Investerarrelationer

Ekonomisk rapportering

Axis ska kontinuerligt förse finansmarknaden, ägarna och andra intressenter med korrekt, konsekvent och relevant information i syfte att öka förståelsen för företaget och för att åstadkomma åtagande så att gällande regler för börsnoterade företag uppnås.

Finansiella rapporter »

Kommande händelser

Finansiell kalender »

Aktieinformation

 

Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter.

 

IR Contact

Björn Hallerborn
PR & Corporate Communications Manager
Phone: +46 46 272 18 00
Email: pressoffice@axis.com