• Należy wejść na stronę www.axis.com i w części Wsparcie i dokumentacja strony produktu odszukać sterowniki PTZ do pobrania.

  • Pobrać sterownik PTZ na komputer; więcej informacji pomocnych podczas instalacji znajduje się w dokumentacji technicznej i części dotyczącej przykładowych połączeń.

  • Podłączyć kabel szeregowy w sposób przedstawiony na przykładzie.

  • Przejść na stronę wyboru sterownika PTZ i wczytać sterownik PTZ; wstępnie wczytany jest sterownik Pelco.

  • Aktywować wybrany sterownik PTZ, klikając opcję Włącz PTZ, a następnie wybrać ID kamery pasujące do ustawień kamery..

  • W razie potrzeby zmienić ustawienia portu szeregowego w opcjach System, Ports & Devices, COM port (System > Porty i urządzenia > Port COM).

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach pomocy enkodera.