Water - water treatment plant

Uzdatnianie wody

Ekonomiczna ochrona stacji uzdatniania wody

Głównym wyzwaniem związanym z ochroną obiektów służących do uzdatniania wody przed intruzami jest duże oddalenie miejsc, w których zazwyczaj znajdują się takie obiekty, oraz wielkość obszarów wymagających monitorowania. Oprócz ochrony granic obiektów potrzebny jest również nadzór nad punktami eksploatacyjnymi, zbiornikami, systemami wodociągów i kanalizacji oraz stacjami. Technologia Axis wykorzystująca obraz wideo wysokiej jakości, techniki termowizyjne oraz systemy audio umożliwiają poprawę bezpieczeństwa obiektu:

  • Wyjątkowa jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych. 
    Rozwiązania Axis umożliwiają detekcję wejść w najważniejszych punktach oraz zapobieganie nieupoważnionym wtargnięciom, dzięki szybkim kamerom PTZ, za pomocą których można szybko przejść do obserwacji strefy będącej źródłem alarmu. Dzięki opracowanej przez Axis technologii Lightfinder, która przekształca niewyraźne sceny w klarowne obrazy umożliwiające skuteczną identyfikację, kamery te sprawdzają się w ciemnościach, we mgle i w innych trudnych warunkach pogodowych. 
     
  • Możliwość monitorowania całego procesu uzdatniania wody.
    Wdrażając nasze rozwiązania nadzoru wizyjnego w stacji uzdatniania wody, można monitorować cały proces pod kątem odchyleń i nieprawidłowości oraz podejmować interwencje przed wystąpieniem szkód.
CAESB customer story

We have seen that human security presents difficulties, as a guard generally works alone, in a remote location, and that does not guarantee security - neither his own, nor that of the property. We’re talking about units with difficult access in remote locations, where risks really do exist.

Cristiano Carvalho, CAESB manager of security