji z gośćmi. Inżynierowie mogą wykorzystać nagrania obiektu, na przykład parkingu, wykonywane pod różnymi kątami, aby móc sprawdzać kwestie związane z konserwacją czy monitorować problemy z ruchem drogowym.

Przegląd wydatków

Obiekty różnią się od siebie pod względem układu, lokalizacji wielkości oraz wielu innych czynników, dlatego nie ma żadnego stałego wykazu materiałów ani projektu systemu, który byłby wdrażany w setkach obiektów Hyatt. Firma Hyatt dostrzega znaczne różnice w zapotrzebowaniu na sprzęt w swoich obiektach funkcjonujących pod różnymi markami. Na przykład w wielu obiektach Hyatt Place zwiększono liczbę kamer do około 12 wraz z przejściem na system IP. Z kolei w niektórych obiektach Hyatt Regency zdecydowano się skorzystać z nawet 1250 kamer.

Hyatt Baltimore Owingsmills Exterior

Aby uzyskać szerszy zakres widoku w przestrzeniach zewnętrznych, Hyatt stosuje kombinację panoramicznych kamer sieciowych AXIS M3027-PVE i M3037-PVE. Dzięki rozdzielczości 5 megapikseli do uzyskania tych 360-stopniowych widoków wykorzystuje się również cyfrowy PTZ. Firma Hyatt w większości swoich lokalizacji opiera się na stałopozycyjnych kamerach kopułkowych Axis, ponieważ, jak opisał Pinnell: „mają one bardziej atrakcyjną formę, są mniej podatne na akty wandalizmu i na pierwszy rzut oka nie widać, gdzie skierowany jest czujnik”. Często wybierane są kamery sieciowe z serii P33, natomiast po modele z serii kamer sieciowych AXIS P32 regularnie sięgają marki ekonomiczne.

Obie te linie pozwalają firmie Hyatt skupić się na jednej stałopozycyjnej kamerze o jakości HDTV dostępnej w wersji do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Zazwyczaj kamery te są rozmieszczane w kluczowych lokalizacjach docelowych, na przykład w recepcji i lobby, przy wejściach dla pracowników, pralniach i przed windami. „Zdajemy sobie sprawę ze skuteczności kamer panoramicznych” — wyjaśnił Pinnell. „Zapewniają całkiem niezłą widoczność w promieniu sześciu do ośmiu stóp, a co najważniejsze pozwalają dobrze orientować się w sytuacji. Możemy zaobserwować problemy z parkowaniem, a także stwierdzić, czy ludzie znajdują się w miejscach, gdzie nie powinno ich być”.

Z kolei w drzwiach i wejściach do magazynów warunki oświetleniowe mogą być trudne, ponieważ światło słoneczne z zewnątrz miesza się ze słabszym oświetleniem wnętrza. W takich sytuacjach firma Hyatt zdecydowała się skorzystać z serii kamer sieciowych AXIS Q35 dostępnych w wersji do zastosowań w budynkach i na zewnątrz, a także kamer sieciowych AXIS P3225-LVE MkII ze względu na ich rozbudowaną funkcję WDR — Forensive Capture umożliwiającą dwustronne przedstawianie sceny z mieszanym oświetleniem. Dzięki różnorodności systemów obiekty Hyatt są w stanie określić, która wersja platformy Milestone będzie najlepiej odpowiadać ich potrzebom. Małe obiekty może zadowolić rozwiązanie Milestone XProtect® Express, podczas gdy większe hotele wybiorą wersję Milestone XProtect® Corporate, która oferuje obsługę bardziej rozproszonego środowiska.

Korzystanie z udogodnień

Firma Hyatt odnotowała dodatni trend, jeśli chodzi o uniwersalne wykorzystanie systemów kamer, ponieważ wiele działów zgłosiło się, widząc potencjalne korzyści wynikające z dostępu do transmisji z kamer. Jako pierwsi z platformy skorzystają dyrektorzy i inżynierowie ds. bezpieczeństwa, jednak szefowie innych działów przyglądają się obecnie swoim zakresom obowiązków, szukając możliwości nadzorowania działań. Osoby zajmujące się wyżywieniem i napojami dozorują na przykład restauracje i bary. Dzięki temu uświadomiono sobie wartość biznesową tych systemów wykraczającą poza podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem.

Dzięki możliwości wzbogacenia systemu o narzędzia analityczne personel marketingowy może wykorzystać mapowanie ciepła i analizę wzorców ruchu w lobby do określania potencjalnych obszarów dalszych inwestycji. Kierownictwo może wykorzystać na przykład narzędzia do zliczania osób do określania czasu oczekiwania na zameldowanie i wymeldowanie na potrzeby zapewnienia jakości i zwiększenia komfortu gości.

