axisFlexSubBanner

Software

Pokud jste se ještě nezaregistrovali pro stahování, zaregistrujte se zde.

Produkty síťového videa
Instalace a software pro správu videa

AXIS Camera Companion Nástroj AXIS Camera Companion představuje základní síťové video řešení s protokolem IP pro malé instalace s až 16 kamerami.
AXIS Camera Management AXIS Camera Management je výkonný a efektivní nástroj pro instalaci a správu produktů síťového videa Axis. Tento nástroj dokáže automaticky vyhledávat a nastavovat IP adresy, zobrazovat stav připojení a konfigurovat a spravovat aktualizace firmwaru pro více zařízení současně.
AXIS Camera Station Software AXIS Camera Station představuje software IP dohledových řešení, který pracuje se síťovými kamerami a video enkodéry společnosti Axis, umožňuje sledování a záznam videa a nabízí funkce správy událostí.
Utilita AXIS IP Utilita AXIS IP pomáhá nastavit IP adresy produktů síťového videa společnosti Axis.
Nástroj pro nastavení hlavní IP pro produkty síťového videa společnosti Axis.
Nástroj AXIS Matroska File Splitter  Nástroj AXIS Matroska File Splitter představuje nezbytnou komponentu pro aplikaci Windows Media Player při přehrávání místních uložených záznamů z karty SD na samostatném počítači.
Nástroj AXIS Media Control (AMC) Nástroj AXIS Media Control představuje doporučenou metodu pro sledování video snímků v prohlížeči Microsoft Internet Explorer. Instalujte se automaticky při prvním použití, po kterém jej lze nakonfigurovat otevřením apletu AMC Control Panel z ovládacích panelů systému Windows. 
Nástroj AXIS NVR Manager a AXIS Camera Station NVR Client Nástroj AXIS NVR Manager slouží ke zjišťování, konfiguraci a upgradu firmwaru síťového videorekordéru AXIS Q8108-R. Nástroj AXIS Camera Station Client je určen k monitorování, zaznamenávání, přehrávání a řízení událostí síťových kamer AXIS.
Nástroj AXIS Streaming Assistant Nástroj AXIS Streaming Assistant je aplikace, která umožňuje využívání jedné či několika kamer Axis v softwaru třetí strany při vysílání živého videa a audia přes Internet. 
Nástroj AXIS Video MIB Nástroj AXIS Video MIB rozšiřuje možnosti monitorování zařízení AXIS přes protokol SNMP. Umožňuje správcům sítě sledovat řadu nových upozornění.
   

Aplikace kamer

Digitální automatické sledování AXIS Aplikace, která automaticky detekuje, přibližuje a sleduje pohybující se objekty, a pomáhá tak operátorovi efektivně odhalovat a řešit incidenty.
Nástroj AXIS Cross Line Detection Aplikace se třemi připojeními, kterou lze instalovat na síťové kamery Axis a video enkodéry, které podporují platformu AXIS Camera Application.
AXIS Video Motion Detection 2.1 Jednoduše konfigurovatelná bezplatná aplikace, kterou lze instalovat na síťové kamery a enkodéry společnosti Axis. Aplikace zjišťuje pohyblivé objekty v rámci předdefinované zájmové oblasti a umožňuje automatické spuštění události.
   

Síťové tiskové servery
Software pro instalaci a správu

Nástroj AXIS AddPrinter Nástroj AXIS AddPrinter pomáhá při instalaci síťových tiskáren do prostředí systému Windows. Dokončete průvodce. Síťová tiskárna bude připravena k použití.
 Nástroj AXIS Gateway Configuration Snap-in pro prostředí iPrint Instalační a konfigurační nástroj pro tiskové servery AXIS v prostředí Netware iPrint.
  Nástroj IP JumpStarter Jednoduše použitelná aplikace systému Windows, která umožňuje: 
- Přiřazovat IP adresy serverům společnosti Axis
- Vyhledávat servery Axis, které jsou již v síti nainstalované 
Nástroj AXIS ThinWizard AXIS ThinWizard je primárně doporučeným nástrojem pro sítě velkých podniků a organizací. AXIS ThinWizard nastaví IP adresy, zjistí a seskupí tiskové servery, nainstaluje nový firmware a nakonfiguruje současně několik produktů Axis, přičemž současně poskytuje přehled o síti s efektivními možnostmi přístupu k podrobnostem pro účely řízení tisku a odstraňování problémů. 
   

Jestliže nemůžete najít produkt, který hledáte, podívejte se do Ukončeného softwaru


Omezení záruky
Společnost Axis Communications AB odmítá veškeré záruky, ať výslovné nebo mlčky předpokládané, včetně například předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, titulu a neporušení zákona nebo jakékoli záruky vyplývající z jakéhokoli návrhu, specifikací nebo vzorku vztahujícího se k softwaru. Společnost Axis a/nebo její poskytovatel licencí nebude zodpovědná za ztrátu dat, ztrátu výroby, ušlý zisk, ztrátu možnosti využívání, ztrátu kontraktů nebo za jakékoliv jiné následné, ekonomické nebo nepřímé ztráty týkající se prodeje, nákupu, používání nebo předávání softwaru. Licenční smlouva společnosti Axis (pdf 26 KB).

axisFlexSubContent