Znajdź oprogramowanie, którego szukasz, wyszukując swój produkt.

Zazwyczaj do wyboru są dwie opcje: wsparcie aktywne oraz wsparcie długoterminowe (LTS). Opcja aktywna polega na stałym dodawaniu nowych funkcji i poprawie cyberbezpieczeństwa i stabilności. W opcji LTS nie są dodawane żadne nowe funkcje. Skupiamy się przede wszystkim na poprawie cyberbezpieczęństwa i stabilności. Jeśli wersja oprogramowania sprzętowego ma potrzebne funkcje, zalecamy wybranie opcji LTS.

Informacje o nowych i planowanych wersjach oprogramowania sprzętowego można znaleźć w portalu AXIS OS.