Historik

Historien om Axis

Sann entreprenörsanda och höga ambitioner

Axis Communications grundades formellt 1984 av Mikael Karlsson, Martin Gren och Keith Bloodworth. Året före hade Mikael Karlsson och Martin Gren grundat Karlsson&Gren Firmware, men när de träffade Keith Bloodworth etablerades Axis Communications. Martin var produktinriktad teknikutvecklare, Mikael företagsekonom och Keith den som kläckte namnet Axis och även vår indirekta försäljningsmodell.

Affärsmodellen har gjort Axis till global ledare på marknaden för nätverkskameror och video encoders. I dag leder vi utvecklingen inom nätverksvideo. Vi har ett stort sortiment av nätverksvideoprodukter och gör olika produkter för Internet of Security Things för att utöka användningen av IP-nätverk.

Våra milstolpar

Genombrotten som definierat oss

1984–1990 – Utskriftsservrar för IBM:s stordatorer och minidatorer
Vår första produkt var en protokollkonverterare för användning av persondatorskrivare i nätverk bestående av IBM 3270-stordatorer. Trots att vi var en senkommen aspirant på denna marknad avancerade vi till tvåa i världen tack vare våra innovativa produkter. Och vi var också den enda aktör på marknaden som var lojal mot sina partner. Under denna period startade vi också vårt första dotterbolag i USA.

Vid den här tiden var IBM-stordatorernas förestående död något alla talade om. Eftersom vi just hade grundat ett företag baserat på utskrift i IBM-stordatormiljö insåg vi behovet av innovation. Vi skapade därför en mycket öppen och innovativ miljö i företaget som tillät att nya idéer testades.

1990–1995 – Ledande inom nätverksskrivarteknik
Under perioden då internet började slå igenom var vi pionjärer inom nätverksanslutning. Då vårt fokus var TCP/IP-utskrift och i ett senare skede utskriftsservrar för flera protokoll – ett av Axis branschgenombrott – växte vi snabbt. Vi introducerade vårt första ETRAX®-chip, inbyggda enheter med internetåtkomst, samt öppnade kontor i Asien och avancerade till branschens näst största aktör. 

1995–1998 – Nätverksåtkomst till allt – tunna servrar 
Vårt fokus var att skapa smarta IP-nätverk med enkel och prisbillig anslutning av ett växande sortiment hårdvara. Vi beslutade att enbart arbeta med öppna standarder och undvika egenutvecklade protokoll.

1995 lanserade vi en nätverkslösning för optisk lagring och blev världsledande leverantör inom detta område. Vi kallade tekniken för ”tunna servrar”, vilket i dag är känt över hela världen som sakernas internet (IoT). Här etablerade vi en trend 20 år för tidigt.

Faktablad om ämnet: 

1996 – Världens första nätverkskamera
Därefter kom en av våra största milstolpar. Vi utvecklade världens första nätverkskamera – Neteye 200. Den revolutionerade branschen och transformerade videoövervakning från analog till digital teknik. Lika betydelsefullt var vårt beslut att behålla vår indirekta försäljningsmodell, som har revolutionerat CCTV-branschen. Vi skapade världens första nätverkskamera, inte för att vi förstod hur CCTV-branschen fungerade utan för att vi kunde göra det. I början kallade vi marknaden ”lite surveillance”. Vi riktade in oss på applikationer som inte krävde mer än tre bilder per minut, vilket var vår nivå på den tiden, för till exempel oljeriggar i olje- och gasindustrin. Neteye 200 övervakade havet och letade efter oljespill, spelade in video två gånger per dag via ett webbgränssnitt och besparade på så sätt kunden två dagliga flygturer!

Neteye 200 visades första gången på N+I-mässan i Atlanta. En av våra allra första kunder var Steve Wozniak från Apple som beställde två av de första Neteye-utrustningarna. Produkten fick ett flertal branschutmärkelser.

