Każdy produkt Axis ma unikatowy numer seryjny, którego można użyć podczas procesu instalacji lub do identyfikacji poszczególnych urządzeń w dużych instalacjach.  

Numery seryjne sieciowych produktów wideo oraz serwerów druku i dokumentów Axis zazwyczaj zaczynają się od ciągu „00408c” lub „accc8e”, po którym następuje sześć znaków szesnastkowych. Numer seryjny produktu jest taki sam, jak jego numer sprzętowy (adres MAC) i może być zapisany w formacie 00408c1a2b3c, accc8e1a2b3c, 00:40:8c:1a:2b:3c lub acc:cc:8e:1a:2b:3c.

Gdzie?

Jak znaleźć?

Produkty do sieciowego dozoru wizyjnego Axis

Na sprzęcie Patrz zadrukowana nalepka na sieciowym produkcie wideo firmy Axis
(nalepka może być niewidoczna po zamontowaniu).
Wewnętrzne strony internetowe (GUI) Na wewnętrznych stronach internetowych sieciowego produktu wideo przejść do opcji:
Setup / System Options / Support / System Overview  (Konfiguracja / Opcje systemu / Wsparcie / Przegląd systemu)
Na wewnętrznych stronach internetowych sieciowego produktu wideo przejść do opcji:
Setup / System Options / Support / Logs & Reports / Information / Server Report (Konfiguracja / Opcje systemu / Wsparcie / Dzienniki i raporty / Informacje / Raport serwera)

 

Raport serwera zawiera ważne informacje dotyczące produktu do sieciowego dozoru wizyjnego Axis, wersję oprogramowania sprzętowego i wykaz bieżących ustawień parametrów. Raport serwera jest konieczny podczas zwracania się o wsparcie techniczne do firmy Axis.

Serwery druku Axis

Na sprzęcie Patrz zadrukowana nalepka na serwerze druku Axis.
Wewnętrzne strony internetowe (GUI) Na wewnętrznych stronach internetowych przejść do opcji:
Admin / This Print Server (Admin / Ten serwer wydruku)
Patrz Numer seryjny
Na wewnętrznych stronach internetowych przejść do opcji:

Admin / Support (Admin / Wsparcie) 
Wybrać Server Report (Raport serwera)

Raport serwera zawiera ważne informacje dotyczące serwera Axis, wersję oprogramowania sprzętowego i wykaz bieżących ustawień parametrów. Raport serwera jest konieczny podczas zwracania się o wsparcie techniczne do firmy Axis.

Serwery dokumentów Axis

Na sprzęcie Patrz zadrukowana nalepka na serwerze dokumentów Axis.
Wewnętrzne strony internetowe (GUI) Na wewnętrznych stronach internetowych przejść do opcji:
admin / This AXIS 70x (admin / Ten AXIS 70x)
Patrz Adres sprzętowy (taki sam, jak numer seryjny)
Na wewnętrznych stronach internetowych przejść do opcji:

admin / Support (admin / Wsparcie) 
Wybrać Server Report (Raport serwera) i wyświetlić Hardware Address (Adres sprzętowy) (taki sam, jak numer seryjny)

Raport serwera zawiera ważne informacje dotyczące serwera Axis, wersję oprogramowania sprzętowego i wykaz bieżących ustawień parametrów. Raport serwera jest konieczny podczas zwracania się o wsparcie techniczne do firmy Axis.