Axis kamery hlídají severočeské vodojemy

Severočeské vodovody a kanalizace vsadily při hlídání závodu i strategické suroviny na kamery od Axisu

“Kamery Axis instalujeme již několik let proto, že spolehlivě fungují, poskytují vysoce kvalitní obrazový záznam a celý dohledový system je možné pohodlně rozšiřovat v závislosti na nových požadavcích koncového zákazníka.” Zdeněk Pošík, výkonný ředitel společnosti Mateotech.

Mise

Původním úkolem kamerového systému bylo zajistit perimetrickou ochranu hranic závodu a poskytnou přehled o dění v areálu. Záměrem bylo především zajistit kompletní vizuální zabezpečení objektu před nepovolanými osobami a moci jednoznačně identifikovat narušení hranic zvěří.

Řešení

Zakázku realizovala společnost Mateotech s.r.o., která se musela vypořádat s řadou technických výzev. Úkolem bylo nejen spolehlivě a bez zbytečných falešných alarmů zajistit ochranu infračervených hranic pozemku závodu, ale také získat dostatečně kvalitní vizuální přehled o celém území, aby záznamy mohly posloužit například v případném důkazním řízení. Speciální zájem v tomto směru ležel především na skladu MTZ, rozhodnuto proto bylo využít špičku na trhu v podobě HD IP kamer Axis.

Výsledek

Bezpečnostní kamery od Axisu byly nainstalovány nejprve na pozemku samotného závodu v Ústí nad Labem, kde se natolik osvědčily, že nyní zabezpečují také strategické vodojemy s pitnou vodou. Na pozemcích závodu pomáhají kamery chránit nejen hranice pozemku před nenechavci, ale také pohyb osob po areálu. To se ukázalo jako velmi prozíravé zejména ve vztahu ke skladu MTZ (materiálně technického zásobování), kde je na volném prostranství uskladněn drahý materiál a technologie. Na území závodu je nainstalováno celkem 23 IP kamer Axis, díky kterým se podařilo prakticky eliminovat krádeže materiálu i dalšího vybavení a předcházet nehodám v nepřehledném prostoru.

Related links

AXIS P3364-VE Network Camera
AXIS P1355-E Network Camera
AXIS P1357-E Network Camera
Critical infrastructure

Partneři

http://www.mateotech.cz