Pobieranie sterownika PTZ

  1. Należy wejść na stronę www.axis.com i w części Wsparcie i dokumentacja strony produktu odszukać sterowniki PTZ do pobrania.

  2. Pobrać sterownik PTZ na komputer; więcej informacji pomocnych podczas instalacji znajduje się w dokumentacji technicznej i części dotyczącej przykładowych połączeń.

  3. Podłączyć kabel szeregowy w sposób przedstawiony na przykładzie.

  4. Przejść na stronę wyboru sterownika PTZ i wczytać sterownik PTZ; wstępnie wczytany jest sterownik Pelco.

  5. Aktywować wybrany sterownik PTZ, klikając opcję Włącz PTZ, a następnie wybrać ID kamery pasujące do ustawień kamery..

  6. W razie potrzeby zmienić ustawienia portu szeregowego w opcjach System > Porty i urządzenia > Port COM.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach pomocy enkodera.