Oświadczenie o prywatności i raport o awarii serwera Axis

Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-28

Firma Axis Communications chroni prywatność swoich klientów. Poniższy dokument podaje, jakie dane muszą zostać zebrane w razie wystąpienia problemu z produktem Axis, w jaki sposób zostaną one wykorzystane i jak będą przechowywane, a także kto będzie mieć do nich dostęp.

Jakie informacje należy przesłać firmie Axis?

Raport serwera

W przypadku problemów rozwiązywanych przez Punkt pomocy technicznej online Axis najczęściej wymagany jest raport serwera. Raport ten zawiera takie informacje, jak informacje o systemie i dostępie użytkowników, dziennik zdarzeń, listę ustawień, konfigurację sieciową oraz zrzut ekranu bieżącego obrazu. Lista ustawień może zawierać identyfikatory użytkowników, ale nie ich hasła.

Raport o awarii

Jeśli konieczne będzie podanie dodatkowych informacji w celu przeanalizowania problemu, firma Axis może poprosić o przesłanie raportu o awarii. Raport o awarii zawiera nie tylko informacje znajdujące się w raporcie serwera, ale także szczegółowe dane pomocne w usuwaniu błędów. Raport ten może na przykład zawierać identyfikatory użytkowników, hasła, obrazy wideo oraz informacje o ruchu sieciowym produktu Axis.

Kiedy do firmy Axis przesyłane są informacje?

Axis Communications nie gromadzi automatycznie żadnych informacji o klientach. W przypadku problemów rozwiązywanych przez Punkt pomocy technicznej online Axis firma Axis poinformuje, czy do rozwiązania problemu konieczne jest przesłanie raportu serwera lub raportu o awarii. Do Axis można przesłać wymagany raport, ale można też nie przesyłać żadnych informacji. Jednakże bez raportu serwera lub raportu o awarii zdiagnozowanie problemu i udzielenie pomocy może okazać się niemożliwe.

W jaki sposób gromadzone są informacje?

Raport serwera i raport o awarii generowane są przez produkty Axis i można je przeglądać oraz zapisać na dysku twardym. Następnie pliki te trzeba przesłać do analizy do Punktu pomocy technicznej online Axis.

Kto ma dostęp do informacji przesyłanych do firmy Axis?

Dostęp do przesyłanych informacji mają wyłącznie pracownicy i konsultanci Axis zajmujący się rozwiązywaniem problemu. Jeżeli firma Axis nie będzie w stanie rozwiązać problemu, może poprosić o pomoc firmę zewnętrzną. Jeśli zajdzie konieczność przesłania raportu serwera lub raportu o awarii do firmy zewnętrznej, żadne informacje nie zostaną przesłane bez wiedzy i zgody klienta.

W jaki sposób przechowywane są informacje?

Wszystkie dane klientów przechowywane są na zabezpieczonym serwerze. Ochronę przed nieautoryzowanym dostępem zapewniają fizyczne i elektroniczne mechanizmy ochrony.

Zmiany wprowadzone w dokumencie

Firma Axis może aktualizować niniejsze oświadczenie o prywatności. W przypadku aktualizacji oświadczenia zaktualizowana zostanie podana na początku dokumentu data ostatniej aktualizacji. Należy okresowo odwiedzać tę stronę, aby przejrzeć oświadczenie o prywatności.

Więcej informacji

Prześlij informacje zwrotne dotyczące oświadczenia o prywatności. Jeśli nie zastosowaliśmy się do tego oświadczenia, prosimy o kontakt, abyśmy mogli jak najszybciej ocenić i rozwiązać problem.