1998 – Världens första video encoder
Vid marknadsföringen av Neteye 200 kom det till vår kännedom att kunderna tyckte om den men hade analoga kameror som inte kunde ersättas av Neteye. Därför utökade vi IP-anslutningsmöjligheterna till fler typer av hårdvara, till exempel den första video encodern (1998). Video encodern blev en enorm milstolpe för oss. Den gjorde det möjligt att integrera befintliga analoga CCTV-system med den senaste IP-tekniken. Eftersom våra första nätverksvideoprodukter hade mycket låg prestanda utvecklade vi också vårt första videochip – ARTPEC-1. 

1999 – Axis 2100 etablerar en standard för den moderna nätverkskameran
En annan viktig milstolpe var lanseringen av världens då populäraste nätverkskamera, AXIS 2100, vilken behöll denna ställning fem år i rad. Denna kamera var den första som använde vårt eget videochip (ARTPEC-1) och använde operativsystemet Linux för inbyggda produkter, vilket etablerade en standard för den kommande utvecklingen av nätverksprodukter.

Vi strävade efter att öka försäljningsvolymerna av nätverksvideo och etablerade därför också branschens första partnerprogram år 2000.

AXIS 2130 PTZ-nätverkskameran med funktioner för panorering, tiltning och zoomning möjliggjorde ett brett täckningsområde med hög detaljrikedom. Detta öppnade dörren för helt nya möjligheter inom övervakningsområdet. Den utvecklades som ett samarbetsprojekt mellan Axis och Canon där Canon ansvarade för den mekaniska konstruktionen och Axis utvecklade video encodern med hjälp av sitt ARTPEC-chip. Det var också först detta år som seriösa konkurrenter började konstruera nätverkskameror. Detta gjorde att tekniken började tas mer på allvar och analyseras av branschspecialister.

2002–2010 – En tid för innovation
2002 hade vi gått från att ha varit en anslutningsspecialist till att bli global ledare på marknaden för nätverksvideo. Vi kombinerade våra kunskaper inom utveckling kärnteknik och kärnprodukter med öppna standarder, en kraftfull affärsmodell och viktiga partnersamarbeten.

2004 lanserade vi vårt Axis-partnerprogram. Vi lanserade den första nätverkskameran utrustad med Power over Ethernet (PoE) och MPEG-4-kompression och lanserade den första nätverkskameran med HDTV-upplösning.

2010–2014 – Globalt erkännande
2010 kom ytterligare ett genombrott – Axis värmekameror. Och 2011 lanserade vi den revolutionerande Lightfinder-kameran – världens ljuskänsligaste kamera som kunde återge färger till och med i mörker. 2012 fick den utmärkelsen Wall Street Journal Technology Innovation Award. Ett år senare återanknöt vi till våra rötter och startade ett nytt projekt som gick ut på att ansluta intelligenta enheter till internet. Den första produkten av denna typ var AXIS A1001, som tog oss in på marknaden för fysisk passerkontroll. Vi såg detta som en möjlighet att komma in på fler marknader med teknik för nätverksanslutning. Vi kallar det Internet of Security Things.

2015 och framåt
I februari 2015 lämnade Canon Inc. ett offentligt anbud om att förvärva alla utestående Axis-aktier. I dag är Canon majoritetsägare. Vi ingår därmed i Canon-koncernen, där vi verkar som en fristående enhet och levererar fortsatt högvärdiga produkter till våra kunder via vårt globala partnernätverk.

I dag fokuserar vi på en ny innovationsvåg. Vi gör ständigt kameratekniska framsteg när det gäller ljuskänslighet, dynamik, färgåtergivning och upplösning för våra nätverkskameror. Utöver det etablerar vi oss även på nya marknader som vi kallar sakernas internet, till exempel passerkontroll, nätverksanslutna hornhögtalare och IP-videoporttelefoner. Vi drivs av vår vision att skapa nya innovativa, smarta lösningar som fyller ett behov hos användarna – och vi utökar vårt utbud i vår strävan att fortsätta i denna riktning. 

Axis milstolpar

Martin Gren

Mikael Karlsson