Hyatt Houston interior

„Analityka to przyszłość tych systemów. W przyszłości funkcje analityczne staną się ważniejsze od podstawowych funkcji kamer. Będą ciekawsze i zrewolucjonizują proces i strukturę budżetową wdrażania tych kamer. Kamery nie są już tylko kamerami. Już teraz widzimy współpracę informatyków z zespołami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, a wkrótce wiele innych działów zechce zyskać dostęp do danych i analiz, jakich mogą dostarczyć kamery”.

Więcej niż kamera

W kilku swoich projektach firma Hyatt sięga głębiej do linii produktów sieciowych Axis, aby rozbudować swoje kompleksowe rozwiązania o kontrolę dostępu i funkcje audio. W przypadku tradycyjnej kontroli dostępu na zapleczu montuje się kontrolery AXIS A1001 Network Door Controllers zintegrowane bezpośrednio z interfejsem Milestone.

Hyatt Chicago interior lounge

W wielu przypadkach firma Hyatt umieściła systemy interkomów oparte na urządzeniach AXIS A8004-VE Network Video Door Station przy wejściach dla pracowników i drzwiach frontowych, zwłaszcza w mniejszych hotelach z mniejszą liczbą pracowników w nocy, kiedy drzwi mogą być zamknięte. Jeśli chodzi o rozwiązania dźwiękowe, wiele obiektów wykazuje potencjalną potrzebę przekazywania komunikatów na parkingach i terenach poza budynkiem. W takich sytuacjach firma Hyatt zdecydowała się na głośniki AXIS C3003-E Network Horn Speaker, które są prostym narzędziem o dużej mocy.

W partnerstwie siła

Przejście z analogowego systemu wizyjnego na system sieciowy przyniosło firmie Hyatt duże korzyści, na przykład wyraźniejszy obraz i uproszczony system dystrybucji umożliwiający udostępnianie nagrań wideo zespołom w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Pinnell i zespół Hyatt zyskali idealną kombinację produktów, które płynnie się uzupełniają, dzięki silnemu zaangażowaniu firmy Axis w techniczną stronę przedsięwzięcia oraz dostarczeniu zaawansowanej platformy do zarządzania przez firmę Milestone.

Hyatt Seattle lobby

„Spójrzmy na to pod kątem formy” — mówi Pinnell. „Kamery są łatwe w montażu. Nie mamy żadnych problemów z montażem. Korzyści niematerialne w tym procesie trudno przedstawić, ale nie da się ich nie dostrzec. To dobrze wykonany produkt. A zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie ze względu na otwartą platformę Milestone — pozwala nam ona maksymalnie wykorzystać inwestycję i aktywnie używać kamer nie tylko w celach związanych z bezpieczeństwem”.

Rezerwacja na przyszłość

Firma Hyatt idzie naprzód, wykorzystując produkty sieciowe w sposób coraz bardziej zaawansowany i koncentrując się na powiązaniu systemu dozoru wizyjnego z innymi technologiami w swoich obiektach.

Hyatt New York City nighttime

„W przyszłości skupimy się przede wszystkim na integracji z wszystkimi podsystemami” — podsumował Pinnell. „Z pewnością w ciągu kolejnych 10 lat funkcje analityczne staną się ważniejsze od ogólnych funkcji kamer. Kontrola dostępu już działa, ale chcemy ją rozpowszechnić w większej liczbie budynków i systemów. Być może powiążemy oświetlenie z systemami bezpieczeństwa, a nawet z instalacjami ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji. Następnie możemy rozszerzyć nasz pole działania o narzędzia analityczne i przechowywanie danych w chmurze. Patrząc z wielu różnych perspektyw, potencjał jest ogromny”.

Produkty i rozwiązania

Big view of empty restaurant

Hotele i restauracje

Od hoteli butikowych po restauracje szybkiej obsługi, sieciowe rozwiązania audio i wideo firmy Axis chronią gości i personel oraz pomagają w płynnym prowadzeniu działalności.
Więcej informacji

Kamery sieciowe

Najlepsze produkty do sieciowego dozoru wizyjnego: innowacja, jakość, możliwości
Więcej informacji

Kodery wideo

Przejdź z analogowych rozwiązań dozoru wideo na system oparty na IP — we własnym tempie
Więcej informacji

Kontrola dostępu

Do wszystkich scenariuszy kontroli dostępu
Więcej informacji

Głośniki sieciowe

Kompletne systemy audio w jednym urządzeniu do nadawania komunikatów głosowych
Więcej informacji

Firmy naszych partnerów