Aplikacje Axis

Większość aplikacji Axis obsługuje system Windows 7. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych aplikacji.


AXIS Media Control (AMC)

AXIS Media Control to składnik ActiveX używany w przeglądarce Internet Explorer. Ten składnik jest zawarty w oprogramowaniu sprzętowym produktów AXIS, ale można go również pobrać z witryny internetowej firmy Axis i uruchomić jako plik .msi.

AXIS Media Control od wersji 5.6.2.9 obsługuje Windows 7.


AXIS Camera Station

AXIS Camera Station od wersji 3.21.024 obsługuje Windows 7.


AXIS IP Utility

AXIS IP Utility od wersji 2.21.0.4 obsługuje Windows 7.


Nie planuje się obsługi systemu Windows 7 dla niewymienionych w tym artykule aplikacji Axis,
takich jak AXIS CamControl i AXIS Camera Explorer.