Síť kamer Axis pomáhá v mycích linkách po celé ČR

Společnost Automyčka Express využívá přes 100 kamer Axis k monitoringu provozu

“Pouhá přítomnost kamer na provozovnách je dobrým nástrojem, který nám pomáhá v udržení vysokého standardu námi poskytovaných služeb a udržení jejich rentability.” Richard Kettner, CEO, Automyčka Express.

Mise

Společnost Automyčka Express provozuje síť autokosmetických center po celé České republice. Ve snaze zajistit co nejvyšší úroveň služeb se firma rozhodla investovat do digitálního kamerového systému. Cílem bylo, aby záznamy z kamer sloužily při řešení reklamací a pojistných událostí. Zároveň měl nový kamerový systém kontrolovat, zda personál na jednotlivých provozovnách umývá vozidla předepsanou dobu a obsluhuje pouze zákazníky, kteří jsou zaregistrováni v interní databázi.

Řešení

Vzhledem k několika odlišným účelům celého systému vytvořil integrátor, firma NetRex, komplexní řešení s využitím různých typů kamer Axis, softwarových aplikací v kamerách (ACAP) a externích detektorů. Vybrané kamery instalované v mycích linkách komunikují se systémem řízení zakázek a díky ACAP aplikaci dokáží rozpoznat RZ obsluhovaných vozidel. Kamery umístěné v kancelářích na provozovnách jsou pro změnu vybaveny pohybovými detektory a kontrolním kontaktem na pokladních zásuvkách. Celkem instaloval NetRex v provozovnách přes 100 přístrojů Axis s minimálním rozlišením 1080p. To vše ovládané přes cloudovou platformu NetRex, která kromě klasického VMS řešení nabízí také pohodlné vyhledávání nahrávek dle RZ vozidel a umožňuje automatizovaný reporting.

Výsledek

Kamerový systém splnil zamýšlený cíl a osvědčil se při rychlém řešení incidentů v mycí lince a reklamací zákazníků. Přinesl ovšem i řadu dalších benefitů. Párování vozidla v myčce s automobily registrovanými v zakázkové databázi významně eliminuje možnost obejít systém pomocí nekalých praktik, kterých se v minulosti dopouštěli někteří zaměstnanci. Kamery instalované v kancelářích mají díky doplňkovým senzorům hned několik výhod, od přístupu k záznamům při manipulaci s hotovostí až po upozornění na neoprávněný pohyb osob.

Related links

AXIS F41 Main Unit
AXIS F1005-E Sensor Unit
AXIS P3225-V Mk II Network Camera
AXIS M3045-V Network Camera
AXIS M3046-V Network Camera
Commercial