Numer seryjny

Każdy produkt Axis ma unikatowy numer seryjny, którego można użyć podczas procesu instalacji lub do identyfikacji poszczególnych urządzeń w dużych instalacjach.  

Numery seryjne sieciowych produktów wideo oraz serwerów druku i dokumentów Axis zazwyczaj zaczynają się od ciągu „00408c” lub „accc8e”, po którym następuje sześć znaków szesnastkowych. Numer seryjny produktu jest taki sam, jak jego numer sprzętowy (adres MAC) i może być zapisany w formacie00408c1a2b3c, accc8e1a2b3c, 00:40:8c:1a:2b:3c lub acc:cc:8e:1a:2b:3c.

Jak zlokalizować numer seryjny (S/N):

Gdzie?

Jak znaleźć?

Produkty do sieciowego dozoru wizyjnego Axis

Na sprzęcie Patrz zadrukowana nalepka na produkcie do sieciowego dozoru wizyjnego Axis
(na produkcie zamontowanym w instalacji może być ona niewidoczna)
Wewnętrzne strony internetowe (GUI) Na wewnętrznych stronach internetowych produktu przejść do opcji:
Konfiguracja / Opcje systemu / Wsparcie techniczne / Informacje o systemie 
Na wewnętrznych stronach internetowych produktu przejść do opcji:
Konfiguracja / Opcje systemu / Wsparcie techniczne / Dzienniki i raporty / Informacje / Raport serwera

 

Raport serwera zawiera ważne informacje dotyczące produktu do sieciowego dozoru wizyjnego Axis, wersję oprogramowania sprzętowego i wykaz bieżących ustawień parametrów. Raport serwera jest konieczny podczas zwracania się o wsparcie techniczne do firmy Axis.

Serwery druku Axis

Na sprzęcie Patrz zadrukowana nalepka na serwerze druku Axis.
Wewnętrzne strony internetowe (GUI) Na wewnętrznych stronach internetowych przejść do opcji: 
Administracja / Ten serwer druku
Wyświetlić Numer seryjny
Na wewnętrznych stronach internetowych przejść do opcji:

Administracja / Wsparcie techniczne 
Wybrać Raport serwera

Raport serwera zawiera ważne informacje dotyczące serwera Axis, wersję oprogramowania sprzętowego i wykaz bieżących ustawień parametrów. Raport serwera jest konieczny podczas zwracania się o wsparcie techniczne do firmy Axis.

Serwery dokumentów Axis

Na sprzęcie Patrz zadrukowana nalepka na serwerze dokumentów Axis.
Wewnętrzne strony internetowe (GUI) Na wewnętrznych stronach internetowych przejść do opcji: 
administracja / Ten produkt AXIS 70x
Wyświetlić Adres sprzętowy (taki sam, jak numer seryjny)
Na wewnętrznych stronach internetowych przejść do opcji:

administracja / Wsparcie techniczne 
Wybrać Raport serwera i wyświetlić Adres sprzętowy (taki sam, jak numer seryjny)

Raport serwera zawiera ważne informacje dotyczące serwera Axis, wersję oprogramowania sprzętowego i wykaz bieżących ustawień parametrów. Raport serwera jest konieczny podczas zwracania się o wsparcie techniczne do firmy Axis.

 

Uwaga:
należy zapisać numery seryjne wszystkich zainstalowanych produktów sieciowych Axis.