Sieciowy system nadzoru wizyjnego zapewnia bezpieczeństwo zabytkowego Ratusza Miejskiego w Kołobrzegu

„Budynek Ratusza Miejskiego w Kołobrzegu wymagał specjalnych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Nowoczesne urządzenia podglądowo-rejestrujące firmy Axis spełniły wszystkie wymogi architektoniczne i z powodzeniem zostały zamontowane na fasadzie Ratusza jak i we wnętrzach historycznego obiektu. Sieciowy system kamer oparty na protokole IP stoi na straży i zapewnia poprawne funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo Urzędu. Profesjonalna i otwarta platforma jest zaprojektowana i wykonana w sposób umożliwiający jej rozbudowę a to bardzo ważny argument na przyszłość.” Janusz Gromek, Prezydent Miasta Kołobrzeg.

Misja

Gmina Miasto Kołobrzeg to jednostka samorządowa, która podejmuje działania na rzecz wspierania i rozpowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy. Do zadań gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Kołobrzeg to jedno z najstarszych uzdrowisk polskich, zwanych także przez zauroczonych turystów „Perłą Uzdrowisk”, dysponujące wspaniałą bazę rehabilitacyjno-wypoczynkową. Zachwyca pięknem przyrody, ciekawi historią i zapewnia wiele atrakcji turystycznych. Gmina pod swoimi skrzydłami posiada wiele jednostek , organizacji, związków zapewniających jej rozkwit i funkcjonowanie.

Rozwiązanie

Firma mvb - integrator usług w zakresie zabezpieczeń teletechnicznych, instalacji elektroenergetycznych i automatyki przemysłowej w oparciu o wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opracowała i zrealizowała projekt zabezpieczeń technicznych, w tym sieciowy system nadzoru wizyjnego zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu. System funkcjonuje dzięki zastosowaniu urządzeń światowego lidera, producenta kamer IP firmy Axis Communications oraz systemów rejestracji Geutebrück.

Rezultat

Zadaniem zainstalowanego systemu jest obserwacja i rejestracja osób wchodzących i wychodzących do/z Ratusza, dozór głównych ciągów komunikacyjnych w obiekcie. Funkcjonowanie tego typu instalacji teletechnicznych daje użytkownikom obiektu pełen komfort pracy przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim znajdującym się tam osobom. Niewątpliwą zaletą instalacji jest możliwość błyskawicznej reakcji na niepożądane zdarzenia i przekaz informacji odpowiednim służbom.

Powiązane łącza

Kamera sieciowa AXIS P1347
Kopułkowa kamera sieciowa PTZ AXIS Q6032-E
Kamera sieciowa AXIS P1346
Kamera sieciowa AXIS P1354
AXIS Q7401 Video Encoder
Instytucje państwowe

Partnerzy

http://www.geutebrueck.com
http://www.miramex.pl