System kamer Axis wspomaga marketing

W parku handlowym Futura Park Kraków oraz centrum outlet Factory Kraków system monitoringu, bazujący na kamerach Axis Communications, zlicza klientów odwiedzających obiekt

“Od systemu liczenia klientów wymagaliśmy dokładnych i rzetelnych danych, istotna była też integracja z systemem parkingowym. System zaproponowany i wdrożony przez TOP-KEY spełnia nasze wymogi i założenia, bez zarzutu działa już od 4 lat.” Robert Sepioł – Site Facility Manager.

Misja

Zarządca poszukiwał sposobów efektywnego monitorowania konwersji, możliwości dopasowania działań marketingowych do wymagań klientów i reagowania na ich potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem. Neinver oczekiwał otrzymywania rzetelnych danych dotyczących przepływu klientów, nie tylko wchodzących do Centrum, ale także mówiących o liczbie ludzi przemieszczających się pomiędzy poziomami obiektu. Istotna była również swoboda kreowania zapytań wobec otrzymywanych danych. Uzyskiwane informacje i raporty miały być elastyczne w edycji, proste w generowaniu i obsłudze.

Rozwiązanie

Powyższe wymagania spełnił system Global2G zainstalowany przez firmę Top-Key, w którym jako urządzenia liczące wykorzystano kamery IP firmy Axis Communicatios. Podstawą systemu jest aplikacja zainstalowana w kamerach IP GlobalEye-C z zoomem optycznym, którą wykorzystano w celu zapewnienia wysokiej dokładności liczenia nie tylko na wejściach do obiektu, ale też u wszystkich najemców oraz w ruchu poziomym w celu określenia liczby osób odwiedzających zarówno Centrum Factory jak i Futura Park Kraków. Wychodząc naprzeciw wymaganiom klienta, zainstalowany system zapewnia ciągłość danych, ich zapis oraz archiwizację. Pozwala na generowanie dowolnych raportów, eksport i import danych do zewnętrznej hurtowni danych znajdującej się w Hiszpanii. To wszystko zapewnia efektywny mechanism automatycznej weryfikacji sprawdzania spójności danych oraz ich zmian w czasie. Wszystkie powyższe aspekty powodują, że działający w Centrum system Global2G firmy Top-Key ułatwia zarządzanie i planowanie, a także mierzenie efektywności podejmowanych działań marketingowych.

Rezultat

Zintegrowane systemy liczenia klientów i samochodów pozwalają na kontrolę bezpieczeństwa i odwiedzalności Centrum. Działający system Global2G firmy Top-Key ułatwia zarządzanie i planowanie, a także mierzenie efektywności podejmowanych działań marketingowych. Potwierdzeniem najwyższej jakości wdrożenia oraz obsługi serwisowej jest fakt iż właściciel Futury Park Kraków wybrał firmę TOP-KEY jako wykonawcę system rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Dzięki powyższej rozbudowie funkcjonalność system Global2G zostanie zwiększona o możliwość określenia czasu pobytu klientów w Centrum, częstotliwości ich powrotów oraz możliwość określenia gmin, powiatów, województw a nawet krajów z których przyjeżdżają. Wszystkie informacje, dotyczące zarówno liczby klientów, samochodów, czasu ich pobytu oraz zakresu geograficznego oddziaływania Centrum będą dostępne z poziomu jednego spójnego systemu raportującego GlobalWeb.

Powiązane łącza

Kamera sieciowa AXIS M3203
Handel detaliczny

Partnerzy

http://topkey.pl/