Elektroniczna stabilizacja obrazu w kamerach Axis

Efektywna minimalizacja skutków drgań i wstrząsów

Kamera do nadzoru zamontowana w nieosłoniętym miejscu, np. na wysokim maszcie lub na znaku drogowym przy ruchliwej drodze, jest narażona na wstrząsy powodowane przez wiatr lub przejeżdżające pojazdy. Z kolei wstrząsy mogą sprawiać, że rejestrowany obraz wideo będzie niewyraźny. W takich sytuacjach przydaje się elektroniczna stabilizacja obrazu. Ta funkcja dostępna w kamerach sieciowych Axis znacznie poprawia jakość obrazu wideo w sytuacjach, gdy kamera jest narażona na drgania, zapewniając płynny i komfortowy w odbiorze przekaz wizyjny.

Klip wideo z kamery sieciowej AXIS Q1615

Klip wideo z kamery sieciowej AXIS Q3505-VE

Dostępna w kamerach Axis elektroniczna stabilizacja obrazu — działająca w szerokim zakresie częstotliwości z uwzględnieniem dużych i małych amplitud — zapewnia wyraźny obraz nawet wówczas, gdy w monitorowanej scenie występuje duże natężenie ruchu. Włączenie tej funkcji ogranicza wpływ drgań na parametry obrazu, zwiększając jego płynność i stabilność nawet w wietrzne dni, podczas których brak stabilizacji mógłby negatywnie wpłynąć na jakość wideo. Jednak funkcja stabilizacji nie tylko zapewnia bardziej użyteczny obraz.

Poprawia również parametry operacyjne kamery, zwiększa elastyczność instalacji, a także zmniejsza rozmiar plików oraz wykorzystanie przepustowości i pamięci masowej.

Elektroniczna stabilizacja obrazu w kamerach termowizyjnych Axis

Zgodność

Kamery z elektroniczną stabilizacją obrazu:

  • AXIS Q1615
  • AXIS Q1615-E
  • AXIS Q1635
  • AXIS Q3505-V
  • AXIS Q3505-VE